Steeds meer organisaties hebben de ambitie om data gedreven te worden. In een eerder artikel hebben we echter gezien dat veel organisaties nog worstelen om dit te bereiken. Daarnaast is er binnen veel organisaties nog onduidelijkheid over wat het betekent om data gedreven te worden. Hier hebben we eveneens eerder dit jaar over geschreven. Ook hebben we eerder in een artikel beschreven welke capabilities nodig zijn om als organisatie data gedreven te worden. Om dit te kunnen is een holistische benadering nodig waarbij over de verschillende data domeinen (datamanagement, data analytics en data engineering) heen moet worden gekeken. In dit artikel vertellen we hoe uw organisatie het BearingPoint data capability model kan inzetten om meer data gedreven te worden. 

De gewenste situatie: de datastrategie 

Voordat u als organisatie aan de slag kan om een data gedreven organisatie te worden, is het noodzakelijk om een gezamenlijk toekomstbeeld te hebben van de gewenste situatie. Om dit toekomstbeeld vorm te geven wordt vaak een datastrategie opgesteld. Deze datastrategie is een afgeleide van de bredere strategie van u organisatie. Principes voor het gebruik van data zijn uitermate geschikt om deze strategie te definiëren. 

Het BearingPoint data capability model kan gebruikt worden om de gewenste situatie, zoals beschreven in uw datastrategie, verder invulling te geven. Volwassenheidsniveaus per capability zijn hier geschikt voor. Binnen het data capability model van BearingPoint zijn deze volwassenheidsniveaus voor alle capabilities gedefinieerd voor de niveaus binnen het model van het Capability Maturity Model Integration (CMMI) Institute. Vervolgens is de link te leggen tussen deze volwassenheidsniveaus per capability en de data principes die opgenomen zijn in uw datastrategie. Door deze link te leggen kunt u de abstracte principes uit uw strategie vertalen naar een concrete beschrijving van hoe data gebruikt wordt binnen uw organisatie. 

De huidige situatie: het data volwassenheidsassessment 

Naast dat het van belang is om te weten waar uw organisatie heen wilt op het gebied van data, is het ook van belang om te weten waar deze nu staat. Het verschil tussen de gewenste en huidige situatie bepaalt immers wat uw organisatie te doen staat om data gedreven te worden. 

Het BearingPoint data capability model kan gebruikt worden om de huidige situatie inzichtelijk te maken. Een assessment van de volwassenheid op de verschillende data capabilities geeft een beeld van hoe uw organisatie er momenteel voorstaat. BearingPoint heeft veel ervaring met het uitvoeren van dergelijke assessments en het gebruik van het BearingPoint data capability model en andere modellen om data volwassenheid te meten. 

Het overbruggen van het verschil tussen de huidige en gewenste situatie: de data roadmap 

Om met uw organisatie de stap te kunnen maken naar een data gedreven organisatie is het nodig om het verschil tussen de gewenste- en huidige situatie te overbruggen. Hiervoor is een verandering nodig op de manier waarop u organisatie data verkrijgt, opslaat, (her)gebruikt, archiveert en verwijderd. Programma’s, projecten en andere initiatieven maken dit mogelijk. Al deze veranderingen kunnen overzichtelijk worden gebundeld in een data roadmap. 

Het BearingPoint data capability model kan gebruikt worden als leidraad voor deze verandering. Daarnaast kan het u helpen om deze verandering te vertalen naar programma’s, projecten en initiatieven. Aan de hand van de beschrijvingen van de volwassenheidsniveaus die tussen de huidige en gewenste situatie definieert u projecten en initiatieven. Deze projecten en initiatieven neemt u vervolgens op in een roadmap.  

Het meten van voortgang richting de gewenste situatie: voortgangsmetingen 

Gedurende de uitvoering van de roadmap is het van belang om regelmatig te kijken of u de beoogde situatie uit de datastrategie realiseert. Tussentijdse assessments van de volwassenheid maken inzichtelijk of en in welke mate dit het geval is. De resultaten van deze voortgangsmeting kunnen de aanleiding zijn om, indien nodig, bij te sturen om zo de door uw organisatie gewenste datastrategie te realiseren. 

In deze blog hebben we beschreven hoe het BearingPoint data capability model gebruikt kan worden om uw organisatie meer data gedreven te maken. Gedurende verschillende momenten in de transitie naar een data gedreven organisatie kan dit model een belangrijke rol spelen. Wilt u meer weten hoe u het BearingPoint data capability model kunt inzetten om uw organisatie verder te brengen op het gebied van data, neem dan gerust contact op. Wij gaan graag met u in gesprek. 

Contact

Joris Schut
Senior Consultant
joris.schut@bearingpoint.com