Management- og teknologikonsulentene BearingPoint akselerer tilveksten i det nordiske markedet gjennom oppkjøp, og forsterker dermed sin kapasitet innen digital transformasjon

Oslo, May 26, 2015 – Konsulentselskapet BearingPoint (www.bearingpoint.com) har kjøpt Magenta Advisory (www.magentaadvisory.com). Magenta Advisory er et uavhengig konsulentselskap som er ledende i det nordiske markedet innen digitalisering av bedrifter. Magenta Advisory bistår med å skape et digitalt forsprang for klienter som strekker seg fra globale multinasjonale bedrifter til større lokale selskap innen mange forskjellige industrier, blant annet finanssektoren, høyteknologiske bransjer, telekommunikasjon, media og dagligvarehandel. Med dette oppkjøpet forsterker BearingPoint sin ekspertise innen digital transformasjon og akselererer sin tilvekst i det nordiske markedet.

Digitalisering er noe som går utover de tradisjonelle grensene mellom industrier, kompetanseområder og land, og vi har definert området som et av de viktigeste elementene i BearingPoints strategiarbeid. Oppkjøpet av Magenta Advisory styrker vår ekspertise innenfor digital transformasjon, og gir oss bedre muligheter til å oppnå BearingPoints mål; at våre kunder skal være konkurrenskraftige og velposisjonerte i fremtiden. Vi er veldig glade for mulighetene dette oppkjøpet skaper både i det nordiske markedet og også globalt for hele BearingPoint.

Peter Mockler, Managing Partner i BearingPoint

Magentas evner og tjenestetilbud passer perfekt med behovene vi ser hos våre kunder i hele Norden. Videre deler vi samme foretakskultur bestående av entreprenørskap, holistisk tankegang samt å være betrodde rådgivere for våre kunder. Sammen ser vi frem til å bli det ledende konsulentselskapet innen digital transformasjon i Norden.

Patrick Palmgren, regional leder for BearingPoint i Norden

For Magenta Advisory, er dette et logisk neste steg i å fortsette vår raske vekst som det ledende uavhengige digitaliseringskonsulentselskapet i det nordiske markedet. Våre kunder vil dra nytte av enda sterkere konsulenttjenester støttet av BearingPoints sterke industri- og IT-kompetanse, samt forbedret evne til å levere større digitale transformasjonsoppdrag. Dette vil også skape nye faglige utviklingsmuligheter for våre konsulenter. Selskapets gründere, meg selv inkludert, er begeistret over denne utviklingen og ser frem til å drive virksomheten fremover!

Markus Huttunen, administrerende direktør i Magenta Advisory

Magenta Advisory ble etablert i 2010 og har i gjennomsnitt hatt en årlig omsetningsvekst på over 100 prosent. I 2014 hadde selskapet en omsetning på over 3 millioner euro, og har vokst fra fire gründere til et team på 22 personer. Magenta Advisorys tjenesteportefølje inkluderer tilbud som “digital and multi-channel strategy”, “customer journey design”, “agile marketing and growth hacking”, “big data and analytics”, “marketing automation”, “content marketing”, “lean business development” og “digital operational excellence”. Blant selskapets kunder finnes Liberty Global, OP Financial Group, Kesko, Finnair, If, Sanoma, Alma Media og mange flere. 

Magenta Advisory vil fortsette å operere under sitt eksisterende merkenavn i 2015 og overføres til BearingPoint 1. januar 2016.

Om BearingPoint

BearingPoints konsulenter forstår at næringslivet endres konstant og at den resulterende kompleksiteten krever smarte og tilpassede løsninger. Våre kunder, enten i de kommersielle, finansielle eller statlige sektorene, opplever virkelige resultater når de jobber med oss. Vi kombinerer industrispesifikk, operasjonell og teknisk ekspertise med relevante egne verktøy for å skreddersy rett løsning for hver kundes individuelle utfordringer. Denne adaptive tilnærmingen er sentral i vår kultur og har ført til langvarige relasjoner med mange av verdens ledende selskap og organisasjoner. Vårt globale nettverk av 9 700 konsulenter betjener kunder i mer enn 70 land, bidrar til målbare resultater og varig suksess.

For mer informasjon, vennligst besøk: www.bearingpoint.com

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652

 

 

Toggle search
Toggle location