Luotettavan tiedon kattava käyttäminen yhteiskunnassa vaatii laajoja avoimia tietoaineistoja sekä ketteriä sovelluksia niiden hyödyntämiseen. Uusi Datamenestyjät-kilpailu tukee avoimen datan hyödyntämistä tuomalla esiin tiedon käyttöön liittyviä käytännön toteutuksia.

Kilpailun tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedon hyödyntämistä ja sitä kautta edistää datalukutaitoa sekä faktapohjaisen päätöksenteon edellytyksiä yhteiskunnassa. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus ja BearingPoint. 

Avointa dataa tarvitaan, jotta yrityksillä, yhteisöillä ja yksilöillä on mahdollisuus muodostaa käsitys yhteiskunnan ilmiöistä ja kehityksestä, sekä ottaa nämä huomioon toimissaan ja päätöksenteossaan.

Jani Ristimäki, Head of Data & Analytics, BearingPoint Finland

Kilpailutyö voi olla esimerkiksi palvelu tai tietotuote, kaupallinen tuote, julkishyödyke tai yksittäisen tutkijan innovaatio tiedon hyödyntämisestä. Kyseessä voi olla tuore innovaatio tai jo pidempään käytössä ollut, hyödyllisyytensä osoittanut ratkaisu. Toteutus voi sisältää avoimien aineistojen lisäksi myös suljettuja tai maksullisia tietoaineistoja. 

Kilpailuun voivat osallistua esimerkiksi informaation tuottajat ja julkaisijat sekä sellaiset palveluntarjoajat, joille tieto on olennainen osa palvelukokemusta. Osallistua voivat myös tietoaineistoja sisäisissä prosesseissaan hyödyntävät organisaatiot sekä yksittäiset henkilöt, jotka hyödyntävät avoimia tietoaineistoja innovatiivisella tavalla.  

Kilpailutöiden arvioinnissa painotetaan laadukasta ja käyttäjäystävällistä toteutusta sekä innovatiivisuutta. Lisäksi arvioidaan sitä, millä tavoin toteutus ratkaisee loppukäyttäjän todellisen ongelman, miten datan visualisointi on otettu huomioon, kuinka aktiivisessa käytössä kyseinen toteutus on sekä miten se edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoja ja tukee tilastojen roolia yhteiskunnassa. 

Voittajan valitsee kilpailun raati, johon kuuluvat: 

  • raadin puheenjohtaja, ylijohtaja Mikko Lindholm (Tilastokeskus)
  • perustaja Marjukka Niinioja (Osaango)
  • hankepäällikkö Ville Meloni (Helsingin kaupunki)
  • projektijohtaja Jaana Sinipuro (Sitra)
  • Data ja analytiikka -liiketoiminnan johtaja Jani Ristimäki (BearingPoint)

Kilpailuun voi ilmoittautua Tilastokeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.tilastokeskus.fi/datamenestyjat 20.8.2021 saakka. Kilpailun järjestäjistä koostuva esiraati valitsee kilpailuun ilmoitetuista töistä finalistit, jotka paljastetaan 3.9. Raati voi palkita kilpailussa useampiakin töitä eri kategorioissa sen mukaan, millaisia töitä osallistujat ilmoittavat mukaan kilpailuun. Kilpailun tulokset julkistetaan 29.9. ja voittaja palkitaan Vuoden Datamenestyjä 2021 -tittelillä.