Toggle search
Toggle location

Stockholm, 19 mars 2013 – IT- och Managementkonsultfirman BearingPoint (www.bearingpoint.com) lanserar en ny systemlösning ABACUS/TR (Trade Repository) som hjälper till att uppfylla EUs krav på derivatrapportering.

Införandet av EMIR (European Market Infrastructure Regulation) innebär ett nytt tillvägagångsätt för derivatreglering och en stor rapporteringsbörda. EMIR kräver att alla derivatkontrakt rapporteras till handelsdatabaser från och med juli 2013. Som en följd av publikationen ”Technical Standards” i september 2012, så utvecklade European Securities and Markets Authority (ESMA) en omfattande katalog med data som ska rapporteras med en kort tidsplan för införande. Detta gäller för alla noterade och icke-noterade företag samt finansiella institutioner. Antalet derivat, inklusive ändringar, som måste rapporteras varje dag varierar beroende på företag - från ett par hundra till hundratusentals. För att uppfylla kraven är det viktigt med hög datakvalitet och IT infrastruktur. ESMA har bett berörda nationella myndigheter att övervaka uppfyllnaden av de nya rapporteringskraven. ABACUS/TR har utvecklats för att tillgodose de berörda företagens behov och hjälpa dem följa det nya lagstadgade ramverket för rapportering.

“Att förbereda för EMIR är en enorm uppgift för derivatbranschen. Förändringarna gäller i hela EU och påverkar företag och finansiella institutioner inom både den privata och offentliga sektorn”, enligt Jürgen Lux, ansvarig för ABACUS på BearingPoint. Han fortsätter: ”Det gäller att inte underskatta uppgiften eller resurserna som behövs för att skapa dessa transaktionsrapporter – det krävs upp till 100 olika typer av data, beroende på derivatklass. Dessutom måste även feedback från transaktionsregister behandlas. ABACUS/TR sätter en ny standard för transaktionsrapportering genom att använda en programvara som till fullo adresserar EMIRs komplexa rapporteringskrav. Vår ABACUS/TR lösning gör det möjligt för företag att uppfylla derivat rapporteringen inom den mycket korta tidsramen.”

ABACUS/TR är BearingPoints tredje programvarulansering för lagstadgad rapportering efter ABACUS/DaVinci för banker och ABACUS/Solvency II för försäkringsbolag. Utrullningen påbörjades med pilotkunder i februari 2013. Baserat på den etablerade modulära teknologin för ABACUS erbjuder BearingPoint de olika ABACUS-lösningarna som oberoende affärslösningar till sina kunder.

Om BearingPoint

BearingPoint delivers business consulting with management and technology capabilities. As an independent firm with European roots and global reach BearingPoint serves leading companies and public sector organisations world-wide to align and optimise processes, IT and operating models with business strategy. Driven by a strong entrepreneurial mindset and desire to create long-term partnerships, BearingPoint’s consultants are committed to delivering excellence and value to their clients. The firm’s approach to working with clients is highly collaborative and designed to improve business performance, from strategy through to execution. BearingPoint currently employs 3,500 people in 16 countries. For more information, please visit: www.bearingpoint.com

Press kontakt

Johan Bergström 
Nordic Head of Financial Services 
Tel: +46-8-410116
Mailto: johan.bergstrom@bearingpoint.com

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652