BearingPoint hjelper virksomheter med å måle og oppnå ambisiøse bærekraftmål. Vår utslippskalkulator gir detaljert innsikt i klimagassutslipp gjennom hele verdikjeden.

Klimatrender

Verden står overfor en av de største utfordringene noensinne – klimaendringer. Dette gjelder fremdeles, selv om 2020 er blitt svært annerledes enn det vi alle kunne se for oss ved inngangen til året med COVID-19-krisen som har endret verden over natten. Men klimaendringer og konsekvensene av disse vil fremdeles være noe vi må forholde oss til – og gjøre noe med – i mange år fremover. Selskaper og bedrifter kan spille en helt avgjørende rolle i dette arbeidet.

Vi ser tre globale trender som oppmuntrer til å gjøre virksomheten mer bærekraftig.

  1. Ambisjoner og krav fra myndigheter om å redusere klimautslipp fortsetter å øke. Regjeringen i Norge varslet i februar at de vil skru opp sine klimamål til mellom 50 og 55 % kutt i egne utslipp. Norge har tidligere hatt som mål om 40 % reduksjon før 2030. Den europeiske unionen har også uttrykt sin ambisjon om å være CO2-nøytral innen 2050. Ved hjelp av avgifter på klimagassutslipp vil myndighetene oppfordre selskaper til å betydelig redusere CO2-utslipp.
     
  2. Selskaper ser i økende grad på bærekraft som et konkurransefortrinn. Flere norske selskaper som for eksempel Orkla, Mowi, og Elopak forplikter seg til tiltak som «Science Based Targets». 79 % av ledere som deltar i Science Based Targets-undersøkelsen sier at dette hjelper til å styrke deres merkevarebilde. 52 % svarer at det bidrar til å øke investorenes tillit.
     
  3. Forbrukere etterspør stadig oftere bedrifter med ambisiøse og troverdige i bærekraftsspørsmål. Åpenhet og sporbarhet fra selskaper forsterker forbrukernes tillit til dem og har en positiv innvirkning på deres kjøpsvalg.

Å måle er å vite – kan du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det

Vi forventer at organisasjoner som reagerer på disse tre trendene vil være fremtidens vinnere. Det anbefales at virksomheter benytter seg av disse tre trendene når planer og miljøansvar og bærekraftstrategien defineres.

Følgende gjelder: Måling er kunnskap. Detaljert innsikt i klimagassutslipp i hele verdikjeden er nøkkelen til vellykket implementering av målene.

Organisasjoner trenger å få en detaljert forståelse av deres miljøpåvirkning for å kunne utvikle en plan for forbedret bærekraft.

BearingPoint-utslippskalkulator

BearingPoint hjelper noen av verdens største selskaper med å få totaloversikt og bedre innsikt over utslipp ved hjelp av utslippskalkulatoren: BearingPoint Emissions Calculator. Dette verktøyet gir en detaljert innsikt i «Scope» 1-, 2- og 3-utslipp* for multinasjonale selskaper over hele verden. I tillegg viser verktøyet utslipp i sanntid på bedrifts-, kunde- og produktnivå.

Organisasjoner har ofte en forståelse av de direkte utslippene fra sine produksjonsanlegg og energien de kjøper, men synes det er vanskelig å kartlegge de indirekte utslippene i verdikjeden. Dette er Scope 3-utslipp. Samtidig representerer Scope 3 størstedelen av de totale utslippene.

Utslippskalkulatoren kan hjelpe med dette. Verktøyet gir en «digital tvilling» (en virtuell representasjon av en fysisk prosess) av hele forsyningskjeden. Verktøyets modell bruker all tilgjengelig informasjon om verdikjeden fra et selskap, og manglende informasjon kan suppleres med verdier fra eksterne databaser, eller simuleres med forretningsregler. Dette gjør at hele kjeden kan inkluderes i beregningene, som innhenting av råvarer, produksjon, transport, utslipp under kundebruk og levetid, for eksempel ved forbrenning eller gjenvinning.  Forbedringsinitiativer kan også simuleres for å bestemme virkningen og for å sette prioriteringer basert på dette.

Verktøyet er skybasert, og som et resultat er det ingen IT-krav til kunden. Resultatene er enkle å sjekke under revisjoner, da beregningene er i tråd med Greenhouse Gas Protocol, ISO 14064 og 14067. I tillegg er verktøyet også sertifisert av Global Logistics Emissions Council og Bureau Veritas.

BearingPoint har allerede hjulpet flere multinasjonale selskaper med å respondere på de tre globale trendene for økt fokus på bærekraft og reduserte klimagassutslipp. Med mer åpenhet overfor kunder, en tydelig bærekraftsagenda og muligheten til å svare raskt på strengere lovgivning er organisasjoner klare for en vellykket bærekraftig fremtid.

Ta kontakt med dersom du ønsker å vite mer om hvordan ​BearingPoint kan støtte deg og din virksomhet respondere på trendene!

*Scope 1-utslipp er utslipp forårsaket av aktivitetene som et selskap utfører selv, med andre ord de direkte utslippene. Scope 2 og Scope 3-utslipp er indirekte. Scope 2-utslipp frigjøres når strøm genereres i et kraftverk, Scope 3 er alle andre indirekte utslipp.

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

Toggle search
Toggle location