Toggle search
Toggle location

Oslo, april 16, 2013 – Ledelse og teknologirådgivingsselskapet BearingPoint (www.bearingpoint.com) lanserte en global studie som detaljerer omfanget av utfordringene globale bedrifter møter i dag, og betydningen av hvordan Sales & Operations Planning (S&OP) møter disse utfordringene. 
Yvon Donval, Firm-wide Partner for SCM-teamet hos BearingPoint, uttaler: "Når globale bedrifter står overfor økende press på sine planer og ressurser gir S&OP grunnlaget for å håndtere dynamiske og stadig skiftende markedsforhold på en god måte. Dette kan skape umiddelbare konkurransefortrinn."

Studien fokuserte særlig på prosessindustrier med hovedkvarter hovedsakelig i Vest-Europa, og oppdaget at selv om begrepet S&OP ikke er nytt, har 72 prosent av deltakende selskaper begynt å jobbe med S&OP først de siste fem årene. De viktigste funnene i undersøkelsen er fokusert på dagens modenhet av prosessen, altså hvor effektivt hvert selskap kunne levere effektive resultater ved å organisere og samkjøre sine ansatte til å ta beslutninger basert på nøyaktig planleggingsdata. De største svakhetene i S&OP-prosessen ble identifisert som støtte fra IT-systemer og mangel av S&OP-integrasjon med risikostyring, finansfunksjonen og verdikjedepartnere. I tillegg ble støtte fra ledelsen og aksept av prosessen ansett å være relativt lav. Til tross for at mer enn halvparten av de forespurte oppga at de er noenlunde fornøyde med organisering og gjennomføring av S&OP-møter, ser en rekke møter ut til å ha for bredt fokus, hvilket fører til mindre aksept på et utøvende nivå.

Undersøkelsen belyser fire områder der forbedringer innen S&OP-prosessen kan gjøres:

  • Sentral prosesstyring for effektiv prosessimplementering og korrekt utførelse 
  • Nettverkssamarbeid på tvers av selskapet og landegrenser 
  • Måling og åpenhet for å fremme kontroll over virksomheten og dens prosesser 
  • IT støttesystemer som kan øke systemintegrasjon, nivå av automatisering, og hastighet

Matthias Görtzen, Partner hos BearingPoint og ansvarlig for studien, uttaler: "Vår studie har vist at selv om S&OP er en kjernevirksomhetsprosess som har en betydelig innvirkning på verdidriverne av en bedrift, gjenstår fortsatt mye arbeide for å forbedre disse prosessene. I tillegg til forbedringer i regnskapstall og kundetilfredshet, hjelper S&OP til med å adressere mange av de kommende utfordringer bedrifter står overfor, og i en tid med stadige endringer, er dette avgjørende for å skape suksess. "

For å laste ned en kopi av hele undersøkelsen besøk: Sales & Operations Planning (S&OP) – a major driver in maximizing business profitability?

About BearingPoint

BearingPoint consultants understand that the world of business changes constantly and that the resulting complexities demand intelligent and adaptive solutions. Our clients, whether in commercial or financial industries or in government, experience real results when they work with us. We combine industry, operational and technology skills with relevant proprietary and other assets in order to tailor solutions for each client’s individual challenges. This adaptive approach is at the heart of our culture and has led to long-standing relationships with many of the world’s leading companies and organizations. Our 3500 people, together with our global consulting network serve clients in more than 70 countries and engage with them for measurable results and long-lasting success.

For mer informasjon, vennligst besøk: www.bearingpoint.com

 

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652