In een wereld die steeds sneller verandert, worden bedrijven geconfronteerd met talloze disrupties die van invloed zijn op hun operationele activiteiten. In deze dynamische omgeving wordt de rol van de Chief Operating Officer (COO) steeds belangrijker. Aan de ene kant is de COO verantwoordelijk voor het inrichten van een efficiënte organisatie die in staat is om middelen op een effectieve manier te benutten en bedrijfsprocessen te optimaliseren ten behoeve van een hogere productiviteit. Aan de andere kant is de COO verantwoordelijk voor een flexibele organisatie die in staat is om zich snel aan te passen aan veranderingen in de markt en de omgeving. De uitdaging van de COO is om dit spanningsveld in evenwicht te brengen. In dit artikel bespreken we de uitdagingen en kansen waar COOs vandaag de dag mee te maken hebben.

Uitdagingen voor de COO

In de snel veranderende wereld staan COOs voor steeds groter wordende interne en externe uitdagingen die het spanningsveld tussen efficiëntie en flexibiliteit beïnvloeden. Efficiëntie betekent het verminderen van verspilling, het verbeteren van processen en het verhogen van de productiviteit. Flexibiliteit betekent het aanpassen aan veranderende klantbehoeften, marktomstandigheden en regelgeving. De meest urgente en complexe uitdagingen waar COOs mee te maken hebben staan hieronder beschreven.

Operationele efficiëntie blijft topprioriteit voor de COO, zeker in tijden van inflatie. Om kosten te verlagen en de klanttevredenheid te verhogen is het van belang om verspillingen te minimaliseren en de productiviteit te verhogen. Daarnaast neemt de schaarste van gekwalificeerd personeel toe, waardoor het belang van het verbeteren van de operationele efficiëntie nog groter wordt. Bij het streven naar efficiëntie is het echter wel van belang om de flexibiliteit van de organisatie niet in gevaar te brengen.

Flexibiliteit is een andere uitdaging in de huidige een dynamische wereld. Organisaties moeten in staat zijn om snel en effectief te reageren op onverwachte gebeurtenissen die hun supply chain kunnen verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne, die grote gevolgen hebben gehad voor de wereldwijde handel en logistiek. Tot slot spelen veranderingen in wet- en regelgeving, die invloed kunnen hebben op de handelsvoorwaarden, de invoerrechten, de CO2-uitstoot of de veiligheidseisen van de producten of diensten een belangrijke rol. Deze factoren kunnen leiden tot hogere kosten, langere levertijden en lagere kwaliteit, en daarmee de klanttevredenheid en de concurrentiepositie ondermijnen.

Kansen en oplossingen voor de COO

Hoewel efficientie en flexibiliteit soms tegenstrijdig lijken, zijn er ook kansen voor de COO om de juiste balans te vinden tussen deze twee aspecten. Wij onderscheiden drie oplossingsrichtingen die kunnen worden toegepast om deze balans te bereiken en de bovengenoemde uitdagingen aan te gaan.

Grip op de operatie
Het is essentieel dat de COO grip heeft op de operatie. Dit betekent dat hij/zij moet zorgen voor een bedrijfscultuur die Operational Excellence stimuleert en ondersteunt. Een dergelijke cultuur wordt gekenmerkt door een gedeelde visie, verantwoordelijkheden die laag in de organisatie zijn belegd en focus op kwaliteit en continu verbeteren. Een belangrijk onderdeel van een dergelijke cultuur is transparantie. Processen moeten goed beschreven zijn en prestaties moeten inzichtelijk zijn, bijvoorbeeld met behulp van Process Mining, zodat daarop kan worden gestuurd. Voor de COO ligt hier een belangrijke taak om het personeel te inspireren en te stimuleren om deze cultuur te omarmen.

Agile supply chain management
Naast het realiseren van grip op de operatie is een flexible supply chain noodzakelijk om de genoemde uitdagingen aan te gaan. Dit kan worden bereikt door het implementeren van agile supply chain principes, zoals het beschikbaar hebben van alternatieve leveranciers, voorraadbuffers en flexibele logistieke oplossingen, zoals end-to-end inkoopsystemen. Daarnaast geldt hier ook dat het belangrijk is dat de transparantie en traceerbaarheid van de supply chain wordt vergroot. Door real-time gegevens en analyses te gebruiken, kunnen COOs snel reageren op verstoringen en de veerkracht en de wendbaarheid van hun supply chains vergroten.

Leren & innoveren
Door te leren en te innoveren kan de COO efficiëntie en flexibiliteit van de organisatie verbeteren en de concurrentiepositie versterken. Innovatie draait niet alleen om de nieuwste gadgets, of werken met de laatste technologie. Het gaat om het experimenteren, leren en het uitproberen van nieuwe ideeën, zoals kunstmatige intelligentie en geavanceerde data-analyses, om zo meerwaarde te creëren voor de klant. Voor de COO is het daarom van belang om te investeren in de juiste technologieën en het samenbrengen van medewerkers met verschillende vaardigheden en perspectieven om hiermee te experimenteren.

Conclusie

In een snel veranderende wereld staan COOs voor uitdagingen binnen het spanningsveld tussen efficiëntie en flexibiliteit. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten COOs een balans vinden tussen deze twee krachten. Er liggen kansen voor COOs in drie kernoplossingen:

  • Krijg grip op de operatie door het stimuleren van een OpEx bedrijfscultuur
  • Implementeer agile principes voor een flexibele supply chain
  • Leren en innoveren door het experimenteren en uitproberen van nieuwe ideeën

BearingPoint helpt COOs om deze oplossingen te implementeren en is een waardevolle partner voor organisaties die streven naar een succesvolle toekomst in een disruptieve wereld. In de komende periode zal er een reeks van artikelen verschijnen waarin concrete voorbeelden worden gegeven hoe BearingPoint klanten helpt om bovengenoemde kansen te realiseren.

Contact

Lucas van Luijtelaar
Senior Manager
lucas.vanluijtelaar@bearingpoint.com

Tim Haverkamp
Manager
tim.haverkamp@bearingpoint.com

Thomas Alders
Manager
thomas.alders@bearingpoint.com