Klimaendringer er sannsynligvis vår tids største utfordring og vil kreve store samfunnsendringer de neste årene. Å bidra til å redusere og forhindre klimautslipp er noe vi alle må forplikte oss til, inkludert norske bedrifter.

Det forventes at virksomheter tar økende ansvar, gjennomfører effektive miljøtiltak og reduserer sine klimagassutslipp. Internasjonale og nasjonale mål for utslippsreduksjon setter standarden, og det forventes at det blir enda strengere krav og reguleringer fremover. God og detaljert innsikt i bedriftens utslipp er nøkkelen for å kunne jobbe mot å bli en utslippsfri virksomhet. Det du kan måle kan du endre!

BearingPoints Emissions Calculator

BearingPoints Emissions Calculator er en tjeneste som hjelper å sammenstille din virksomhets utslipp gjennom hele verdikjeden. Tjenesten kan brukes til å beregne utslipp på prosess-, produkt- og selskapsnivå. Ved hjelp av BearingPoints Emissions Calculator kan du kartlegge nåværende utslipp og planlegge forbedringstiltak. Løsningen gir deg rapporter i samsvar med GLEC og EN16258 og egner seg for virksomheter i alle størrelser.

Kort om tjenesten:

 • Skybasert SaaS-løsning
 • Viser en digital tvilling av forsyningskjedens utslipp i sanntid
 • Sofistikert IP basert på vår ekspertise og erfaring innen forsyningskjede og bærekraftrapportering
 • Detaljert innsikt i utslipp på prosess- og produktnivå
 • Dekker hele forsyningskjeden, inkludert internasjonal og multimodal transport, produksjon, innkjøp, støttefunksjoner med mer
 • Sertifisert av Bureau Veritas, GLEC, og SAP
 • Mulighet til å håndtere reell og simulert data med alternative løsninger på områder med mangelfull data
 • Avansert analyse og mulighet til å simulere effekt av tiltak
 • Fleksibel integrering og standard grensesnitt til ERP og TMS

Hva gjør Emissions Calculator?

BearingPoints Emissions Calculator gir deg muligheten til å se utslipp per prosessområde, per produkt i tillegg til det totale utslippet for bedriften i én og samme applikasjon.

Dette gjør det mulig for deg å vurdere dine klimagassutslipp for hele livsløpet til et produkt eller tjeneste. For å vurdere utslipp på bedriftsnivå regner den også med utslipp fra støtteprosesser som for eksempel administrasjon, firmareiser og pendling.

BearingPoint_Emissions_calculator_What_it_Does

BearingPoints Emissions Calculator vurderer automatisk tusenvis av produkter fra “vugge-til-grav” og beregner utslipp helt ned til individuelle kunder. 

Det er ikke bare et rapporteringsverktøy

Helhetlig tjeneste

Vi bistår deg hele veien, fra å sette opp systemet, analysere data og håndtere manglende informasjon og masterdata for å få korrekt resultat. Vi sørger for å oppdatere utslippsfaktorer og forholder oss til nye reguleringskrav.

Reduksjon av utslipp

Vi har mer enn 10-års erfaring med å redusere utslipp. Vår utslippskalkulator lar deg simulere effekten av for eksempel nye innkjøpsstrategier, ny teknologi, nytt drivstoff med mer. Du kan også dra nytte av flere hundre testede og godkjente tiltak og investeringer.

Klimanøytral, klimakompensert, klimaskatt

Inkludert i BearingPoints utslippskalkulator finner du innebygd kostnader for CO2-kompensering og en CO2-skattemodell som hjelper deg å se kostnadene fra ditt CO2-utslipp. Vi har samarbeidspartnere som leverer pålitelige sertifiseringer og dedikerte kompensasjonsprosjekter.

Hva gjør oss unike?

 • Integrert: en helhetlig løsning for prosess-, produkt- og bedriftsutslipp
 • Modulær: separate moduler for innkjøp, produksjon, distribusjon og lagring, bruk, end of life, firmareiser og pendling, samt kunde- og besøkstransport
 • Compliant: i tråd med GHG protokoll, ISO 14064, ISO 14067, pluss dedikerte sertifiseringer for EN16258, 2011:1336 og GLEC
 • Plug-and-play: utslippsfaktorer, elektrisitetskilder, nettverk, kjøretøy og infrastrukturdatabaser er inkludert og klare for bruk
 • Fleksibel: muligheter for manuell opplasting eller helautomatiserte prosesser
 • Kraftig: millioner av beregninger gjort innen sekunder med hjelp av big data (SAP HANA via skyløsning)
 • Lett å bruke: ved bruk av skyløsninger stilles det ikke IT-krav, og det er ikke behov for installasjoner fra din side – standard grensesnitt er klare for bruk
 • Sikker: sertifisert av SAP og deres datasenter i Europa
 • Nøyaktig: beregninger på transaksjons- og SKU-nivå er mulig, med pålitelig validering av resultatene
 • Smart: uttak og endring av data er automatisert (ETL)
 • Automatisert: i tråd med karbonberegningskrav og servicenivå
 • Komplett: CO2, CO2e WTW/ TTW, NOx, SOx, PM, etc.
 • Oppdatert: utslippsfaktorer og nye reguleringer

Hvilke industrier jobber vi med?

Gjennom de siste 10 årene har vi hjulpet kunder med deres klimaavtrykk i følgende industrier og sektorer:

 • FMCG (Fast-moving consumer goods)
 • Detaljhandel
 • Logistikk
 • Bilindustrien
 • Industriell produksjon
 • Kjemikalier
 • Legemiddel
 • Teleselskaper
 • Mote- og luksusvarer

Våre referanser

1. Klimaavtrykk - prosess 

Et eksempel på prosessavtrykk er vurdering av CO2-utslipp og andre luftforurensninger fra transport. Vår applikasjon gir deg bedre innsikt innenfor alle typer transport, inkludert passasjertransport, og eksempel på spørsmål du kan få hjelp til er:

 • Hva er mine totale utslipp fra transport?
 • Hvilke typer transport gir størst utslipp av CO2?
 • Hva er potensialet for kutt ved å endre transporttype?
 • Hvilken effekt kan jeg forvente av å implementere nye teknologier (e-lastebiler, LNG skip, etc.)?

Mer informasjon om prosessutslipp finnes i lenkene nedenfor:

Du kan starte med en prosess eller alle. Takket være det modulære oppsettet kan du komme i gang med et tempo og ambisjonsnivå som passer din bedrift.

2. Klimaavtrykk per produkt - Product Carbon Foot (PCF)

Muligheten til å se klimaavtrykk for hvert enkelt produkt gjennom alle ledd i verdikjeden er svært nyttig, men er ofte veldig krevende i praksis. BearingPoints Emission Calculator gir deg synlighet på produktnivå og gjør det mulig å svare på nøkkelspørsmål om din bedrift:

 • Hvor mye CO2 slippes ut i produksjonen av en enhet av Produkt X (materiell, transport, lagring, etc.)?
 • Hvor stor er innvirkningen av et enkelt ledd i prosessen, f.eks. innkjøp av materiell eller transport på en slik enhet av produktet?
 • Fabrikk A og fabrikk B produserer det samme produktet, men utslipp i forbindelse med produktet er 10% høyere hos fabrikk A. Hvorfor er det slik? Er det grunnet avstand fra leverandøren? Ineffektivitet i prosessen? Avstand til markedet?

En beregning av hvert enkelt produkts klimaavtrykk gjennom verdikjeden bidrar til å synliggjøre og visualisere utslippsdata i enda større grad og i tillegg legge til rette for strukturert forbedringsarbeid.


Bill of carbon®

 

Oversikt og innsikt i utslipp per produkt gjennom verdikjeden gjør at du enkelt kan finne forbedringsområder, måle deg mot industristandarder og inkludere bærekraftsindikatorer i din markedsføring og rapportering.

3. Klimaavtrykk – Corporate Carbon Footprint (CCF)

Vår programvare fungerer også som et kontrollsenter for utslipp ved å tilby et dashboard for ledelsen med full oversikt over utslipp i virksomheten. Disse dashboardene lar deg se energi- og karbonforbruk på en og samme side og synliggjør de viktigste driverne for utslipp i ditt selskap. I tillegg vil du se om du er på vei til å nå dine utslippsmål gjennom en løsning for å predikere fremtidig utslipp. Typiske spørsmål er:

 • Hvilke områder står for de høyeste utslippene?
 • Hvilke forretningslinjer, kunder eller produkter er ansvarlig for de høyeste utslippene?

Lær mer om BearingPoints Emissions Calculator!

BearingPoints Emissions Calculator

 

 

 

Would you like more information?

If you want to get more information about this insight please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

 • Håkon Brinchmann Høst
  Contact me
Toggle search
Toggle location