Vi hjelper deg å utvikle fremtidsrettede strategier, realisere vekstinitiativ og levere enestående kundeopplevelser.

I en verden preget av raske endringer, usikkerhet og stadig økende forventninger fra kunder, står enhver organisasjon overfor det essensielle spørsmålet: «Hvordan kan vi sikre bærekraftig vekst og relevans i markedet vårt?».

I BearingPoint jobber vi tett med våre kunder på strategiske prosjekter som adresserer nettopp dette spørsmålet. Våre tjenester spenner fra å utforme og realisere strategier, forbedre kundeopplevelser og øke kundelojalitet, til å identifisere og realisere vekstmuligheter og sette innovasjon i system. Med fokus på bærekraft, målbare resultater og tett involvering av ansatte sikrer vi at organisasjonen oppnår ønskede effekter på kort og lang sikt.

Vi leverer verdi til kunden

Våre strategitjenester

Strategi- og forretningsutvikling

 • Datadrevet strategi- og forretningsutvikling
 • Identifisering og utvikling av vekstmuligheter i prioriterte markeder og segmenter
 • Gjennomgang av eksisterende strategier for å sikre relevans og ønskede effekter
 • Implementering av GenAI for effektivisering, forbedret kundeopplevelse og økt innovasjon
 • Transformasjon og implementering av nye/sirkulære forretningsmodeller for økt konkurransekraft
 • Strategisk styring og organisering for mer effektiv effektoppnåelse

Customer Management

 • Analyse av CX-modenhet for å identifisere forbedringsområder og muligheter
 • Utvikling av CX-strategi basert på dataanalyse og dyp forståelse av brukerbehov
 • Identifisering av muligheter for å redusere churn og forbedre kundelojalitet
 • Strategi for utvikling av kundelojalitetsprogrammer
 • Fremtidens AI-drevne kundeservice

Utvalgte suksesshistorier

Strategi og digitalisering for å bli en bransjeleder innen kundeservice og kundehåndtering

BearingPoint støttet et ledende nordisk finansforetak i å utfordre og utvikle en ny ambisjon og visjon innen kundehåndtering, som omfatter automatisering av arbeidsprosesser, effektiv bruk av AI, data og analyse, samt økt kundesentrisk tilnærming i organisasjonen. BearingPoint hjalp selskapet med å detaljere en gjennomføringsplan som legger til rette for rask implementering.  

Fra idé til lansering av heldigitalt mobilselskap på ni måneder

Stadig flere selskaper kaster seg på den digitale bølgen, og lanserer nye digitale produkter på nettsider og som applikasjoner. Men hvordan går man frem for å ta en ide til suksess? Og hvordan kan man bruke data og innsikt for å øke sannsynligheten for suksess?  BearingPoint var med på reisen, fra strategi og utvikling av konseptet, til implementering og skalering for en norsk mobilselskap.

Kontakt våre strategieksperter

Har du spesifikke spørsmål eller utfordringer rundt dine strategiinitiativ? Ta gjerne kontakt med våre strategieksperter for personlig og skreddersydd veiledning tilpasset dine behov.

Ta kontakt

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

 • Håkon Brinchmann Høst
  Contact me