Stortinget behandler i disse dager neste års statsbudsjett. Næringsminister Monica Melands budsjettforslag understreker at regjeringen vil sette fart på digitaliseringen i næringslivet. Det er det virkelig behov for.

Selv om norske selskaper arbeider hardt for å møte kundenes forventninger, utnytter de ikke det fulle potensialet som nye teknologier og digitalisering gir. Dersom norske selskaper skal møte kundenes forventinger og konkurransen fra nye og globale aktører, må det en betydelig merinnsats til.

Norge er bakpå
Årlig analyserer BearingPoint den digitale modenheten i norske og nordiske selskaper. I en ny analyse har vi vurdert over 220 nordiske, herav 70 norske, selskaper innenfor 10 ulike bransjer. Vi har vurdert hvor modne disse selskapene er innenfor digital markedsføring, digital produktopplevelse, netthandel, e-CRM, mobil brukervennlighet og bruk av sosiale medier.

I fjor var et av de viktigste funnene at norske selskaper var mindre digitalt modne enn deres nordiske kolleger. I år ser vi at trenden fortsetter. De fleste norske selskaper er fortsatt et stykke bak sammenlignbare svenske og finske selskaper. Men de beste norske selskapene når helt opp i den nordiske rangeringen.

De norske selskapene har stor variasjon i sin digitale modenhet. De har i ulik grad har tatt tak i muligheten som kan skapes ved digitalisering. Men under 20 prosent har en digital modenhet som er tilfredsstillende.

På den positive siden ser vi at norske virksomheter klarer å møte kundenes krav til logisk strukturerte og lett navigerbare nettsteder. De har også forstått den viktige rollen smarttelefoner spiller i nordmenns hverdag; de ønsker å flytte sine gjøremål over på mobilen. Her scorer norske selskaper godt.

Norges digitale leder
Norges fremste digitale selskap er FINN.no. For mange av oss er ikke dette overraskende. Tett bak kommer Telia og Telenor. FINN.no skårer godt på de aller fleste kriteriene vi har vurdert, og de skiller seg ut fra de andre norske selskaper ved at de tilbyr sine kunder en svært god, digital produktopplevelse og er ledende innenfor mobil brukervennlighet.

Matprodusentene ligger i den andre enden av skalaen. Vi har en sterk matnæring i Norge, men de tre lavest rangerte selskapene tilhører denne sektoren. Vår analyse viser at norske matvareprodusentene kan forbedre seg på alle de analyserte områdene. De bør ta et kraftig løft for å bygge sterke merkevarer via digitale kanaler. Selskapene selger ikke direkte til forbrukerne, men vi tror likevel det er kritisk at de klarer å nå sluttbrukeren på en mer involverende måte.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe
Det er et stort uforløst potensiale hos de aller fleste selskapene i vår analyse. Norske selskaper bør utnytte mulighetene som ny teknologi og digitalisering gir for å forbedre kundeopplevelsen og kundelojaliteten.

For å bli fremtidige vinnere i sine bransjer, må selskapene ta en mer strategisk tilnærming til digital transformasjon. Selskapene må gjøre detaljerte analyser av hvordan digitalisering påvirker alle områder av virksomhetene. Bare slik kan de forbedre egne forretningsmodeller for å møte kundens forventninger og skape konkurransefortrinn.

Til slutt vil vi understreke viktigheten av tempo. Kundenes forventninger endres i takt med den teknologiske utviklingen. Derfor må det gjøres forbedringer kontinuerlig. Mange av de områdene som ga konkurransefortrinn i fjorårets rapport – er i år selvfølgeligheter. Denne utviklingen vil fortsette, Norske selskaper er helt avhengig av både riktig retning og riktig tempo.

Næringsminister Monica Mæland sier i statsbudsjettet: «Norske bedrifter trenger et digitaliseringsløft. Vi må ta i bruk de nye teknologiske mulighetene som finnes, og vi må gjøre det raskt». Mæland treffer spikeren på hodet med full kraft. Norge har ikke tid til å bedrive digital nøling.

  • Digital leaders in Norway 2018 2.11 MB Download
Toggle master download
Toggle search
Toggle location