Case-haastattelu on tänä päivänä hyvinkin tavallinen osa rekrytointiprosessia etenkin konsultointialalla. Monille case-tehtävien ratkaiseminen on tuttua hommaa myös opintojen tiimoilta. Meillä BearingPointilla case-tehtävät ovat osa useimpia rekrytointiprosessejamme, sillä koemme ne hedelmälliseksi tavaksi tuoda näkyviin konsulttityössä keskeisiä taitoja. Samalla myös hakija itse saa hakuprosessin aikana konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia haasteita konsulttityössä pääsee ratkaisemaan.

Mistä case-haastattelussa on oikeastaan kysymys? 

Case-haastattelussa pyritään simuloimaan oikeaa asiakastilannetta. Tehtävä muistuttaa tyypillisesti sisällöltään jonkinlaista ongelmanratkaisutilannetta, jollainen voisi oikeastikin tulla vastaan asiakasprojektissa. Usein casessa pohditaan jotakin fiktiivisen asiakasyrityksen kohtaamaa haastetta tai mahdollisuutta, jonka ratkaisemiseen yritys tarvitsee konsulttiemme apua. Casessa esitellyt skenaariot voivat olla erityyppisiä ja niitä voi lähteä purkamaan monilla eri ongelmanratkaisumenetelmillä.  

Case-haastattelun tarkoitus on arvioida hakijan analyyttista päättelykykyä, viestintätaitoja, kykyä jäsentää työtä ja toimia haastavissa tilanteissa sekä yleistä liiketoiminnan ymmärrystä.  

BearingPointin rekrytointiprosessissa case-haastatteluun varataan noin tunti aikaa. Aluksi haastattelija esittelee casen ja tehtävänannon sinulle ja saatat saada häneltä lisämateriaalia tehtävän ratkaisemista varten. Tämän jälkeen sinulle on varattu aikaa itsenäiseen työskentelyyn, jonka aikana perehdyt materiaaliin, teet analyysin ja valmistelet ratkaisuehdotuksen. Lopuksi pääset esittelemään analyysin ja ratkaisuehdotuksesi haastattelijalle. 

Mitä kannattaa huomioida case-haastatteluun valmistautuessa ja haastattelutilanteessa? Tässä muutamia vinkkejä onnistumiseen! 

Keskity ongelmanratkaisuun 

Keskity löytämään ratkaisu esitettyyn ongelmaan - älä analysoi pelkästään analysoinnin vuoksi. Pidä mielessä nyrkkisääntö, että 20% analyysistä tuottaa usein 80% itse ratkaisusta. Jos sinulle jää aikaa, käy lopuksi vastauksesi kerran itsenäisesti läpi, ennen kuin esittelet sen haastattelijalle. 

Ajattele ääneen ja muista vuorovaikutus 

Pyri tuomaan mahdollisimman selkeästi esille omaa ajatteluprosessiasi (ajattele ääneen!) sekä oletuksia, joita olet ongelmanratkaisun eri vaiheissa tehnyt. Tärkeintä ei useinkaan ole esimerkiksi lukujen täsmällisyys vaan päättelyketju, jolla olet tulokseen päässyt. Esitä halutessasi kysymyksiä haastattelijalle ja hae sitä kautta vahvistusta sille, että olet oikeilla jäljillä. Kuvittele olevasi oikeassa asiakastapaamisessa – vuorovaikutus on niissäkin kaiken a ja o.  

Jäsennä ratkaisusi 

Mieti, miten saat esitettyä tekemäsi analyysin ja ratkaisuehdotuksen mahdollisimman selkeästi ja johdonmukaisesti. Voisitko käyttää apuna esimerkiksi jotain itsellesi entuudestaan tuttua ongelmanratkaisumenetelmää tai viitekehystä? Huomioi, että viitekehyksen käyttäminen ei kuitenkaan ole pakollista, sillä se saattaa jopa rajoittaa ajatteluasi ja lopputulosta.  

Huomioi ajankäyttö 

Suunnittele ajankäyttö ja pysy sovitussa aikataulussa. Asiakasprojekteissa sovitusta aikataulusta kiinni pitäminen on tärkeää, joten myös case-tehtävässä se on yksi arviointikriteereistä.  

Harjoitus tekee mestarin 

Case-haastatteluun valmistautuessa voit jo etukäteen käydä läpi ja palautella mieleen erilaisia ongelmanratkaisumenetelmiä ja -viitekehyksiä. Kannattaa myös tutustua erilaisiin case-tyyppeihin, jotta saat hieman tuntumaa, millaisia yritystapauksia haastattelussa voi tulla vastaan. Voisitko harjoitella casen ratkaisemista ja ratkaisun esittämistä esimerkiksi jonkun ystäväsi kanssa? Harjoittelun kautta pystyt rakentamaan itsellesi rutiineja ongelmanratkaisuun, mikä tekee case-tehtävän pariin sukeltamisesta kerta kerralta helpompaa. Vinkki! Monesti haastattelutilanteen harjoitteleminen voi olla tehokkaampaa, kun harjoittelupari ei ole sinulle ennestään kovin tuttu. Mieti, löytyisikö verkostostasi joku itsellesi ennestään tuntemattomampi henkilö, jota voisit pyytää avuksi harjoitteluun? 


Toivottavasti tämä artikkeli on sinulle hyödyksi case-haastatteluun valmistautumisessa. BearingPointin tarjoamista uramahdollisuuksista ja rekrytointikäytännöistä voit lukea lisää urasivuiltamme osoitteessa bearingpoint.fi/careers.