Vi er BearingPoint! Et mangfold av engasjerte, jordnære og usedvanlig dyktige folk definerer vår kultur. Sammen leverer vi enestående kundeverdi og skaper solide økonomiske resultater. Slik øker vi vår verdi og vårt bidrag til samfunnet.

BearingPoint i Norge er et lite og oversiktlig selskap i vekst, med alle de mulighetene og den påvirkningskraften det medfører. Samtidig har vi tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap med over 5 000 ansatte. Vi gir deg friheten og fleksibiliteten du trenger for profesjonell og personlig vekst. Vi har tillit til at du kan lykkes og gir deg tidlig ansvar kombinert med tett veiledning og oppfølging fra mer erfarne kollegaer. Dette gir et godt utgangspunkt for rask utvikling.

Hva vi gjør?

Vi leverer resultater, og det er resultatet vi jobber for og mot. Vi hjelper våre kunder med å velge de beste løsningene, sørger for at idé og visjon blir virkelighet og at endringene blir varige. Vår jobb er ikke over når en rapport er levert. Vi er først fornøyde når planene er gjennomført og resultatene er oppnådd. 

Våre kompetanseteam

Våre konsulenter er fordelt på fire kompetanseteam som jobber sammen for å finne gode og helhetlige løsninger for hver enkelt kunde. Vår tverrfaglige sammensetning gir oss muligheten til å se kundens utfordringer både fra et forretningsmessig og teknologisk perspektiv, og ofte jobber konsulenter fra ulike team på ett og samme prosjekt. Dette gjør oss i stand til å finne kreative og gode løsninger som er mulig å realisere i praksis.

Under kan du lese mer om fag- og fokusområdene teamene våre jobber med.

Prosjekter

I løpet av 2021 gjennomførte vi 50 prosjekter hos 30 kunder i fem ulike bransjer. Under kan du lese mer om noen av disse prosjektene. Hvert enkelt prosjekt er unikt. Eksemplene under vil i så måte ikke gi et helhetlig bilde av hva vi jobber med, men forhåpentligvis gir de deg en litt bedre forståelse.