2025 ska Sverige erbjuda e-hälsa i världsklass, enligt regeringens vision. En ny rapport från BearingPoint visar att vägen dit är lång, i varje fall när det gäller digitala kontaktytor inom vården. De svenska landstingen som är med i rapporten ligger efter andra länder när det kommer till digitala tjänster som hjälper patienter att hitta fram till rätt vårdgivare.

Stockholm, 25 april 2018 - I studien ”Sjukvårdens digitala kontaktytor 2018” har managementkonsultföretaget BearingPoint undersökt digital mognad bland 38 jämförbara digitala kontaktytor i Europa varav fyra av de största landstingen i Sverige - Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland.

Rapporten visar att de digitala kontaktytorna generellt har låga poäng och det varierar stort mellan länderna. Storbritanniens National Health Service samlade den högsta totalpoängen (5,25 av 7,0) och den som fick lägst poäng i studien är belgiska Institut National d'Assurance Maladie Invalidité. Det som framförallt drar ned poängen är bristen på stöd till förstagångsanvändare om hur de ska använda kontaktytorna för att hitta rätt inom vården.

De svenska landstingen placerar sig strax över genomsnittet (2,75). Bäst betyg bland de svenska landstingen hade Stockholms läns landsting (3,5), medan Region Uppsala fick lägst poäng (2,5). Uppsala har dessutom tappat poäng jämfört med förra årets rapport, från 3,75 till 2,5. Stockholm läns landsting var i topp när det gäller patientservice, vilket till stor del beror på att de ger svar på vanliga symptom via vårdguiden 1177. Det som bland annat drar ned betyget hos de svenska landstingen är bristfälliga mobila tjänster, lågt nyttjande av sociala medier och att det är svårt att hitta fram till rätt vårdgivare.

- Sjukvård handlar ibland om liv och död, därför är det viktigt att de initiala kontaktytorna fungerar bra. Svensk sjukvård får ibland kritik för köer och brister i vården, men genom bra digitalt stöd kan fler få hjälp och vägledas rätt. För att nå Sveriges Kommuner och Landstings (SKL), och den svenska regeringens vision om en e-hälsa i världsklass till år 2025, krävs krafttag. Studien visar dessutom att svensk sjukvård inte är helt jämlik eftersom skillnaderna är stora mellan olika landsting, säger Pontus Silow, ansvarig för hälso- och sjukvård, BearingPoint Sverige.

De som fått bäst betyg i studien och som visar på störst digital mognad erbjuder bland annat möjligheten att läsa om sin vårdhistorik, hantera recept, flera sätt att ta kontakt med vården, som till exempelvis videosamtal och live chatt. De använder också mobila kanaler och sociala medier i stor utsträckning.

- När den offentliga vården släpar efter digitalt har många privata vårdgivare tagit chansen och blivit framgångsrika med att erbjuda digitala vårdmöten via mobilen eller datorn. Här finns stora utvecklingsmöjligheter för landstingen i Sverige. Att ta kontakt via digitala kanaler och kanske genomföra undersökningen över mobilen är uppenbart smidigare än att en sen kväll ta sitt barn med halsont till närakuten. Ett annat förbättringsområde är bättre utnyttjande av sociala medier, säger Pontus Silow.

Fakta om studien

I BearingPoints studie ”Sjukvårdens digitala kontaktytor 2018” har sammanlagt 38 digitala kontaktytor mellan hälso- och sjukvården och medborgarna undersökts, i tio länder i Västeuropa. Länderna som valts liknar mer eller mindre den svenska kontexten. Studien utgår från totalt 181 kriterier inom fem dimensioner av digital mognad: digital marknadsföring, digital upplevelse och funktionalitet, verktyg för patientinteraktion, mobila kanaler och sociala medier. De digitala kontaktytorna har analyserats utifrån en genomsnittlig medborgares perspektiv, och resultaten har ställts samman och graderats på en skala från 1 till 7. Data samlades in från början av januari till början av mars 2018.

Bäst inom hälso- och sjukvårdssektorn i Europa


1. National Health Service (UK)                                    5,25                      England
2. Mehiläinen                                                                    5,0                        Finland
3. Terveystalo                                                                   4,5                        Finland
4. Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse  (CNAV)  4,0                        Frankrike
5. Caisse Nationale d'Assurance Maladie                   3,75                      Frankrike
6. Caisse Nationale d'Assurance Famille                     3,5                        Frankrike
7. Patientenferatie Nederland                                       3,5                        Nederländerna
8. Ramsay Générale de Santé                                        3,5                        Frankrike
9. 1177 Stockholms Läns Landsting                             3,5                        Sverige
10. Hospices civils de Lyon (HCL)                                  3,5                        Frankrike
11. 1177 Västra Götalandsregionen                            3,5                        Sverige
12. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri                       3,25                      Finland
13. Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP)   3,25                      Frankrike
14. Sundhed.dk                                                                 3,0                        Danmark
15. 1177 Region Skåne                                                   3,0                        Sverige
16. Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs         3,0                        Österrike
17. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)2,75                     Finland
18. HelseNorge                                                                  2,75                     Norge
19. Aut Even Hospital                                                       2,75                     Irland
20. Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie  2,75                     Frankrike
21. Bon Secours                                                                 2,5                       Irland
22. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri                                   2,5                       Finland
23. 1177 Region Uppsala                                                2,5                       Sverige
24. Mater Private                                                              2,5                        Irland
25. St. Vincent's Hospital                                                 2,5                        Irland
26. Beacon Hospital                                                         2,5                        Irland
27. Tallaght Hospital                                                        2,5                       Irland
28. Cork University Hospital                                            2,25                     Irland
29. Temple Street Children's Hospital                           2,25                     Irland
30. Clane General Hospital                                              2,25                    Irland
31. Attendo (Finland)                                                       2,25                     Finland
32. Blackrock Clinic                                                           2,25                     Irland
33. St. James Hospital                                                      2,25                     Irland
34. St. Francis Hospital                                                    1,75                      Irland
35. Kingsbridge Sligo                                                        1,75                     Irland
36. St John’s Hospital                                                       1,75                     Irland
37. Saolta University Health Care Group                      1,5                       Irland
38. Institut National d'Assurance Maladie Invalidité 1,25                    Belgien

Toggle search
Toggle location