Møt noen av våre kolleger og prosjektene de jobber med

BearingPoint etablerte nylig et eget GPS-team som skal jobbe mot offentlig sektor. Nå er de på jakt etter flere engasjerte kollegaer.

GPS står for Government and Public Sector. GPS-teamet leverer prosjekter innen offentlig sektor generelt, og mot helsesektoren spesielt. Satsningen har truffet en nerve og nå søker de flere medarbeidere. En viktig del av oppgaven er å bygge opp teamet med rett kompetanse og riktige folk. Nå teller teamet syv medlemmer, og målet er å doble antallet i løpet av året – minst! Nå består teamet av en gjeng med variert kompetanse og erfaring – og alle har til felles at de ønsker å forbedre offentlig sektor.

– Vi ser etter folk som brenner etter å jobbe med dagsaktuelle temaer og folk som vil være med å bygge noe nytt, forteller prosjektleder i BearingPoint, Annette Egeberg-Sannes. Som et ledd i satsningen har BearingPoint jobbet målrettet med grundige analyser for å avdekke behovene i markedet, se hva som skjer av endringer og hvilke trender som treffer offentlig sektor. Og det skjer mye spennende, bedyrer Annette.

– Vi trenger de som ser et potensiale i offentlig sektor. Og de som ønsker å påvirke måten man jobber på i det offentlige, forteller hun.

Selv jobber Annette blant annet med et prosjekt i Helse Nord IKT som skal bryte ned siloer i organisasjonen slik at det går kortere tid fra et behov oppstår hos sykehusene, pasienter eller innbyggere, til teknologiske løsninger er på plass. 

Elsker store problemer

– Jeg trives veldig godt med å jobbe mot offentlig sektor, å være prosjektleder og jobbe med større endringsprogrammer. Det som er spesielt gøy i BearingPoint, er at jeg får lov til å være med å sette en retning på satsningen vår helt fra starten av. Vi bidrar alle med å sette standarden for hvordan vi jobber med kundene våre. Vi er med på å sette strategisk retning for GPS-teamet, gjør felles prioriteringer og strategier, har selv hånden på rattet når det gjelder hvilke prosjekter vi velger å gå inn i, forteller hun.

– Jeg blir gira når jeg står foran store, vanskelige utfordringer. Det er gøy og utfordrende å bryte store problemstillinger ned i mindre oppgaver slik at de blir spiselige - slik at vi faktisk kan løse de. Da kjenner jeg at jeg blir skikkelig engasjert, sier Annette. Hun forteller at hennes nysgjerrighet er hovedårsaken til karrierevalget. Som konsulent er hverdagen variert og oppgavene er store og ofte veldig lærerike.

– Det er ikke så mye som skal til før jeg synes at noe er spennende, ler hun.

Den ene dagen kan hun lese en stor rapport om Helse Nords IKT-strategi og jobbe med endringsledelse i helsesektoren, og så den neste dagen jobbe med strategier for hvordan kommunene kan levere bedre tjenester til oss innbyggere ved bruk av teknologi. I tillegg jobber hun internt med å utvikle GPS-teamet, utarbeider strategier og rekrutterer for å bygge det nye teamet. 

Trives på tynn is

At store utfordringer og bratte læringskurver trigger, er kollega Edvard Nærum helt enig i.

– Jeg har en trang til å lære. Jeg trives best når jeg er på tynn is eller på dypt vann. Sånn har jeg det i rollen min nå og det passer meg godt, sier Edvard Nærum.

– Samtidig som det kan være ubehagelig å være på tynn is, er det jo da det er mest interessant. Og i BearingPoint har jeg alltid erfarne kollegaer rundt meg som jeg kan sparre med, og som hjelper meg å løse aktuelle problemer. Det er veldig godt å få den mestring- og læringsfølelsen, forteller han.

Edvard er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering innen teknisk kybernetikk. Som en del av det studiet skrev han en master om robot-kirurgi, dette førte ham inn i en forskningsrolle som varte i flere år.

– Jeg jobbet blant annet med forskning på Rikshospitalet. Der ble sporet lagt med teknologi og helse. Dette førte meg så inn i ulike konsulentroller innen helse, sier han. Edvard jobber i dag både med prosjekter i de store norske helseorganisasjonene og med helseteknolog i i mindre selskaper og startups.

LES OGSÅ: Gjør jernbanen smartere med data og analyse

Ingen for store, ingen for små

– Det er det som er så gøy med BearingPoint. Hos oss er ingen kunder for store og ingen for små. Vi synes det er gøy å jobbe med alle. 

BearingPoint er i norsk sammenheng et forholdsvis lite konsulentmiljø. Dette trekker Annette frem som en god egenskap. Kompetansen i de ulike teamene er høy, og den er lett tilgjengelig om man trenger støtte fra andre fagområder. 

– Hvis jeg kommer opp i en situasjon der jeg trenger tilgang til kompetanse jeg ikke har, så er det veldig lett å hente inn ressurser som kan bidra. Det er alltid noen som svarer og tar seg tid til å hjelpe om man legger ut en henvendelse på Teams. Vi har veldig lett tilgang på sparring, og det er også noe som er veldig verdifullt for kundene våre, forteller hun. 

– Et viktig positivt poeng for meg er at BearingPoint ikke er styrt av eksterne eiere. Det betyr at ambisjoner om vekst kommer innenfra, det er vi som setter agenda. Hvis vi vil vokse, så er det fordi vi ansatte ønsker det. Sånn er det med GPS-teamet akkurat nå. Vi har alle, som gruppe, ambisjoner om å vokse slik at vi får en tydeligere posisjon i markedet og enda flere som vil være med å utvikle teamet.

– Og derfor trenger vi flere dyktige kolleger, legger Edvard til.