Positiivista luottotietorekisteriä koskeva laki astui voimaan 1.8.2022 ja rekisterin laajamittainen käyttö alkaa vuoden 2024 huhtikuun alussa. Positiivisen luottotietorekisterin toteuttaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö, joka jatkossa toimii myös rekisterin ylläpitäjänä. (Verohallinto, 2022.)

Positiivisen luottotietorekisterin tavoitteena on Verohallinnon mukaan yleisellä tasolla torjua kotitalouksien ylivelkaantumista ja auttaa yksityishenkilöitä oman talouden hallinnoinnissa. Luotonantajille luottotietorekisteri tarjoaa työkalun arvioida luotonhakijoiden luottokelpoisuutta ja se helpottaa luottomarkkinoiden yleistä seurantaa ja valvontaa. Vaikka luottotietorekisteri tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia luotonmyöntöprosessien tehostamiseen ja luottokelpoisuuden arviointiin, tuo rekisterin käyttöönotto samalla kuitenkin uusia vaateita myös luotonantajille.  

Positiivinen luottotietorekisteri nostaa päivittäisraportoinnin tarvetta ja vaatimuksia 

Luotonantajien on määrä aloittaa raportointi positiiviseen luottotietorekisteriin keväästä 2024 alkaen. Jatkossa luotonantajien tulee esimerkiksi raportoida tiedot uusista luotoista yhden kalenteripäivän aikana ja tiedot luottoihin liittyvistä muutoksista kahden arkipäivän aikana (Laki positiivisestä luottotietorekisteristä 739/2022, 20 §). Luotonantajien on kertaluottojen lisäksi määrä raportoida myös jatkuvista luotoista sekä leasing-sopimuksista. Päivittäisraportointi asettaakin luotonantajille uusia ja erityisiä vaateita liittyen järjestelmiin ja prosesseihin. Luotonantajien pitää osaltaan sopeutua näihin rekisterin mukana tuleviin uusiin raportointivaatimuksiin. 

Päivittäisessä viranomaisraportoinnissa korostuu erityisesti prosessien automaatio ja datan laatu. Datan laatu linkittyy prosesseihin siten, että datan on oltava riittävän ajantasaista, tarkkaa, johdonmukaista ja eheää, jotta prosesseja voidaan automatisoida ja virheiden ilmenemistä ennaltaehkäistä mahdollisimman hyvin. Laadukas data helpottaa tiedon kulkua ja hyödyntämistä prosessien jokaisessa vaiheessa. Manuaalisen työn ja tuplatarkastusten tarve vähenee merkittävästi, kun datan oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen voidaan luottaa. Voidaan siis sanoa, että datan laatu on automaation mahdollistaja. Lopputuloksena kaikki osapuolet toivonevat kuitenkin mahdollisimman pitkälle automatisoitua raportointiprosessia, joka toimittaa laadukasta dataa ajantasaisesti ja tehokkaasti ilman manuaalisia välivaiheita.  

Vaikka rekisteri tuo tullessaan uusia vaatimuksia yritysten päivittäisraportointiin, on haaste helposti taklattavissa tehokkaalla suunnittelulla ja optimoiduilla raportointiratkaisuilla. Rekisterin käyttöönoton aikataulu on kuitenkin nopeahko, ja myös luotonantajien tulee pian olla valmiita raportoimaan luottotietorekisterin vaatimusten mukaisesti.  

Kuinka BearingPoint voi auttaa raportointiprosessinne tehostamisessa ja päivittämisessä? 

BearingPoint on aiemmin ollut toteuttamassa positiivista luottotietorekisteriä toisessa EU-maassa sekä vastannut raportointiratkaisun toteuttamisesta paikalliselle rahoituslaitokselle. Aiemman kokemuksemme myötä meillä on selkeä ymmärrys positiiviseen luottotietorekisteriin liittyvästä liiketoiminnasta, päivittäisraportoinnista, datasta sekä prosesseista.

BearingPoint omaa vankan kokemuksen viranomaisraportointihankkeiden toteutuksesta Suomessa yli 10 vuoden ajalta. Autamme yrityksiä raportointijärjestelmien nykytilan kartoituksessa, sekä omaamme työkalut suorittaa tarvittavat analyysit yritysten järjestelmien ja kokonaisarkkitehtuurin valmiudesta vastata raportointivelvoitteeseen.  Kokemuksemme myötä osaamme kuvata prosessien eri vaiheet ja rakentaa ratkaisuja prosessien tehostamisen tueksi sekä muutosten läpiviemiseksi tilannekohtaisesti. Meillä on lisäksi laaja kokemus datan laadukkuuden varmistamisesta ja automatisaatiosta. 

Mikäli sinulla herää aiheeseen liittyen kysymyksiä tai yrityksenne kaipaa apua raportointiprosessinne tehostamisessa tai päivittämisessä, älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme.  


Ota yhteyttä

Philip Relander
Partner, Financial Services
BearingPoint Finland 
philip.relander@bearingpoint.com

Artikkelin kirjoittajat

Timo Arminen
Senior Business Consultant, Financial Services
BearingPoint Finland
timo.arminen@bearingpoint.com

Joona Tiainen
Business Analyst, Financial Services
BearingPoint Finland
joona.tiainen@bearingpoint.com

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.