Keskeiset haasteet, jotka olemme tunnistaneet asiakkaidemme kanssa

Usein yrityksillä on hyviä ideoita data- ja analytiikkaratkaisusta, mutta niitä lähestytään joko liian teknisellä tai liian epämääräisellä ratkaisulla. Yrityksissä saatetaan keskittyä esimerkiksi tietolähteisiin, alustoihin, algoritmeihin tai työkaluihin määrittelemättä selkeästi liiketoimintaongelmaa, odotettuja tuloksia, menestysmittareita tai ratkaisun toivottua arvoa. Joissain tapauksissa on voitu asettaa liian laaja ja epäselvä tavoite, kuten "asiakastyytyväisyyden parantaminen" tai "toiminnan tehokkuuden lisääminen", määrittelemättä tietovaatimuksia, analyyttistä lähestymistapaa, kohdeyleisöä tai toimintasuunnitelmaa. Aina on olemassa toiminto- tai yrityskohtaisia, ainutlaatuisia tarpeita, joihin on vastattava, jos halutaan saada kaikki irti data- ja analytiikka-aloitteista. 

Toinen tunnistamamme haaste on se, että data- ja analytiikkaratkaisuja kehitetään usein tyhjiössä sen sijaan, että ne olisivat alusta alkaen linjassa organisaation olemassa olevien prosessien, järjestelmien ja kulttuurin kanssa. Data- ja analytiikkaratkaisut eivät ole itsenäisiä tuotteita, jotka voidaan ottaa käyttöön ja unohtaa. Ne on integroitava ja upotettava organisaatiokontekstiin ottaen huomioon loppukäyttäjien, sidosryhmien ja päätöksentekijöiden tarpeet, odotukset ja palautteet. Yhteensopivuus nykyisen ja tulevan IT-infrastruktuurin, tietoarkkitehtuurin ja tietoturvakäytäntöjen on yhteentoimivuuden kannalta kriittistä. Ratkaisujen on oltava linjassa organisaation vision, tehtävän, arvojen sekä oikeudellisten ja eettisten standardien kanssa. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan lisäksi ketteriä ja joustavia ratkaisuja, jotta uusiin liiketoimintaskenaarioihin, asiakkaiden vaatimuksiin ja markkinamahdollisuuksiin pystytään tarttumaan. Vaikka hajautetut lähestymistavat ovat joskus oikea tapa edetä, niiden on otettava huomioon aiemmin mainitut, pakolliset tarpeet ja pohdittava, miten yhdenmukaistaminen voidaan tehdä mahdollisimman vähin ristiriidoin nykyisen järjestelmä- tai organisaatioympäristön kanssa.  

Data- ja analytiikkaratkaisuja kehitetään usein tyhjiössä sen sijaan, että ne olisivat alusta alkaen linjassa organisaation olemassa olevien prosessien, järjestelmien ja kulttuurin kanssa.

 

Viimeinen tunnistamistamme haasteista on kasvava kuilu edelläkävijöiden ja data- ja analytiikkamatkalla aikaisemmassa vaiheessa olevien välillä. Edelläkävijöitä ovat ne, jotka ovat jo investoineet datavetoiseen kulttuuriin, kypsään data- ja analytiikkakyvykkyyteen sekä kilpailuedun rakentamiseen markkinoilla. Edelläkävijät innovoivat jatkuvasti ja kokeilevat uusia tietolähteitä, menetelmiä ja tekniikoita, kuten tekoälyä, koneoppimista, data meshia, luonnollisen kielen käsittelyä ja tietokonenäköä. Ne voivat hyödyntää data- ja analytiikkaresurssejaan luodakseen arvoa asiakkailleen, optimoidakseen toimintaansa, parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan ja luodakseen uusia tulovirtoja. 

Samanaikaisesti datan ja analytiikan käyttöönoton aikaisemmassa vaiheessa olevilla yrityksillä on edelleen vaikeuksia päästä alkuun tai edetä data- ja analytiikka-aloitteissaan. Niiltä saattaa puuttua tarvittavat resurssit, taidot tai johdon tuki data- ja analytiikkastrategian määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Ne voivat kohdata teknisiä, organisatorisia tai kulttuurisia esteitä, jotka rajoittavat datan käyttöä, integroimista, analysoimista ja jakamista. Näillä yrityksillä voi olla vaikeuksia tunnistaa, priorisoida tai toimittaa data- ja analytiikkaprojekteja, jotka voisivat tuottaa konkreettisia liiketoimintaetuja. Ne saattavat myös hukkua markkinoilla olevien data- ja analytiikkavaihtoehtojen ja -ratkaisujen monimutkaisuuteen ja moninaisuuteen. 

Tämä kuilu ei ole haitallinen ainoastaan myöhäisille tulokkaille, jotka ovat vaarassa menettää kilpailuetunsa ja markkina-asemansa, vaan myös edelläkävijöille, jotka saattavat menettää mahdolliset yhteistyö- ja innovointimahdollisuudet eri sektoreilla ja toimialoilla. Siksi on ratkaisevan tärkeää kaventaa tätä kuilua ja antaa yhä useammille organisaatioille mahdollisuus käynnistää datan ja analytiikan muutosmatka.  

Lähestymisemme datan ja analytiikan hyödyntämiseen kulkee aina maturiteettitasosta riippumatta saman arvolähtöisen data- ja analytiikkakehikon läpi, jonka avulla pystymme yhdessä asiakkaan kanssa määrittämään toimenpiteet tavoitteisiin pääsylle. Kehikko ottaa huomioon uniikit asiakastilanteet, datalähtöiset näkemykset, reaktiivisen ja proaktiivisen analyysin sekä itsessään fyysisen datan, jota täytyy kerätä tavoitteisiin pääsyä varten. Seuraavana myös muutamia tiimimme ydinosaamisalueita, joiden avulla näihin haasteisiin voidaan tarttua. 

Ydinosaamisemme

Joitakin palveluitamme ja ratkaisujamme, joita tarjoamme asiakkaillemme: 

Kestävä kehitys ja sääntely – Kestävän kehityksen raportointi, vaatimustenmukaisuuden hallinto, ESG-tiedonhallinta, kestävän kehityksen arkkitehtuurisuunnittelu 
Data- ja tekoälystrategian toimintamalli – Vision ja tavoitetoimintamallin määrittely data- ja tekoälyaloitteille, CDAO palveluna 
AFC ja riskianalytiikka - AML-seuranta, KYC-tietojen laatu, petosten torjunta ja tekoäly, tekoälyavusteinen riskienhallinta, hankintapetosratkaisut / S2P-prosessin poikkeavuuksien havaitseminen 
Teknologiakonsultointi – Teknologiatransformaatio liiketoiminnan näkökulmasta ja tarkoituksenmukaisella lähestymistavalla, arkkitehtuurianalyysi ja suunnittelu kaikilla arkkitehtuuritasoilla, data mesh -toteutukset, teknologiaratkaisujen toimitus 
Hallinto ja organisaatio - Tiedonhallinta, tietojen laadunhallinta, projektinhallinta, CDO-funktion perustaminen, datan vaatimuksenmukaisuus 

Tekoäly teollisuudessa ja finanssisektorilla – tekoälypohjainen luottoriskimallinnus, tekoälyn ennustaminen, hankinnan tehokkuuden seuranta, tekoälyavusteinen haku- ja tietopoiminta, prosessien kehitys tekoälyllä 

Näillä palveluilla autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa datan ja analytiikan alueella mittakaavasta riippumatta. Lähestymistapamme on käytännönläheinen, liiketoimintalähtöinen ja arkkitehtuuritietoinen. Hyödynnämme teknologian, hallinnon, organisaation ja tekoälyn osaamistamme eri toimialoilla, kuten teollisuudessa, teknologiasektorilla ja rahoituksessa. Autamme asiakkaitamme muuntamaan datansa strategiseksi resurssiksi, tuottamaan datapohjaisia näkemyksiä päätöksentekoa ja operatiivista toimintaa varten sekä luomaan arvoa innovaatioiden ja tietoisesti luodun huippuosaamisen avulla. 

Olemme täällä auttamassa teitä haasteidenne läpi. Autamme datan ja analytiikan yhdistämisessä liiketoimintastrategiaan sekä taktisen tason suunnitteluprosesseihin. Autamme myös selkeiden ja merkityksellisten data- ja analytiikkakysymysten esittämisessä, luotettavien ja skaalautuvien data- ja analytiikkaratkaisujen rakentamisessa ja toteuttamisessa sekä tulosten sekä dataohjautuvien näkemysten esittämisessä tehokkaasti. 

BearingPointin data- ja analytiikkaorganisaatio on globaali, mutta Suomen tiimimme fokus on Suomen markkinalla. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään datan ja analytiikan tekniset ja liiketoiminnalliset hyödyt ja mahdollistamme heidän data- ja analytiikkaorganisaatioidensa tehokkaamman työskentelyn esimerkiksi modernien datastrategioiden, toimintamallien ja arkkitehtuurien avulla.  

Halutessasi kuulla lisää palveluistamme ja toteuttamistamme projekteista, ota yhteyttä tiimiimme! 

Kirjoittajat:

Ilkka Kuusi
Consultant, Data & Analytics
BearingPoint Finland

Laura Sutinen
Director, Data & Analytics
BearingPoint Finland

  • Laura  Sutinen

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

  • Laura  Sutinen
    Contact me