Stockholm, 14 maj 2014 –Datarevolutionen ser ut att kunna förändra försäkringsbranschen, och de traditionella bolagen riskerar att bli omsprungna av nya, mer flexibla, informationscentrerade bolag som drar nytta av den digitala eran.

Försäkringsbranschen är ett självklart val för teknikföretag som vill dra nytta av de mängder av data som den har till sitt förfogande. Googles styrelseordförande, Eric Schmidt, förutspådde förra året att försäkringsbranschen är "på väg att explodera" genom användningen av big data1. Samtidigt hotas de vanligtvis riskaverta försäkringsbolagen att hamna efter i utvecklingen genom att fortsätta med sina traditionella affärsmodeller.

En ny undersökning från BearingPoint visar att big data förväntas ha en betydande inverkan på branschen och att försäkringsbolagen måste förbereda sig inför förändringen:

 • Mer än två tredjedelar av de tillfrågade menar att big data har en mycket viktig roll för företagets framtid, och 71% rankade det som högsta prioritet fram till 2018 
 • Samtidigt upplever endast 24% företagets mognad i frågan som avancerad eller ledande och endast 33% har påbörjat en införandeprocess på avdelnings- eller företagsövergripande nivå
Den onda cirkeln av big data och advanced analytics inom försäkring

Utifrån svaren på frågan om varför big data är en utmaning för försäkringschefer i Europa kunde vi utläsa ett cykliskt mönster:  

 • Brist på kompetens – 53% av de svarande uppger att det är svårt att rekrytera rätt personer 
 • Brist på förståelse – 16% av de svarande säger att dom inte har tillräcklig kunskap om big data
 • Ingen gemensam strategi – endast 10% av de svarande har en företagsövergripande strategi för big data 
 • Inget ägarskap – 53% av IT-cheferna ska ensamma tillvarata möjligheterna med big data 
 • Riskaversion – endast 37% anser sitt företag vara redo för att införa nya idéer i samband med big data
En smartare framtid: fem pelare för att lyckas med big data och advanced analytics

Patrick Maeder, globalt ansvarig för försäkringsbranschen inom BearingPoint och initiativtagare till undersökningen menar att det inte är för sent för försäkringsbolagen att införa framgångsrika big data-strategier: “vi har sett stora skillnader mellan ledarna och eftersläntrarna inom big data och advanced analytics, men det positiva är att det inte är för sent för eftersläntrarna att komma ikapp.” 
“Baserat på undersökningen och vår konsulterfarenhet har vi identifierat fem nyckelkompetenser som försäkringsbolagen bör adressera för att lyckas inom området och bryta den onda cirkeln som hindrar utvecklingen”

Fem pelare för att lyckas med big data: 
 • Kompetens – 66% av de svarande anser att detta är den viktigaste pelaren men endast 33% rekryterar IT-ingenjörer 
 • Ekosystem av partners – detta rankades som näst högsta prioritet (59%) men endast en fjärdedel ansåg sig ha “ett starkt alliansnätverk” på plats 
 • Externa datakällor – social media rankades som den mest lovande formen av extern data (59%) då försäkringsbolagen vill skapa en helhetsbild av sina kunder 
 • Snabbhet – att misslyckas kommer att vara en del i processen och de som snabbast misslyckas och korrigerar sina misstag kommer att få ett försprång; 71% av de ”mer avancerade” försäkringsbolagen anser att snabbhet är viktigt, jämfört med 51% av de ”mindre avancerade” 
 • Etik/integritet – undersökningen visar att försäkringsbolagen är medvetna om riskerna med big data (där dataläckor och integritet rankades högst gällande förvaltning), men bara 23% av bolagen bekräftade att de hade en förvaltningsprocess på plats

Den främsta drivkraften är att skapa nya insikter längs hela värdekedjan — eller, som en av deltagarna i undersökningen, Marc Schreiner, chef för Innovation på Generali, uttrycker det: "Användningen av big data bör fokusera på att skapa värde för verksamheten”.

För mer information om hur försäkringsbolagen kan bygga sin förmåga att hantera utmaningar med big data, ladda gärna ned vår artikel “The smart insurer: embedding big data in corporate strategy” som du kan hitta här: http://inst.be/004BDI

Om undersökningen

Artikeln erbjuder insikter och visar trender inom området big data och advanced analytics inom försäkringsbranschen. Den är baserad på en undersökning som genomfördes under januari och februari 2014 med respondenter från 30 försäkringsbolag i Europa och i USA. Undersökningen genomfördes i nära samarbete med TekPlus, ett konsultföretag som erbjuder affärslösningar för förändringsprojekt och strategisk rådgivning med omfattande erfarenhet inom försäkringsbranschen och big data-relaterade områden.

Artikeln erbjuder insikter och visar trender inom området big data och advanced analytics inom försäkringsbranschen. Den är baserad på en undersökning som genomfördes under januari och februari 2014 med respondenter från 30 försäkringsbolag i Europa och i USA. Undersökningen genomfördes i nära samarbete med TekPlus, ett konsultföretag som erbjuder affärslösningar för förändringsprojekt och strategisk rådgivning med omfattande erfarenhet inom försäkringsbranschen och big data-relaterade områden.

1 ‘Google’s Schmidt: Insurance about to ‘explode’ with uses for big data’, Insurance Journal, web, Brian Womack and Trish Regan, 25/11/2013, http://bit.ly/1ghpkGu

Länkar

Web: www.bearingpoint.com 
Twitter: @institute_be
LinkedIn: LinkedIn
Download the app for: iPad on iTunes | Amazon for Android | Google Play

About BearingPoint

BearingPoint consultants understand that the world of business changes constantly and that the resulting complexities demand intelligent and adaptive solutions. Our clients, whether in commercial or financial industries or in government, experience real results when they work with us. We combine industry, operational and technology skills with relevant proprietary and other assets in order to tailor solutions for each client’s individual challenges. This adaptive approach is at the heart of our culture and has led to long-standing relationships with many of the world’s leading companies and organizations. Our global consulting network of 9200 people serves clients in more than 70 countries and engages with them for measurable results and long-lasting success.

For more information, please visit: www.bearingpoint.com

Bransch- och ämnesexpert

Filip Rydman 
Senior Manager, Financial services 
Tel. +46 8 41011705 
Mailto: filip.rydman@bearingpoint.com

Media kontakt

Anna Lindholtz 
Senior Manager, Communications 
Tel. +46 8 41011652 
Mailto: anna.lindholtz@bearingpoint.com

Toggle search
Toggle location