Si hei til Marlene! Hun er en en av våre dyktige konsulenter i BearingPoints Operations-team.

Hvordan vil du beskrive ditt arbeid og dine arbeidsoppgaver?

Etter at jeg startet i BearingPoint har jeg fått lov til å teste meg innenfor flere fagområder, deriblant operasjonelle forbedringer i produksjon og Supply Chain Management med fokus på planlegging og innkjøp. Prosjektene jeg har vært med på i BearingPoint har som hovedfokus å se på verdikjeden med en helhetlig tilnærming og utforske hvor og hvordan vi kan skape forbedringer både på det økonomiske og organisatoriske plan. Arbeidshverdagen består av et bredt spekter av ulike oppgaver. Dette kan innebære alt fra prosjektledelse, dataanalyser, rekrutteringsarbeid, markedsføring og ikke minst salg. 

Hva er det mest spennende og utfordrende ved jobben din?

Som konsulent møter jeg nye problemstillinger hver dag og det er akkurat det jeg synes er mest spennende med jobben. Jeg får muligheten til å møte nye mennesker og bli kjent med nye bransjer og fagområder som gir meg bred innsikt og nye perspektiver. Kombinasjonen av etablerte metoder og ny innsikt er det som driver frem gode løsninger og gjør prosjekttilnærmingen spennende. Det mest utfordrende med jobben er samtidig å kaste seg ut i noe nytt og ukjent, men som til syvende og sist alltid gir en enorm mestringsfølelse. 

Hvordan bruker du utdanningen din i din stilling?

Utdannelsen fra Norges Handelsskole har gitt meg et godt og bredt grunnlag til å forstå både det økonomiske og organisatoriske aspektet i prosjektarbeid. I jobbsammenheng får jeg bruk for alt fra spesifikk fagkunnskap om operasjonelle forbedringer, Supply Chain Management, innkjøp og annet i relasjon til hvordan man tilegner seg, strukturer og tar i bruk ny informasjon. 

Hva er de tre viktigste tingene for deg i din jobb?

  1. Miljø og kolleger: Jeg drives og får energi av miljøet rundt meg og verdsetter gode diskusjoner med kolleger, så vel som en hyggelig kaffeprat. 
  2. Utfordring og ansvar: Jeg trives med å bli utfordret, spesielt gjerne ved å få mer ansvar, bli kjent med nye bransjer eller få bryne meg på nye problemstillinger. 
  3. Balansert arbeidshverdag: Det er viktig for meg at min arbeidsplass legger til rette for en balansert hverdag, både i form av variasjon og frihet. 

På hvilke måter er BearingPoint en attraktiv arbeidsplass for deg å jobbe?

BearingPoint er en attraktiv arbeidsplass for meg fordi jeg får muligheten til å utvikle meg i de retningene jeg selv ønsker og jeg blir utfordret både av kolleger og kunder. Det er et selskap med et stort og dyktig faglig miljø og hvor mulighetene for tverrfaglig samarbeid er uendelige. BearingPoint er en arbeidsplass hvor det er rom for både store og små faglige og sosiale sammenkomster – et sted der vi har det gøy sammen. 

Intervjuet ble skrevet i regi av Studentum og ligger også ute på deres nettsider. Ta en titt her for å vite mer.