Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii suuria muutoksia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Sen etenemistä torjuvat toimet ovat asia, johon myös yritysmaailman on sitouduttava. Yhä useammat sidosryhmät odottavat yrityksiltä vaikuttavampia ympäristötekoja, joista yksi tärkeimpiä on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet asettavat päästöjen pienentämiselle reunaehdot ja on odotettavissa, että sääntely tulee jatkossa kiristymään. Nykytilanteen tunteminen on yrityksille avain kohti päästöttömämpää liiketoimintaa. Mitä mittaat, sitä voit muuttaa. 

Lataa opas: Kohti päästötöntä liiketoimintaa - 5 ohjetta, joilla rakennat vastuullisuudesta kilpailuedun


BearingPointin Emissions Calculator -päästölaskentatyökalu

BearingPointin Emissions Calculator päästölaskentatyökalun avulla yritys voi laskea kaikki tuotantoprosessista, logistiikkaketjusta, toimitiloista ja liikematkailusta syntyvät päästöt sekä simuloimaan erilaisia päästöjä pienentäviä skenaarioita. Päästölaskurin avulla päästölaskentaa voidaan tehdä prosessi-, tuote -ja yritystasolla ja sillä saadaan kartoitettua päästöt GHG-protokollan Scope 1, Scope 2 ja Scope 3 -tasojen osalta. Päästölaskentatyökalun avulla voi yritys voi selvittää päästöjensä lähtötilanteen, ja se auttaa suunnittelemaan päästötehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Ratkaisu on GLEG- ja EN 16258 -standardien mukainen ja soveltuu kaiken kokoisten yritysten käyttöön.  

 

Tuotteen todellinen päästöjalanjälki muodostuu koko matkasta, jonka tuote kulkee raaka-ainekuljetuksista tuotantoon ja edelleen loppuasiakkaan käsiin.

Mitä päästölaskentatyökalu mahdollistaa?

BearingPointin Emissions Calculator -päästölaskentatyökalu tarjoaa prosessien, tuotteiden ja yritysten hiilijalanjäljen laskennan yhdessä sovelluksessa. Sen avulla voit selvittää hiilidioksidipäästöt tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Yritystasolla se laskee päästöt myös liikematkoista sekä kodin ja työpaikan välillä kuljetuista matkoista.

 

Päästölaskentatyökalu arvioi automaattisesti tuotekohtaiset päästöt tuhansista tuotteista koko elinkaaren ajalta, ja jakaa päästöt jopa yksittäisen asiakkaan tasolle.  

Emissions Calculator ei ole vain raportointiohjelmisto – siihen sisältyy myös palveluita! 

Lähtötason määrittely 
Tuemme sinua koko matkan työkalun käyttöönotosta, datan analysoinnista ja puuttuvien tietojen käsittelystä tulosten validointiin. Pidämme huolta päästökertoimien ajantasaisuudesta sekä uusien sääntelyvaatimusten päivittämisestä.  

Päästövähennykset 
BearingPointilla on yli 10 vuoden kokemus päästötehokkuuden parantamisesta yrityksissä. Päästölaskentatyökalun avulla voit simuloida eri hankintastrategioiden, kuljetusmuotojen, uusien teknologioiden, uusien polttoainetyyppien ja muiden toimenpiteiden mahdollistamia päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä. Työkalun kautta saat lisäksi ehdotuksia todennetuista päästövähennystoimenpiteistä.  

Hiilineutraalius, kompensointi, hiiliverot 
BearingPointin päästölaskurista löydät upotetut CO2-kompensaatiokustannukset / CO2-veromoduulin, joka auttaa arvioimaan CO2-kustannuksia. 

> Lue lisää päästölaskentatyökalusta
> Lisätietoja: Mikko Virta, Business Development Manager, BearingPoint

BearingPointin päästölaskentapalvelu

Lataa opas - Kohti päästötöntä liiketoimintaa

Yrityksiltä odotetaan yhä vaikuttavampia tekoja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Oppaassamme käsittelemme kiteytetysti sen, millaisien askelien kautta sinun yrityksesi voi rakentaa vastuullisuuspäätöksestä aidon kilpailuedun.

      > Lataa tästä 

Toggle search
Toggle location