Takket være gode kolleger og et veldig godt læringsmiljø trives jeg fortsatt like godt i BearingPoint i dag, som da jeg startet her som nyutdannet.

Hvordan vil du beskrive en typisk BearingPoint konsulent?

Jeg valgte å starte i BearingPoint aller mest på grunn av folkene som jobber her. Jeg hadde vært så heldig å få delta på arrangementet Konsulentskolen i regi av BearingPoint før jeg skulle søke jobb, der jeg ble godt kjent med kulturen og de ansatte i firmaet. Sammen med gode muligheter for faglige utfordringer, ble dette avgjørende for mitt valg av arbeidssted. Inntrykket mitt fra Konsulentskolen har bare styrket seg gjennom mine år i BearingPoint. Jeg har en gjeng med veldig dyktige, jordnære og hjelpsomme kolleger rundt meg.

Hvordan vil du oppsummere din tid i BearingPoint?

Hvis jeg skal velge ett ord, må det bli variert. Jeg har fått mulighet til å jobbe med forskjellige oppgaver, både på prosjekt hos kundene våre og internt i BearingPoint. Internt har jeg blant annet vært involvert i rekruttering, mentorvirksomhet og å bygge opp et av kompetanseområdene våre - Business Analytics. Hovedfokus har likevel vært på kundeprosjekter, der jeg har jobbet med en rekke spennende problemstillinger innenfor flere bransjer. Alt dette gjør at arbeidsdagene aldri blir like, og jeg lærer fortsatt noe nytt hele tiden. I tillegg til faglig utvikling har jeg også hatt noen veldig sosiale år i BearingPoint- vi går ofte ut og spiser, eller driver med sportslige og kulturelle aktiviteter sammen. Det er for eksempel takket være BearingPoint at jeg har begynt å gå på toppturer på ski, også utenom vår årlige firmatopptur.