Helsinki, maaliskuu 19, 2013 – Kansainvälinen liikkeenjohdon konsultointiyritys BearingPoint (www.bearingpoint.com) on kehittänyt uuden ratkaisun, ABACUS/TR-ohjelmiston, joka mahdollistaa johdannaiskaupan kaupparaportoinnin uusien EU-määräysten mukaisesti.

Uusi EMIR (European Market Infrastructure Regulation) -asetus on tuonut uusia näkökulmia johdannaisten sääntelyyn sekä kasvattanut merkittävästi yritysten raportointivelvollisuuksia. Asetus vaatii kaikkien heinäkuusta 2013 eteenpäin tehtävien johdannaissopimusten raportointia kauppatietorekistereille. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) syyskuussa 2012 julkaisema ”Tekniset Standardit”-dokumentti listaa mittavan määrän raportoitavaa tietoja ja tämän lisäksi määrittää erittäin tiukan aikataulun uusien vaatimusten käyttöönotolle. Uusi asetus koskee kaikkia niin listattuja kuin listaamattomia yhtiöitä sekä rahoituslaitoksia. Raportoitavien johdannaisten määrä vaihtelee muutamasta sadasta kuusinumeroisiin lukuihin ja raportointi tulee tehdä päivätasolla, muutokset mukaan lukien. Erittäin korkealaatuinen data ja IT infrastruktuuri on edellytys vaatimusten täyttämiselle. ESMA on siirtänyt eteenpäin uusien raportointivaatimusten ja -määräysten noudattamisen valvonnan kansallisille viranomaisille. ABACUS/TR on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin sekä täyttämään uudet viranomaisraportoinnit vaatimukset. 

BearingPointin osakkaan Jürgen Luxin mukaan: ”Uuteen EMIR –asetukseen valmistautuminen on valtava urakka johdannaismarkkinoilla toimiville osapuolille. Muutokset ovat EU:n laajuisia ja vaikuttavat sekä yrityksiin että rahoitusalan toimijoihin niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Määräysten mukaisten raporttien laatimiseen käytettävää aikaa ja vaivaa ei pidä aliarvioida – riippuen johdannaistyypistä, yksi johdannainen voi tarvita jopa 100 datakenttää. Tämän lisäksi kauppatietorekisteristä saatava takaisin tuleva informaatio pitää myös prosessoida. ABACUS/TR luo uuden standardin kaupparaportointiin, sillä se pystyy käsittelemään kokonaisuudessaan EMIR –asetuksen tuomat monimutkaiset raportointivaatimukset. Standardoitu ohjelmistoratkaisu mahdollistaa määräystenmukaisen johdannaisraportoinnin säädösten voimaantulon nopeasta aikataulusta huolimatta.

”TR” on BearingPointin kolmas viranomaisraportointiohjelmisto aikaisemmin julkaistujen ”DaVinci” ja ”Solvency II” ohjelmistojen lisäksi. Uuden ohjelmiston jalkauttaminen aloitettiin helmikuussa 2013 pilottiasiakkaiden kanssa. Perustuen jo vakiintuneeseen ABACUS-teknologiaan, BearingPoint tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja asiakkaidensa tarpeisiin.

BearingPoint

BearingPoint on liikkeenjohdon konsultointiyhtiö jonka asiantuntemus kattaa sekä liiketoiminnan että teknologiaosaamisen. Globaali, itsenäinen ja eurooppalaisen taustan omaava yritys palvelee yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita optimoiden strategisia liiketoiminnan prosesseja, IT:tä sekä operatiivista toimintaa. Vahva yrittäjähenkisyys ja halu luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia ovat tyypillisiä BearingPointin konsulteille, ja he ovat sitoutuneet tarjoamaan huippuosaamista ja tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa. Yrityksen tapa on työskennellä läheisessä yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa kehittääkseen tämän liiketoimintaa strategiasta toteutukseen. BearingPoint työllistää tällä hetkellä 3500 ihmistä 16 maassa. Lisätietoa: www.bearingpoint.com

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652