Fra antihvitvask til færre uønskede hendelser: Hva kan helse- og omsorgstjenesten lære av finansbransjen?

Bli med oss på et spennende foredrag og paneldebatt under Arendalsuka 2023, der vi vil utforske potensialet i AML-teknologi og dens anvendelse for å forbedre avvikshåndtering i helseforetak.

Om arrangementet:

BearingPoint har på oppdrag fra bankene i SpareBank1-alliansen gjennomført et banebrytende prosjekt innenfor antihvitvasking (AML) for effektivt å avdekke forsøk på hvitvasking blant bankkunder. Gjennom å samle sammen alle bankenes individuelle erfaringer knyttet til mistenkelig kundeadferd og deretter anvende forklarbar kunstig intelligens, har man klart å kartlegge underliggende karakteristika og omsette disse til mer treffsikre regler for deteksjon av hvitvaskingsforsøk.

Helseforetakene registrerer i sine avvikssystemer, som følge av en god meldekultur, store volum av uønskede hendelser. Utfordringen er å identifisere risikoer og trender i dette store materialet, både på lokalt og nasjonalt nivå. Gjennom å anvende dette datagrunnlaget bedre kunne man identifisert og forstått risikodriverne bak de uønskede hendelsene på tvers av hele helse- og omsorgssektoren, og gjennom dette forbedre det forebyggende arbeidet.

Denne sesjonen vil utforske overføringsverdien av konseptet fra SB1 til analyser av uønskede hendelser i helsetjenesten, med formål om å forhindre at de samme uønskede hendelsene skjer igjen.

Medvirkende:

  • Helene Tangen, programleder anti-hvitvasking, SpareBank1
  • Einar Hovlid, lege, fagdirektør, Statens helsetilsyn
  • Asgeir M. Kvam, lege, medisinskfaglig rådgiver, Vestre Viken HF
  • Edvard Nærum, leder av helse og offentlig sektor, BearingPoint
  • Karan Rognes Kathuria, leder av AI Products, BearingPoint

Vi ser frem til å ønske deg velkommen til dette inspirerende arrangementet på Arendalsuka 2023. Delta og bli en del av diskusjonen om hvordan vi kan forbedre avvikshåndteringen og skape en tryggere helsesektor gjennom bruk av AML-teknologi.

Location

Arendalsuka
Bankgården, 2. etasje
4836 Arendal, Norway
View on map