Tilastokeskuksen ja BearingPointin järjestämä uusi Datamenestyjät-kilpailu palkitsee avoimen tiedon käyttöön liittyviä ketteriä toteutuksia. Kilpailuun voivat osallistua esimerkiksi informaation tuottajat ja julkaisijat sekä sellaiset palveluntarjoajat, joille tieto on olennainen osa palvelukokemusta. Osallistua voivat myös tietoaineistoja sisäisissä prosesseissaan hyödyntävät organisaatiot sekä yksittäiset henkilöt, jotka hyödyntävät avoimia tietoaineistoja innovatiivisella tavalla.  

Kilpailun raati koostuu viidestä alan asiantuntijasta: 

Mikko Lindholm, ylijohtaja, Tilastokeskus

Mikko Lindholm toimii Kehittämisen ja digitalisaation ylijohtajana Tilastokeskuksessa. Työssään hän haluaa edistää ihmiskeskeistä digitalisaatiota ja tehostaa julkishallintoa paremmalla datan käytöllä. Datan hyödyntämisessä on tärkeää muotoilla suurten datamassojen esitystavat havainnollisiksi ja helposti luettaviksi.

Tällä hetkellä avoimen datan tarjonta on sattumanvaraista, ja virastot julkaisevat sen tiedon, mitä haluavat ja pystyvät.

Marjukka Niinioja, perustaja, Osaango Oy

Marjukka Niinioja on Osaango Oy:n perustaja, joka tunnetaan avoimesti lisensoidun APIOps Cycles -menetelmän luojana. Hän on myös ollut mukana kirjoittamassa API-talous 101 -kirjaa. Työssään hän edistää liiketoiminnan ja tekniikan välistä ymmärrystä, sekä uudistaa tapaa, jolla opimme älykkäiden teknologioiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Moni hyvä data jää kokemukseni mukaan hyödyntämättä siksi, että keskitytään ratkaisemaan vain teknisiä esteitä eikä muokkaamaan ekosysteemiä.” 

Ville Meloni, hankepäällikkö, Helsingin kaupunki

Ville Meloni työskentelee hankepäällikkönä Helsingin kaupungilla. Hänet tunnetaan uraauurtavasta työstä pääkaupunkiseudun kuntien avoimen datan toimintojen käynnistämisestä (Helsinki Region Infoshare). Työkseen hän edistää asiakaslähtöistä ketterää kokeilukulttuuria palvelujen digitalisaatioon liittyen.

Avoin data vähentää palveluiden digitalisaatiossa kehittämisen kitkaa.” 

Jaana Sinipuro, projektijohtaja, Sitra

Jaana Sinipuro on projektijohtajana Sitran Reilu datatalous -hankkeessa. Sitrassa pyritään muuttamaan vallitseva datatalouden monopoli- tai valtiolähtöinen malli moniarvoisemmaksi. Avoin data on digitaalisen yhteiskunnan samanlainen yleishyödyke kuin sähkö tai vesi. Reilu datatalous tuottaa arvoa kaikille: ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle.

Datan tulisi olla samanlainen yleishyödyke kuin vesi tai sähkö.

Jani Ristimäki, Head of Data & Analytics, BearingPoint Finland

Jani Ristimäki johtaa BearingPointin Data & analytiikka -liiketoimintaa Suomessa. Työssään hän auttaa organisaatioita kehittymään dataohjatuviksi, hyödyntämään dataa toiminnan kehittämisessä sekä ratkomaan datan haltuunottoon liittyviä haasteita. Jani uskoo vakaasti tutkittuun tietoon perustuvaan päätöksentekoon niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessakin.

Avoin data on olennainen osa demokratiaa ja vapaasti toimivia markkinoita.” 

Lue alta lisää raatilaisten ajatuksia avoimesta datasta!