Anskaffelsen var vellykket, men hva med implementeringen? Vi ønsker velkommen til frokostseminar om hvordan sikre helhetlig suksess

Vi ønsker å skape en møteplass for deg som jobber med anskaffelser og påfølgende implementeringsprosjekter, og vil gi deg muligheten til å lære mer om emnet og dele erfaringer. Interessert? Bli med på gratis frokostseminar og få bedre forståelse for hva som skaper utfordringer og hvordan disse kan håndteres. Vi serverer frokost fra kl. 7.30 og programmet avsluttes kl. 10.

Tid og sted

  • Onsdag 13. november fra kl. 8.00 - 10.00 (frokost serveres fra kl. 7.30)
  • BearingPoints kontorlokaler (Tjuvholmen allé 3, Tjuvholmen) 7. etg.

Agenda

7.30 | Frokost og kaffe
8.00 | Velkommen | Nora Midtsund fra BearingPoint
8.10 | Hvordan lykkes med store, kompliserte prosjekter? | Arild Dregelid fra Sykehuspartner HF
9.00 | Hvorfor blir ofte pris viktigst når vi anskaffer? | Kjell Steffner fra Hill & Co
9.30 | Våre viktigste erfaringer i overgang fra anskaffelser til implementering | John-Erik Ranheim fra BearingPoint

Om foredragsholderne

Arild Dregelid har utdanning og en lang karriere som offiser i Forsvaret, hvor han har innehatt en rekke ulike stillinger. Kjernekompetansen er ledelse og virksomhetsstyring i et vidt perspektiv. Han har omfattende erfaring med store og komplekse prosjekter, blant annet som sjef for LOS-programmet i Forsvaret og nå som programdirektør for IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF. 

Kjell Steffner er advokat og managing partner i Hill & Co advokatfirma. Han jobber for både privat og offentlig sektor, hvor hans erfaring med bruk av ulike kontrakter kombineres med en genuin teknologiinteresse. Han har i en årrekke arbeidet med IT-relaterte kontrakter, forhandlinger, prosjekter og offentlige anskaffelser, og holder jevnlige kurs, blant annet om risikostyring i kontrakter.

John-Erik Ranheim er leder for anskaffelser i BearingPoint. Han har lang erfaring knyttet til prosjekt- og programledelse fra flere store omstillings- og IT-prosjekter, og har over tid opparbeidet en kompetanse innen prosjektledelse, økonomi og styring, rådgivning, omstilling, organisasjonsutvikling og personalledelse. Han har i tillegg ledet flere anskaffelsesprosesser, forhandlet frem store kontrakter og har lang erfaring med leverandørsamarbeid.

Location

BearingPoints lokaler (Tjuvholmen allé 3, 7. etg.)
Tjuvholmen allé 3
0252 Oslo, Norway
View on map

Toggle search
Toggle location