Data on digitaalisen ajan ehkä leimallisin ominaispiirre. Ajastamme jää jälkipolville digitaalinen jalanjälki, joka on tallennettu datana tietokantoihin ja palvelimiin ympäri digisfääriä. Historiankirjoittajat saavat tiedon mm. mitä reittejä pitkin olemme eniten käyttäneet matkatessamme töihin, mihin aikaan bussit, junat ja lentokoneet lähtivät kohteestaan ja milloin ne saapuivat määränpäähänsä, mihin kaupunginosaan syntyi eniten lapsia minäkin vuonna, millainen oli keskustojen ilmanlaatu eri vuosina, ja miten elinolomme, toimeentulomme ja elinajan odote ovat vaihdelleet vuosien saatossa ja mitkä tekijät niihin ovat vaikuttaneet.

Digitaaliselle ajalle leimallista on myös, että tätä jatkuvasti syntyvää dataa hyödynnetään aktiivisesti tässä ajassa. Sen avulla pystytään ennakoimaan yhteiskunnan ilmiöitä ja kehitystä, varautumaan suhdannesykleihin, suunnittelemaan liiketoimintaa, tekemään parempia päätöksiä, jakamaan tietoa ja kasvattamaan yhteiskunnan tietoisuutta, sekä tarjoamaan parempia ja kohdennetumpia palveluita meille kaikille. Osa tästä datasta on avointa ja kaikkien käytettävissä. Käytännössä vain mielikuvitus on rajoitteena datan hyödyntämiselle.

Datalla on myös voimaa ja vaikutusvaltaa. Data jalostuu informaatioksi, jonka arvo ja käyttökelpoisuus riippuvat sekä raaka-aineen (eli datan) sekä jalostusprosessin (esim. analyysin) laadusta. Ja vaikka data itsessään on yksiselitteistä, usein ykkösiä ja nollia, voivat siitä tehdyt tulkinnat olla moniselitteisiä ja arvoväritteisiä. Pahimmillaan dataa käytetään väärin ja harhaanjohtavasti, jopa sotilaallisena aseena. Disinformaatio perustuu usein näennäisiin, vinoutuneisiin tai puutteellisiin faktoihin, joilla pyritään tukemaan jotain tiettyä, ennalta asetettua agendaa. Siksi datalukutaito on digitaalisen ajan tärkeimpiä kansalaistaitoja.

Tilastokeskus ja BearingPoint järjestävät tänä vuonna jo toistamiseen Datamenestyjät-kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on edistää tiedon hyödyntämistä ja tukea yhteiskunnan kehitystä, joka perustuu luotettavaan tietoon. Kilpailu tuo yhteiskunnallisia hyötyjä parantamalla datalukutaitoa, edistämällä ja kehittämällä avoimen datan hyödyntämistä sekä edistämällä faktapohjaisen päätöksenteon edellytyksiä. Historian ensimmäisen, vuonna 2021 järjestetyn Datamenestyjät-kilpailun voitti Turun kaupungin kehittämispäällikkö ja datatieteilijä Tuomas Poukkulan kehittämä Väestömetsä-väestöennustegeneraattori, joka luo koneoppimisen avulla kuntakohtaisia väestöennusteita halutulle aikavälille.

Vuonna 2022 Datamenestyjät-kilpailu etsii jälleen Tilastokeskuksen avoimia tietoaineistoja hyödyntäviä tietotuotteita. Ne voivat olla esimerkiksi datajounalistisia kokonaisuuksia, tiedon visualisointeja, kehittyneen analytiikan malleja tai digitaalisia palveluita. Menestyksen avaimia kilpailussa ovat mm. lisäarvon tuottaminen, todellisen ongelman ratkaisu, laadukas toteutus ja innovatiivisuus. Löytyykö sinulta tai organisaatioltasi hyllystä tällainen tietotuote? Tai saitko idean toteuttaa sellaisen nyt? Ilmoittaudu mukaan kilpailuun 1.-26.8.2022 välisenä aikana osoitteessa tilastokeskus.fi/datamenestyjat.   

Kirjoittaja

Jani Ristimäki
Senior Manager, Data & Analytics
BearingPoint Finland

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.