Toggle search
Toggle location

ABACUS/Solvency II erbjuder försäkringsbolag i Europa ett kostnadseffektivt sätt att sammanställa, samköra och validera Solvens II-reglerade rapporter.

Stockholm, 15 november 2011 – Management- och konsulten BearingPoint (www.bearingpoint.com) lanserar idag rapporteringsverktyget ABACUS/Solvency II.

Regelverket Solvens II utgör en stor utmaning för försäkringsbranschen, eftersom alla försäkringsbolag som är verksamma inom EU måste lämna in en komplex uppsättning kvartals- och årsrapporter till respektive EU-lands tillsynsmyndighet (t.ex. Finansinspektionen). De flesta försäkringsbolag underskattar hur komplex Solvens II-rapporteringen är; samtidigt som befintliga IT-system sällan är konstruerade för att uppfylla Solvens II-kraven.

I nära samarbete med företrädare för försäkringsbranschen, såsom det europeiska försäkringsforumet European Insurance and Occupationel Pensions Authority, har BearingPoint utvecklat en europeisk rapporteringslösning som täcker standardiserade samt lokala krav från respektive tillsynsmyndighet. Med ABACUS/Solvency II erbjuds tryggheten att ha samma rapporteringslösning som många andra europeiska försäkringsbolag samtidigt som systemet har flexibiliteten att på ett kostnadseffektivt sätt kunna integreras med befintliga system. ABACUS fungerar lika bra för enskilda enheter som för en koncernövergripande lösning.

Lösningen baseras på den framgångsrika och väletablerade plattformen ABACUS/DaVinci (som används i stor utsträckning för lagstadgad rapportering inom banksektorn). ABACUS/Solvency II erbjuder försäkringsbolagen en rad viktiga fördelar:

  • Stordriftsfördelar och lägre kostnader för utveckling och underhåll genom branschgemensam utveckling
  • Kontinuerliga uppdateringar för att uppfylla uppdaterade krav från myndigheter
  • Reducerad implementeringskostnad av Solvens II
  • Flexibel och användarvänlig design – kan integreras med befintlig infrastruktur
  • Lyhörda supportteam och kunniga konsulter i hela Europa.
  • BearingPoint erbjuder en komplett tjänsteportfölj som inkluderar stöd i övergången till Solvens II, en professionell helpdesk och löpande anpassade lösningar.

 

”Solvens II ligger högt på agendan hos Europas försäkringsbolag. Eftersom kraven till största delen är harmoniserade mellan länderna ser vi stora fördelar med att svenska och nordiska försäkringsbolag inte behöver utveckla egna eller lokala lösningar för att uppfylla rapporteringskraven. Egna lösningar bli lätt dyra, inte bara i utvecklingsfasen, utan även löpande då kraven kommer att revideras och justeras kontinuerligt”, säger Johan Bergström, Nordiskt ansvarig för Bank och Försäkring på BearingPoint, och fortsätter:

”ABACUS/Solvency II är en kostnadseffektiv och smidig lösning för försäkringsbolagen där BearingPoint har tagit fram både licens- och förvaltningsbaserade lösningar anpassade till såväl stora som mindre försäkringsbolag”.

“Vi erbjuder stöd i övergången till Solvens II och kontinuerligt anpassade lösningar med stöd av nära relationer med nationella tillsynsmyndigheter och branschorganisationer. Vårt snabbt växande team har närmare 100 människor helt tillägnad lagstadgad rapportering, kompletterat med ett stort nätverk av Solvens II-konsulter i hela Europa. Sammantaget gör det BearingPoint till en ledande aktör inom lagstadgad rapportering i Europa” säger Patrick Maeder, ansvarig för BearingPoints försäkringslösningar.

BearingPoints ambition är att etablera ABACUS/Solvency II som branschstandard och planerar därför ett användarvänligt gränssnitt anpassat till samtliga större europeiska språk.

Om BearingPoint

BearingPoint är en oberoende Management- och IT konsultverksamhet med ca 3 200 medarbetare i 15 länder. Vi hjälper ledande företag och organisationer inom både privat och offentlig verksamhet runtom i världen med att förverkliga och implementera sina strategier. Våra konsulters drivkraft är att, i nära samarbete med våra kunder, skapa affärsnytta och långsiktig värde för deras verksamhet. För mer information, besök: www.bearingpoint.com

Presskontakt:

Anna Lindholtz
Manager, Marketing & Communications
BearingPoint
08-410 116 52
anna.lindholtz@bearingpoint.com

Nordiskt ansvarig för Bank och Försäkring :

Johan Bergström
Head of Nordic Financial Services
BearingPoint
08-410 116 95
johan.bergstrom@bearingpoint.com