Helsinki, 26. tammikuuta 2021 – Erityisesti B2C-yritykset ovat onnistuneet toimintansa nopearytmisessä mukauttamisessa ja digitaalisien ratkaisujen hyödyntämisessä koronapandemian aikana. Tämä selviää konsulttiyritys BearingPointin Digimenestyjät-tutkimuksesta, joka tarkasteli suomalaisyritysten sopeutumista pandemian aiheuttamiin muutoksiin.

Koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen poikkeustila on testannut organisaatioiden ketteryyttä. Markkinan ennustettavuuden heikkeneminen on pakottanut yritykset reagoimaan nopeasti asiakastarpeiden muuttumiseen ja mukauttamaan toimintojaan sekä sisäisesti että asiakasrajapinnassa. BearingPoint kartoitti Digimenestyjät -tutkimuksessaan suomalaisen yritysjohdon kokemuksia koronapandemian ajalta ja selvitti, millaisia toimenpiteitä yrityksissä on tehty liiketoiminnan jatkuvuuden ja asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi. Tutkimuksessa on mukana 20 merkittävää suomalaista yritystä 14 eri toimialalta.   

Tutkimus osoittaa, että digitaalisesti kypsemmät organisaatiot ovat hyötyneet pandemiaa edeltävistä panostuksistaan digitaalisiin kyvykkyyksiin.

Yritysten digitaaliset kyvykkyydet ovat kiistatta näytelleet tärkeää roolia pandemiasta selviytymisessä. Esimerkiksi aikaisemmista verkkokauppoihin tehdyistä investoinneista on tullut pandemian aikana suuri kilpailuetu fyysisten kohtaamisten vähennyttyä.

BearingPointin Digital & Strategy -yksikön johtaja Antti Maunula

B2C-yritykset sopeutuneet tilanteeseen ketterämmin 

Yritykset ovat vastanneet pandemian tuomiin muutoksiin moninaisin toimenpitein. B2C-yritykset muun muassa allokoivat budjettejaan digitaalisiin kanaviin enemmän, uudistivat verkkomyynnin toimintatapojaan sekä ottivat käyttöön uusia  digitaalisia palveluiden ja tuotteiden esittelytapoja.  

B2B-yrityksissä pandemiaan sopeutuminen koettiin huomattavasti haasteellisemmaksi B2C-yrityksiin verrattuna. Monet niistä olivat ensiaskeleissa digitaalisen liiketoiminnan saralla pandemian iskiessä, eikä osalla yrityksistä ollut riittäviä kyvykkyyksiä muun muassa digimarkkinoinnin lisäämiseen tai tuotteiden esittelyyn digitaalisten kanavien välityksellä.  

B2B-yrityksissä kasvokkaisen vuorovaikutuksen väheneminen koettiin erityiseksi haasteeksi, johon pyrittiin vastaamaan muun muassa webinaareja hyödyntämällä. Lisäksi B2B-yritykset lisäsivät työntekijöidensä koulutusta digitaalisten työkalujen käyttämiseen ja lisäsivät datan hyödyntämistä päätöksien tukena.

Resursseja kohdistettu myös innovaatioihin 

Pandemian tuomista haasteista ja säästöpaineista huolimatta moni yritys kohdisti resurssejaan uusien tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Keskeisiksi innovaatioiden ajureiksi nimettiin muun muassa yritysten kassavirtojen suojaaminen, etätyöskentelyn kasvaminen, ikäihmisten tukeminen digitaalisten palveluiden käyttämisessä sekä etämonitoroinnin tarpeen lisääntyminen.   

Pandemia on kiihdyttänyt toimialojen digitalisaatiota sekä korostanut digihankkeiden merkitystä yritysten hankeportfoliossa.

BearingPointin Digital & Strategy -yksikön johtaja Antti Maunula

Suomen Digimenestyjät COVID-19 -tutkimus 

Digimenestyjät COVID-19 -tutkimus kartoitti yritysjohdon kokemuksia koronapandemian ajalta. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, millä tavoin äkisti muuttuneeseen liiketoimintaympäristöön on vastattu suomalaisissa yksityisen sektorin yrityksissä. Tutkimukseen haastateltiin 20:tä tutkimuksen kannalta olennaisissa tehtävissä työskentelevää yritysjohtajaa. Pandemian vaikutuksia yritysten toimintaan analysoitiin neljän eri ulottuvuuden näkökulmasta: markkinointi, tuote- ja palveluesittely, myynti ja asiakastuki.

Lue lisää ja lataa tutkimusraportti: https://www.bearingpoint.com/en-fi/our-success/insights/suomen-digimenestyjat-covid-19/

BearingPointista 

BearingPoint on itsenäinen liikkeenjohdon konsulttitoimisto, jossa yhdistyvät eurooppalaiset juuret ja maailmanlaajuinen verkosto. Yritys tarjoaa asiakkailleen konsultointipalveluja, liiketoimintaratkaisuja sekä työkaluja onnistuneeseen digitaaliseen transformaatioon, sääntelyn vaatimiin teknologiaratkaisuihin ja analytiikkaan. BearingPointin asiakkaina on monia maailman johtavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. BearingPointilla on globaali konsulttiverkosto, johon kuuluu yli 10 000 asiantuntijaa ja joka auttaa asiakkaita yli 75 maassa saavuttamaan mittavaa ja kestävää menestystä.

Press Contact

Milka Heilä
Marketing & Communications Finland
E-mail: milka.heila@bearingpoint.com