Hva bør du som leder gjøre for å sikre arbeidsplasser, verdier og driftskontinuitet for din virksomhet gjennom koronakrisen?​

Ta kontakt med oss på e-post norway@bearingpoint.com eller via kontaktskjema nederst på siden dersom du ønsker å vite mer om hvordan ​BearingPoint kan støtte deg og din virksomhet gjennom krisen.

Akutt situasjon med stor grad av usikkerhet​

COVID-19 har dramatiske konsekvenser for norske virksomheter. Som leder opplever du kanskje stor usikkerhet rundt hvordan du kan ivareta ansatte og sikre driftskontinuitet, og du forsøker å drive intern og ekstern kriseledelse fra hjemmekontoret.  ​

Du har kanskje allerede gjennomført en rekke umiddelbare tiltak for å tilpasse virksomheten etter de nye forutsetningene, men er nå usikker på hvilke andre tiltak som bør iverksettes for å sikre virksomhetens levedyktighet gjennom krisen og på lengre sikt. Du opplever kanskje også at det er uenighet internt når det kommer til å ta vanskelige, men nødvendige beslutninger, som berører ansatte, eiere, kunder, partnere og leverandører. ​

Situasjonen gjør at fremtiden er usikker for virksomheten og for hver dag som går uten aktive tiltak, vil gjøre veien gjennom denne krisen enda mer krevende. 

Behov for konkrete tiltak og løsninger ​

BearingPoint bidrar med å hjelpe norske virksomheter gjennom krisen, og tilbyr strukturert og målrettet bistand på å løse utfordringer og identifisere tiltak din virksomhet kan og bør iverksette. Vi tilbyr tre ulike tjenester, som kan tilpasses din virksomhet, situasjon og behov:​

  1. Et kostnadsfritt videomøte der våre eksperter med lang bransjeerfaring vil komme med innspill på viktige tiltak og muligheter i en krisesituasjon​.
  2. Et online arbeidsmøte der vi i mer detalj diskuterer, utfordrer og identifiserer konkrete strakstiltak som kan bidra til å forbedre situasjonen på kort sikt.​
  3. En målrettet snuoperasjonsprosess der vårt ekspertteam bistår med en strukturert gjennomgang og analyse av situasjonen for din virksomhet, som grunnlag for å identifisere kritiske tiltak og beslutninger på kort og mellomlang sikt.​

BearingPoint tilbyr tre effektive og separate rådgivningstjenester tilpasset mellomstore og større virksomheter*


Du får

1. Videosamtale

60 minutter

2. Online arbeidsmøte

Inntil 4 timer

3. Målrettet snuoperasjon

2 - 3 uker

Sparring rundt situasjon, utfordringer og muligheter på kort sikt

x

x

x

Gjennomgang av aktuelle offentlige støtteordninger

x

x

x

Vurdering av situasjon, forventet utvikling og risiko for din virksomhet​  

x

x

Råd om hvordan adressere kortsiktige utfordringer​  

x

x

«Dashboard» over virksomhetens nøkkeltall, forventet utvikling og risiko​    

x

Konkrete tiltak for din virksomhet basert på interne og eksterne analyser​    

x

Oppsummering av strakstiltak, implikasjoner og plan for videre arbeid​    

x

Rådgiving/coaching rundt praktisk gjennomføring og oppfølging av tiltak    

x

 

Kostnadsfritt

Etter avtale

Kostnad avhengig av kompleksitet og omfang ​

* Tjenestene kan velges separat og tilpasses basert på din virksomhets situasjon og behov​

Kontakt

We use reCaptcha to secure our forms. This requires JavaScript enabled.

Complete all fields marked with an asterisk

Toggle search
Toggle location