Nyt on toiminnan aika. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja EU vuoteen 2050 mennessä. Kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet tulevat tarkentumaan jatkossa laskennan ja raportoinnin osalta, ja on odotettavissa, että sääntely tulee kiristymään. On myös mahdollista, että jatkossa yritysten tulee entistä laajemmin raportoida yritystoiminnan ympäristövaikutukset, sekä raportoinnin piiriin saatetaan jatkossa sisällyttää myös pienempiä yrityksiä.  

Termit haltuun

Mistä sitten kannattaa aloittaa ja miten navigoida päästölaskennan termiviidakossa? Mitä tarkoittavat termit ja lyhenteet, kuten GHG-protokolla, scope 1, scope 2, scope 3, CDP, SBT ja miten ne vaikuttavat yrityksen toimintaan? Mitä paremmin ymmärrät ympäristövaikutusten kokonaiskuvan, sitä helpompi on tehdä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseen, raportointiin sekä kilpailuedun tavoittelemiseen.  

Tässä muutama olennainen termi haltuun otettavaksi päästölaskennan suunnittelun alkuvaiheessa  

Greehouse Gas Protocol (GHG)​ 
Yleinen globaali standardi hiilijalanjäljen laskentaan​ 

Scope 1​ 
Oman toiminnan niin sanotut suorat päästöt, joita ovat esimerkiksi oma kuljetuskalusto ja tuotannon päästöt​.

Scope 2​ 
Ostoenergiaan liittyvät päästöt ​ 

Scope 3​ 
Oman toiminnan ulkopuoliset päästöt, eli eräsuorat päästöt. Näihin lukeutuvat esimerkiksi ulkoistettu logistiikka, ostetut tuotteet ja palvelut, liikematkailu sekä myytyjen tuotteiden loppukäyttö​.  
 
CDP – Carbon Disclosure Project​ 
Kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi yritysten käytännön toimenpiteitä ilmastovaikutusten ja -riskien torjunnassa​.  

SBT – Science Based Targets​ 
Kansainvälinen hanke, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä määrittämään, kuinka paljon päästöjä tulee vähentää ja missä aikataulussa, jotta maapallon lämpeneminen pysyy alle kahdessa asteessa​.

Päästölaskenta edellyttää useiden liiketoiminta-alueiden yhteistyötä 

Kokonaisvaltainen päästölaskenta on usean liiketoiminta-alueen yhteinen projekti, johon kannattaa organisaation rakenteesta riippuen valjastaa esimerkiksi vastuullisuus, logistiikka, laatu/tuotanto sekä IT.

Miten päästölaskennassa pääsee alkuun ja kuinka prosessi etenee? 

Tässä yksi suosittu tapa edetä ympäristövaikutusten arvioinnissa

  • Määritä suurimmat päästölähteet GHG protokollan mukaan, tutki päästökertoimia esimerkiksi Motivan sivuilta ja suorita laskenta. Logistiikan päästöjen määrittämisessä kannattaa tutustua standardiin nimeltään EN 16258. Lähesty kuitenkin asiaa pala kerrallaan! 
  • Muista selvittää sisäisen datan sijainti, määrä ja laatu 
  • Aseta tavoitteita sekä omien että arvoketjun päästöjen vähentämiselle 
  • Raportoi ja käytä saavutettuja ympäristövaikutusten vähennyksiä osana markkinointia ja muita kilpailuetuun sekä erottautumiseen tähtääviä toimenpiteitä 
  • Pyydä ulkopuolista apua, mikäli oman organisaation kyvykkyys tai resurssit eivät ole riittävät. Toimialasta riippuen scope 3-päästöjen määrittäminen on työläintä, mutta toisaalta monissa tapauksissa myös eniten kokonaiskuvaan vaikuttava päästöluokka.  
  • Maturiteettitason kasvaessa tai ollessa jo korkea, sekä datan lisääntyessä, harkitse päästölaskentatyökalun käyttöönottoa laskennan automatisointiin sekä raportoinnin ja seurannan helpottamiseen.  
  • Maturiteettitason kasvaessa mukaan tulee usein niin sanottu hybridilaskenta, josta kerromme lisää seuraavassa blogikirjoituksessa.

BearingPoint auttaa yrityksiä vastuullisuudessa, päästölaskennassa ja ilmastovaikutusten arvioinnissa sekä ilmastotiekarttojen luonnissa ja toteuttamisessa. BearingPointilla on myös oma SaaS-palveluna toimitettava päästölaskentatyökalu, jota on toimitettu asiakkaillemme ympäri maailman jo yli kymmenen vuotta. Asiakkaamme hyödyntävät modulaarista työkaluamme laajasti päästöjen laskentaan, simulointiin, raportointiin sekä ympäristövaikutusten mittarointiin koko arvoketjun osalta.

Lisätietoja:  

Mikko Virta 
Business Development Manager 
Puh. 040 4897401  
E-mail: mikko.virta@bearingpoint.com ​ 

Lähteet: 

https://www.cdp.net/en/companies-discloser​ 
https://ghgprotocol.org/ ​ 
https://sciencebasedtargets.org/

Toggle search
Toggle location