Als reactie op de sterke toename van decentrale energieopwekking in het kader van de energietransitie, zijn er nieuwe Europese netcodes ingevoerd. Deze netcodes stellen technische eisen aan klantinstallaties om de netstabiliteit te blijven waarborgen, ook bij méér decentrale opwek. Netbeheerders zijn hierbij verantwoordelijk geworden voor het registeren en beoordelen van installaties. BearingPoint heeft een netbeheerder geholpen met het implementeren van deze netcodes.

Het Europese stroomnet verandert. Het aandeel van decentraal opgewekte energie groeit door het plaatsen van zonnepanelen en het bouwen van windmolens. Verder worden verbruiksinstallaties steeds “slimmer” en kunnen op afstand worden gestuurd. Zo kan bijvoorbeeld het opladen van auto’s bij sommige laadpalen worden gepauzeerd als te veel belasting op het net komt of de stroomprijs stijgt. Hoewel de impact van een kleine productie of verbruiks installatie gering is op de netstabiliteit, kunnen meerdere installaties het lokale of zelfs het Europese net instabiel maken, met stroomstoringen tot gevolg. Om de netstabiliteit te kunnen blijven garanderen, heeft Europa meerdere nieuwe netcodes gedefinieerd die technische eisen stellen aan de installaties. Ook is er een taak bij netbeheerders belegd om dit te controleren. Hierdoor is de netbeheerder nu ook verantwoordelijk voor het beoordelen van de installaties en het handelen in lijn met deze netcodes.

Aanpak

Om deze nieuwe verantwoordelijkheid te kunnen nemen waren er vanuit de netbeheerder twee hoog-over stappen benodigd:

  1. Het concretiseren van de netcodes: om de Europese normen te kunnen implementeren, moesten deze worden uitgediept tot een niveau waarop er daadwerkelijk in de praktijk kan worden getoetst.
  2. Het opstellen en implementeren van een beoordelingsproces: het definiëren van een, voor de netbeheerder, nieuw proces om effectief installaties te kunnen toetsen op het voldoen aan deze geconcretiseerde normen.

De primaire uitdaging bij beide stappen was dat een individuele netbeheerder hierin niet alleen kan acteren. Om te zorgen dat iedere (grootzakelijke) klant bij elke netbeheerder uit kan gaan van dezelfde, uniforme eisen en een gelijke ervaring bij het beoordelingsproces, hebben de netbeheerders besloten om hierin gezamenlijk op te trekken. Daarnaast brachten ook de onbekendheid met de installaties van de klant (voorheen geen netbeheerder verantwoordelijkheid) en het feit dat meerdere afdelingen binnen een individuele netbeheerder geraakt werden door het nieuwe proces additionele complexiteit met zich mee.

Om een uniforme implementatie van de Europese normen te borgen is een overkoepelende werkgroep opgericht met hierin een vertegenwoordiging van alle Netbeheerders binnen Nederland. BearingPoint heeft een van deze netbeheerders geholpen bij hun vertegenwoordiging in deze werkgroep en het implementeren van de norm binnen de eigen organisatie. Om dit zo effectief mogelijk te laten verlopen, in optimale afstemming met de overkoepelende werkgroep, waren een aantal factoren key in de gehanteerde aanpak:

  1. Het inrichten van een multidisciplinaire werkgroep binnen de netbeheerder zelf, om integraal met de relevante afdelingen en benodigde expertises de implementatie wijze en de organisatorische impact op effectieve wijze te bepalen.
  2. Het op pragmatische wijze continu kunnen ophalen van de specifieke standpunten bij de relevante stakeholders verspreid door de organisatie, en deze vertalen naar input voor de overkoepelende werkgroep van alle netbeheerders.
  3. Het maken van slimme keuzes om de impact op de organisatie zo beperkt mogelijk te houden. Dit bijvoorbeeld door het gebruiken van het bestaande CRM-systeem om het beoordelingsproces te faciliteren.

Resultaat

Door de integrale en pragmatische aanpak kon snel worden ingespeeld op veranderde kaders vanuit de overkoepelende werkgroep met alle Netbeheerders of op de nieuwe inzichten in de operationele impact van het implementeren van de normen. Dit heeft geleid tot een effectieve implementatie van de nieuwe Europese norm binnen de netbeheerder.

Quote van de Netbeheerder: “Dankzij de proactieve rol en energieke inzet van BearingPoint zijn onze mensen goed betrokken bij de implementatie. BearingPoint was in staat om overzicht te houden op het complexe vraagstuk en de juiste snelheid met mensen te maken op onderdelen hiervan. Door ons als opdrachtgevers effectief op de hoogte te houden werd er rust en vertrouwen gecreëerd.”

 

Authors

Thomas Alders

Consultant

Thomas.alders@bearingpoint.com

Henk Groeneveld

Segment lead Utilities

Henk.groeneveld@bearingpoint.com