Data is van groot belang binnen de pensioensector. Het is belangrijk dat data van voldoende kwaliteit is voor het doel waar het voor gebruikt wordt. Voor pensioenfondsen gaat het hierbij om data met betrekking tot deelnemers en hun mogelijke voorkeuren, financiële prestaties van de belegde premies of de mate waarin een deelneming past binnen maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Om de doelen van het fonds te kunnen realiseren moet een fonds (en haar uitvoerder) deze data voldoende onder controle hebben. Deze blog geeft een overzicht van waar en hoe data van belang is voor een pensioenfonds. Dit zal gedaan worden op twee manieren: enerzijds zal gekeken worden in welke processen binnen een fonds data van belang is. Anderzijds, zal een overzicht gegeven worden van welke data gerelateerde capabilities van belang zijn voor pensioenfondsen. 

Data speelt een grote rol in veel van de primaire processen binnen een pensioenfonds. Ondanks dat data een integraal onderdeel van elk proces is, zijn er processen waarbij data een grotere rol speelt. In het onderstaande overzicht is aangegeven binnen welke processen data van bovengemiddeld belang is voor een pensioenfonds.

Figuur 1: Overzicht van de belangrijkste processen binnen een pensioenfonds met een sterke datacomponent (in het dikgedrukt). 

De processen waarbij data een groter dan gemiddeld belang speelt zijn: 

 • Het afleggen van verantwoording: het is van belang dat de gegevens, op basis waarvan verantwoording wordt afgelegd, juist zijn. 
 • Verwerken van deelnemersmutaties: in de kern is dit een proces waarbij mutaties worden aangebracht aan data. 
 • Deelnemerscommunicatie: vraagt om correctheid van de onderliggende data (o.a. aanspraken).
 • Administratie, performance meting en rapportage: vraagt om tijdige en correcte data om correcte resultaten te delen. 
 • Financiële administratie en rapportages: vragen om correcte onderliggende data  
 • Data management en privacy: dit is een van de vakgebieden binnen het data domein. 

Als vervolgens gekeken wordt naar de capabilities die een pensioenfonds moet bezitten om efficiënt en effectief gebruik te kunnen maken van data, zijn bepaalde capabilities van groter belang dan anderen. Uiteraard zijn alle capabilities van belang om tot een volwassen datagedreven organisatie te komen. Maar ook hier kan onderscheid gemaakt worden tussen capabilities met een hogere en lagere prioriteit voor fondsen. 

Figuur 2: Data capabilities relevant voor pensioenfondsen (niet-transparant weergegeven) 

De capabilities die het meest relevant zijn voor pensioenfondsen hebben met name betrekking op de data management en –analytics disciplines. Enkelen van de capabilities die van belang zijn liggen op het grensvlak van data management en –engineering.  

De volgende data management capabilities zijn van belang voor fondsen: 

 • De datastrategie geeft invulling aan de hoe data bijdraagt aan het behalen van de ambitie en de doelstelling van het fonds. 
 • Data governance geeft helderheid in de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen binnen en buiten het fonds op het gebied van data. 
 • Dataprogramma geeft fondsen zicht op de realisatie van de datastrategie en de grip op de beheersing van de uitbestedingsrelatie richting de uitvoerder. 
 • Databeveiliging zorgt voor veilige opslag van data en het voorkomen van onrechtmatige toegang. 
 • Datakwaliteit heeft een direct verband met de hoeveelheid fouten in de uitvoering van de pensioenregeling(en).
 • Datageletterdheid zorgt voor accuraat begrip van data binnen het fonds en bij haar deelnemers.  

Daarnaast zijn de volgende data analytics capabilities van belang:

 • Insights narrative vertaalt pensioendata naar inzichten die het fonds en haar deelnemers kunnen begrijpen. 
 • Data rapportage presenteert de uitkomsten van analyses. 
 • Business intelligence verzorgt het fonds van de inzichten die nodig zijn om het fonds draaiende te houden. 
 • Geavanceerde analyses en AI stelt fondsen in staat om deelnemers beter te adviseren in het kader van keuzebegeleiding. 

Ondanks dat trends op het gebied van data gelijk zijn voor alle soorten organisaties, zijn sommige trends meer van belang voor de ene organisatie dan voor de andere. Dit geldt ook voor pensioenfondsen.  

Zoals u ziet is data voor een pensioenfonds op veel plekken van belang. Bestuurders en andere medewerkers van pensioenfondsen moeten dan ook voldoende bewust zijn van het belang van data binnen hun fonds en van de gevolgen van de keuzes die zij maken op de datahuishouding van het fonds. BearingPoint kan met haar ruime ervaring op het gebied van data en de kennis op het gebied van pensioenen dienen als gesprekspartner om het beheer en gebruik van data naar een hoger niveau te tillen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Joris Schut
Senior Consultant
joris.schut@bearingpoint.com