Noen selskaper lykkes med å utnytte data for å skape varige konkurransefortrinn og vinne i sine markeder. Likevel mislykkes for mange datainitiativer med å hente ut den tiltenkte forretningsverdien, og mange sliter med å gjøre data til en ressurs som skaper verdi for hele organisasjonen.

Hvis din bedrift stiller seg noen av følgende spørsmål, deler vi samme interesse for å løse samme type problemer:

 1. Hvordan kan vi bruke data og analyse for å oppnå et konkurransefortrinn?
 2. Hvordan kan vi utnytte potensialet til kunstig intelligens?
 3. Hvordan kan vi forbedre vårt tekniske miljø for å gjøre data og innsikt tilgjengelig for alle våre ansatte?

Nedenfor finnes noen av perspektivene vi mener er viktige for å svare på disse spørsmålene, sammen med hvordan de har vist seg å være nyttige for noen av våre kunder.

1. Hvordan kan vi bruke data og analyse for å oppnå et konkurransefortrinn?

Våre perspektiver

 • En datastrategi bør være hjørnesteinen i ditt arbeid med data og analyse, og bidra til å samkjøre forretningsmål med datafunksjoner og verdiskapende databruk.

 • Å distribuere din data- og analyseorganisasjon, i stedet for å sentralisere den langt fra de virkelige forretningsproblemene, gjør det mulig å hente verdi fra data og analyse i stor skala. Et godt eksempel på fordelene som kan oppnås med denne strukturen er arbeidet vi gjorde sammen med reMarkable på en skreddersydd Data Mesh-strategi og implementering.

Eksempler på kundehistorier

2. Hvordan kan vi utnytte potensialet til kunstig intelligens?

Våre perspektiver

 • Generativ AI kan betydelig øke både produktiviteten og prestasjonen til ansatte. Nylig samarbeidet vi med Plan International Norge for å utvikle en innovativ AI-drevet applikasjon som muliggjør betydelig automatisering kombinert med økt effektivitet og bedre innsikt i programmene deres.
   
 • Vi opplever det som blir kalt den fjerde industrielle revolusjonen (Industri 4.0), der sensorteknologi kombinert med AI-teknikker som maskinlæring muliggjør varige operasjonelle forbedringer og effektiv og datadrevet produksjon og vedlikehold.
   
 • I dagens dataalder kan smart bruk av AI gjennom kundeanalyse hjelpe deg med å forstå kundene dine som aldri før. Mulighetene spenner fra datadrevet churn-forebygging til personlige produktanbefalinger.

Eksempler på kundehistorier

3. Hvordan kan vi forbedre vårt tekniske miljø for å gjøre data og innsikt tilgjengelig for alle våre ansatte?

Våre perspektiver

 • Utvikle eller forbedre en dataplattform slik at relevant data enkelt kan brukes til å støtte forretningsbeslutninger på tvers av selskapet.
   
 • Automatisere infrastrukturen for å gjøre data- og analysearbeidet mer effektivt og enklere høste verdi fra.
   
 • Gi avdelinger og forretningsenheter de ferdigheter som trengs og sørge for at data er lett tilgjengelig for å gjøre beslutningsprosessen mer datadrevet. 

Eksempler på kundehistorier

Kjernen i vår tilnærming er verdidrevet design

Våre erfaringer viser at vellykkede prosjekter innen data og analyse starter med en grundig forståelse av den verdien vi ønsker å skape. Vi legger vekt på å starte med en "verdidrevet design"-fase, som blir tilpasset de ønskede forretningsresultatene, beslutningene som skal tas, og den nødvendige teknologien og dataene som trengs for å støtte dem. Å ha dette solide grunnlaget på plass gir klar retning for den påfølgende implementeringsfasen, og resulterer i mer vellykkede prosjekter.

Kontakt våre eksperter

Har du spesifikke spørsmål om data og verdirealisering? Ta gjerne kontakt med våre eksperter for personlig og skreddersydd veiledning tilpasset dine behov.  

Ta kontakt

Would you like more information?

If you want to get more information about this subject please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.