Toggle search
Toggle location

Stockholm, April 17, 2013 – Management och IT‐konsultföretaget BearingPoint (www.bearingpoint.com) lanserar idag en global undersökning som visar omfattningen av de globala utmaningarna företag står inför idag samt vikten av sälj‐ och verksamhetsplanering för att möta dessa.

”Globala företag ställs inför ökade krav på effektiv planering och resursallokering, och sälj‐ och verksamhetsplanering utgör grunden för att lyckas hantera de dynamiska och ständigt föränderliga markandsförhållandena. Gör man det rätt så kan det skapa konkurrensfördelar” säger Yvon Donval, BearingPoint.

Undersökningen fokuserar framförallt på processindustrin, huvudsakligen i västra Europa. Den visar att, trots att Sälj‐ och Verksamhetsplanering inte är ett nytt koncept så har 72% av de deltagande företagen bara börjat arbeta med detta under de senaste fem åren. De huvudsakliga resultaten av undersökningen handlar om mognadsgraden av den här processen, dvs hur effektivt varje företag kan leverera resultat genom att organisera och utveckla personal i syfte att ta beslut baserat på korrekt planeringsinformation.

De största svagheterna i processen för sälj‐ och verksamhetsplanering var brister relaterade till stödjande IT system och avsaknad av integration med företagets riskhantering, ekonomifunktionen och olika partners i leveranskedjan. Vidare visade undersökningen på att stödet från ledningen gällande processens utformning och formella plats i beslutsordningen var jämförelsevis lågt.

Trots att mer än hälften av företagen svarade att de var relativt nöjda med organisation och utförande av mötena för Sälj‐ och Verksamhetsplanering, framgår att det är för brett fokus i många beslutsmöten vilket kan vara orsak till minskat erkännande från ledningsgruppen.

Undersökningen identifierar fyra förbättringsområden för Sälj och Verksamhetsplanering;

  • Central styrning för effektiv implementering av processer och korrekt utförande
  • Samarbete inom företaget och mellan olika länder
  • Mätning, uppföljning och transparens för att underlätta kontrollen över verksamheten och dess processer
  • Stödjande IT system som kan öka systemintegration, automatisering och hastighet

”Trots att Sälj‐ och Verksamhetsplanering är en kärnverksamhet som har betydande inverkan för företagens värdeskapande så visar vår undersökning att det finns mycket arbete kvar att göra för att förbättra dessa processer. Utöver förbättrade finansiella resultat och kundnöjdhet så hjälper Sälj‐ och Verksamhetsplanering att adressera många av de framtida utmaningar företagen står inför, och i en tid med så mycket förändring är det avgörande för att skapa framgång.”, säger Matthias Görtzen, Partner på BearingPoint och ansvarig för undersökningen.

För att ladda ner en kopia av den fullständiga studien, besök vår websida: Sales & Operations Planning (S&OP) – a major driver in maximizing business profitability?

About BearingPoint

BearingPoint consultants understand that the world of business changes constantly and that the resulting complexities demand intelligent and adaptive solutions. Our clients, whether in commercial or financial industries or in government, experience real results when they work with us. We combine industry, operational and technology skills with relevant proprietary and other assets in order to tailor solutions for each client’s individual challenges. This adaptive approach is at the heart of our culture and has led to longstanding relationships with many of the world’s leading companies and organizations. Our 3500 people, together with our global consulting network serve clients in more than 70 countries and engage with them for measurable results and long‐lasting success. For more information, please visit: www.bearingpoint.com

 

Press contact

Anna Lindholtz
Marketing & Public Relations
Tel. +46 733 211 652