Stockholm, 12 december 2013 – Tyskarna handlar baserat på pris, britterna handlar på kredit och fransmännen har dom bästa butikerna men har ännu inte börjat “klicka”, och ingen av dom har ännu hittat en vinnande strategi för att kombinera butiker med näthandel. Årets BearingPoint Institute Report beskriver hur detaljhandeln bör tänka annorlunda för att nå kunderna. Artikeln baseras på en undersökning med fler än 100 seniora beslutsfattare och strateger inom den Europeiska detaljhandeln.

Detaljhandeln i Europa har hittills misslyckats med integrera och koordinera sina kanaler. De stora kedjorna förstår behovet av nätet som säljkanal och näthandeln ökar trots allt med ca 17% per år på de stora europeiska marknaderna. Men priset är högt då satsningarna kannibaliserar på befintliga kanaler istället för att tjäna som ett komplement. Detta då kunderna förväntar sig lägre priser och obegränsade valmöjligheter vid näthandel och minst lika goda villkor för andra köpkriterier. Trots att marginalerna har urholkats och utvecklingskostnaderna är höga så är kunderna fortfarande tveksamma, samtidigt som detaljhandelns försäljning inom eurozonen har sjunkit med 9% sedan 2007.

Men det finns många lärdomar från de olika initiativen runtom i Europa. Ingen har ännu lyckats fullt ut, men många genomför delar av processen med goda resultat. Vår undersökning identifierar sju framgångsfaktorer för flerkanalig detaljhandel:

  • Flerkanalig innebär omfattande förändringar – stöd från högsta ledningen är avgörande 
  • Det finns ingen karta eller regelbok – innovation måste vara integrerat i alla lösningar 
  • Evolution fungerar bättre än revolution – ett "big bang" leder ofta till mer hetta än ljus 
  • Var objektiv vid utvärdering av befintliga kompetenser i organisationen 
  • Observera och förbättra – testa och lär genom att börja småskaligt och sedan expandera 
  • Balansera centraliserad kontroll med decentraliserad drivkraft 
  • IT är din vän och en nödvändig partner för att skapa framgång

Kay Manke, Partner på BearingPoint och ansvarig för undersökningen, kommenterar: ”Det är en lockande möjlighet för detaljhandeln – stora vinster och fördelar erbjuds de som lyckas med en integrerad syn på försäljning och service över hela nätkartan, fysiska butiker och mobila tjänsteleveranser. Men flerkanaliga strategier är inte problemfria eftersom de direkt påverkar processer, strukturer och informationsflöden i hjärtat av affärsmodellerna. Endast 33% av de tillfrågade i vår undersökning hade en synkroniserad flerkanalig bild av sina kunder. De företag som får till det rätt kan se fram emot att vara dominerande i både verkliga och virtuella affärer i årtionden framöver. De som inte klarar det riskerar att slås ut inom 20 år, oavsett hur stark position de har idag. Dagens konsumenter blir allt mer flerkanaliga i sina köpbeteenden och kommer aldrig att gå tillbaka till den pre-digitala eran. Sanningen är den att detaljhandlare som enbart förlitar sig på fysiska butiker redan idag stirrar ner i avgrunden.”

Peter Brente, ansvarig Director för Consumer Markets i Sverige och med lång erfarenhet inom detaljhandeln, kommenterar: ”Då många företag saknar tillräcklig integration och koordinering inom sina verksamheter för att nå fram som ett konsekvent företag i kundmötet, så ifrågasätter kunderna varumärket och synergierna från att ha flera kanaler eroderas.”

Men att vara flerkanalig är framför allt en möjlighet. Traditionella detaljhandlare med fysiska butiker kan konkurrera mot affärsmodeller med lägre marginaler på nätet om de anpassar sina egna modeller för att integrera rätt komponenter och tillgodose kundernas ändrade behov.

Illustration: Att vara flerkanalig gör det möjligt att utnyttja fler beröringspunkter med kunden

För mer information on hur flerkanaliga strategier kan vända tillbaka vinsterna till Europas detaljhandel, ladda ner BearingPoint Institute artikeln “Can cross-channel offer Europe’s retailers a more certain future?” Från vår websida www.bearingpoint.com.

Länkar: 

About BearingPoint

BearingPoint consultants understand that the world of business changes constantly and that the resulting complexities demand intelligent and adaptive solutions. Our clients, whether in commercial or financial industries or in government, experience real results when they work with us. We combine industry, operational and technology skills with relevant proprietary and other assets in order to tailor solutions for each client’s individual challenges. This adaptive approach is at the heart of our culture and has led to long-standing relationships with many of the world’s leading companies and organizations. Our 3350 people, together with our global consulting network serve clients in more than 70 countries and engage with them for measurable results and long-lasting success.

For more information, please visit: www.bearingpoint.com

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652

 

 

Toggle search
Toggle location