Edellisvuosista poiketen vuoden 2021 Digimenestyjät selvitti, millä tavoin COVID-19-pandemia on vaikuttanut suomalaisyritysten liiketoimintaan. 

Vuoden 2021 Digimenestyjät-tutkimus keskittyy poikkeuksellisesti arvioimaan COVID19-pandemian vaikutuksia suomalaisyrityksiin. Digimenestyjät tutkimus on julkaistu jo vuodesta 2013 lähtien, ja se on aikaisempina vuosina syventynyt organisaatioiden digitaalisen kypsyyden arviointiin. Tämän vuoden Digimenestyjät-tutkimus käännettiin kartoittamaan yritysjohdon kokemuksia COVID-19-pandemian ajalta ja selvittämään, millaisia toimenpiteitä suomalaisyrityksissä on tehty liiketoiminnan jatkuvuuden ja asiakaskokemuksen ylläpitämiseksi. Tutkimuksessa on mukana 20 merkittävää suomalaista yritystä 14 eri toimialalta. 

Organisaatioiden ketteryyttä testattiin äkillisen muutoksen keskellä

Pandemian tuoma epävakaus korosti nopean reagoinnin tärkeyttä. Suuri osa yrityksistä joutui muun muassa siirtelemään henkilöstöään yli yksikkörajojen joidenkin liiketoiminnan alueiden ruuhkautuessa ja toisten hiljentyessä. Erityisesti B2C-yritykset näyttivät onnistuneen toimintansa nopearytmisessä tarkastelussa ja mukauttamisessa. Arvoonsa nousivat itseohjautuvat tiimit, jotka mahdollistivat ripeän päätöksenteon. Lisäksi yritykset joutuivat pikavauhtia siirtymään etätyöntekoon, mikä loi haasteita niin yrityksen sisäisissä toimintatavoissa kuin asiakasrajapinnassa toimimisessa. 

Yritysten digitaaliset kyvykkyydet ovat kiistatta näytelleet tärkeää roolia pandemiasta selviytymisessä 

Digitaalisesti kypsemmät organisaatiot ovat hyötyneet aikaisemmista panostuksistaan digitaalisten kyvykkyyksien kehittämiseksi. Esimerkiksi aikaisemmista verkkokauppoihin tehdyistä investoinneista tuli pandemian aikana suuri kilpailuetu fyysisten kohtaamisten vähennyttyä. Verkko-ostamisen kiihtyvä kasvu on tullut jäädäkseen, ja yritykset niin Suomessa kuin maailmallakin ovat alkaneet kyseenalaistamaan fyysisten kauppapaikkojen roolia tulevaisuudessa. Vakiintuneen verkkokaupan lisäksi yritykset hyötyivät mobiilisovelluksista, jotka mahdollistavat niin verkkokaupan kasvun tukemisen kuin tiedon monikanavaisen välittämisen asiakkaille. 

”Meillä oli onneksi hyvät digitaaliset kyvykkyydet jo ennen pandemiaa, joten meitä ei ole yllätetty niin sanotusti housut kintuissa. Verkkokauppatoimintomme olivat jo vakiintuneita kaikkialla maailmassa.”

Digijohtaja, suomalainen kulutustavarakaupan yritys

B2C- ja B2B-yrityksissä pandemian tuomiin muutoksiin vastattiin moninaisin toimenpitein

B2C-yritykset muun muassa allokoivat budjettejaan digitaalisiin kanaviin enemmän, uudistivat verkkomyynnin toimintatapojaan sekä ottivat käyttöön uusia palveluiden ja tuotteiden digitaalisia esittelytapoja. B2B-yrityksissä webinaarien hyödyntämisen lisääminen nousi keskeiseksi vastatoimenpiteeksi tapahtumien peruunnuttua. Tämän lisäksi B2B-yritykset muun muassa lisäsivät työntekijöidensä koulutusta digitaalisista työkaluista ja lisäsivät datan hyödyntämistä päätöksien tukena. B2B-yritysten keinovalikoima pandemiaan sopeutumisessa oli kapeampi verrattuna B2C-yrityksiin.  

80%

B2C-yrityksistä mainitsi lisänneensä digimarkkinointia entisestä

30%

B2B-yrityksistä lisäsi datan hyödyntämistä myynnissä

B2B-yrityksissä pandemiaan sopeutuminen koettiin huomattavasti haasteellisemmaksi B2C-yrityksiin verrattuna

Monet B2B-yritykset olivat ensiaskeleissa digitaalisen liiketoiminnan harjoittamisessa pandemian iskettyä, eikä osalla yrityksistä ollut riittäviä kyvykkyyksiä muun muassa digimarkkinoinnin lisäämiseen tai tuotteiden esittelyyn digitaalisten kanavien välityksellä. Havainto ei ole yllättävä, sillä aikaisempien vuosien Digimenestyjät-tutkimuksissa B2B-yritykset ovat olleet B2C-yrityksiä jäljessä digitaalisten kyvykkyyksien kehityksessä. 

40%

B2B-yrityksistä mainitsi haasteena kyvykkyyksien puutteen digitaalisesti tapahtuvassa tuote-esittelyssä 

Monet suomalaisyritykset korostivat sitä, että pandemia on kiihdyttänyt toimialojen digitalisaatiota sekä korostanut digihankkeiden merkitystä yritysten hankeportfoliossa. Toivomme tutkimuksemme antavan yrityksille uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen pandemian muuttamassa ympäristössä, jossa digitaalisten kyvykkyyksien arvo on korostunut entisestään. Digimenestyjät COVID-19-tutkimus kartoittaa suomalaisia ja kansainvälisiä parhaita käytäntöjä koronapandemiaan reagoimisessa, ja esittelee kehitystoimia, joiden avulla yritykset ovat pystyneet luomaan mahdollisuuksia muuttuneessa maailmassa.  

Lisätietoja aiheesta: 


Henrikki Sandström
Head of Digital & Strategy
BearingPoint Finland

  • Lataa Suomen Digimenestyjät COVID-19 -raportti
    Lataa Suomen Digimenestyjät COVID-19 -raportti 6.36 MB Download
  • Henrikki Sandström

Would you like more information?

If you want to get more information about this insight please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

  • Henrikki Sandström
    Contact me