Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii suuria muutoksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Sen etenemistä torjuvat toimet ovat asia, johon myös yritysmaailman on sitouduttava. Yhä useammat sidosryhmät odottavat yrityksiltä vaikuttavampia ympäristötekoja, joista yksi tärkeimpiä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet asettavat päästöjen pienentämiselle reunaehdot ja on odotettavissa, että sääntely tulee jatkossa kiristymään. Nykytilanteen tunteminen on yrityksille avain kohti päästöttömämpää liiketoimintaa. Mitä mittaat, sitä voit muuttaa. 


BearingPointin Emissions Calculator -päästölaskentatyökalu

BearingPointin päästölaskentatyökalun avulla yritys voi laskea kaikki tuotantoprosessista, logistiikkaketjusta, toimitiloista ja liikematkailusta syntyvät päästöt sekä simuloimaan erilaisia päästöjä pienentäviä skenaarioita. Päästölaskurin avulla päästölaskentaa voidaan tehdä prosessi-, tuote -ja yritystasolla ja sillä saadaan kartoitettua päästöt GHG-protokollan Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -tasojen osalta. Päästölaskentatyökalun avulla voi yritys voi selvittää päästöjensä lähtötilanteen, ja se auttaa suunnittelemaan päästötehokkuutta parantavia toimenpiteitä. 

BearingPointin ratkaisu on GHG-protokollan, ISO 14064:n, ISO 14067:n, Product Life Cycle Accounting & Reporting -standardin sekä EU:n Product Environmental Footprint (PEF) -metodologian mukainen, ja meillä on dedikoidut sertifioinnit standardeille EN16258, 2011:1336 ja GLEC.

Mitä päästölaskentatyökalu mahdollistaa?

BearingPointin päästölaskentatyökalu tarjoaa prosessien, tuotteiden ja yritystason hiilijalanjäljen laskennan yhdessä sovelluksessa. Sen avulla voit selvittää hiilidioksidipäästöt tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Yritystasolla se laskee päästöt myös liikematkoista sekä kodin ja työpaikan välillä kuljetuista matkoista. Päästölaskentatyökalu arvioi automaattisesti tuotekohtaiset päästöt tuhansista tuotteista koko elinkaaren ajalta, ja jakaa päästöt jopa yksittäisen asiakkaan tasolle.  

Emissions Calculator ei ole vain raportointiohjelmisto – siihen sisältyy myös palveluita! 

Lähtötason määrittely 
Tuemme sinua koko matkan työkalun käyttöönotosta, datan analysoinnista ja puuttuvien tietojen käsittelystä tulosten validointiin. Pidämme huolta päästökertoimien ajantasaisuudesta sekä uusien sääntelyvaatimusten päivittämisestä.  

Päästövähennykset 
BearingPointilla on yli 10 vuoden kokemus päästötehokkuuden parantamisesta yrityksissä. Päästölaskentatyökalun avulla voit simuloida eri hankintastrategioiden, kuljetusmuotojen, uusien teknologioiden, uusien polttoainetyyppien ja muiden toimenpiteiden mahdollistamia päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä. Työkalun kautta saat lisäksi ehdotuksia todennetuista päästövähennystoimenpiteistä.  

Hiilineutraalius, kompensointi, hiiliverot 
BearingPointin päästölaskurista löydät upotetut CO2-kompensaatiokustannukset / CO2-veromoduulin, joka auttaa arvioimaan CO2-kustannuksia. 

Datan kulku ja kerääminen eri tietolähteistä 
Valmiit rajapinnat mahdollistavat tehokkaan datan kulkemisen ja integroimisen pääjärjestelmiin, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmään tai ympäristöjärjestelmään. Mahdolliset puutteet yrityksen omassa datassa on mahdollista korvata ulkoisista tietokannoista saatavilla tiedoilla.

Ota yhteyttä

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää, ota yhteyttä tiimiimme osoitteessa finland@bearingpoint.com

 

BearingPointin päästölaskentapalvelu

Lataa opas - Kohti päästötöntä liiketoimintaa

Yrityksiltä odotetaan yhä vaikuttavampia tekoja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Oppaassamme käsittelemme kiteytetysti sen, millaisien askelien kautta sinun yrityksesi voi rakentaa vastuullisuuspäätöksestä aidon kilpailuedun. Lataa opas alla olevasta linkistä! 

  • Lataa opas: Kohti päästötöntä liiketoimintaa
    Lataa opas: Kohti päästötöntä liiketoimintaa 312.9 KB Download