Toggle search
Toggle location

För att nå regeringens och SKL:s vision om en e-hälsa i världsklass till år 2025 så behöver insatserna för att utveckla de digitala kontaktytorna mellan hälso- och sjukvården och medborgarna intensifieras.

Stockholm, 12 juni 2017 – Detta visar en studie, ”Sjukvårdens digitala kontaktytor”, från det internationella management- och IT-konsultbolaget BearingPoint som har undersökt 13 digitala kontaktytor mellan hälso- och sjukvården och medborgarna i tio länder i Västeuropa (varav fyra svenska landsting genom 1177). Studien utgår från 120 kriterier inom fem dimensioner av digital mognad: digital marknadsföring, digital upplevelse och funktionalitet, verktyg för patientinteraktion, mobila kanaler och sociala medier.

En viktig slutsats från studien är att den digitala mognaden hos de undersökta digitala kontaktytorna generellt sett är låg (3,5 av 7) samt varierar rejält mellan olika länder. Högst resultat i den samlade bedömningen får den statliga organisationen National Health Service (NHS), som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. Lägst resultat får den norska e-hälsoportalen HelseNorge. De undersökta svenska landstingen hamnar något över genomsnittet, vilket innebär att det finns en utvecklingspotential inom flera områden. Inte minst med tanke på den generella digitala mognaden i Sverige och det ambitiösa målet om en e-hälsa i världsklass till år 2025.

I Sverige skulle vi behöva ta itu med ansvarsfördelningen för den digitala kontaktytan mellan huvudmännen och enskilda vårdgivare. De digitala kontaktytorna för medborgarna måste koordineras och designas på ett sådant sätt att de skapar en enhetlig plattform som stödjer rätt vård, i rätt tid. Från de nationella delarna inom 1177 och den allmänna information som vänder sig till oss alla, till det regionala och lokala ansvaret.

Per Yhde, Partner på BearingPoint

Studien visar även att det finns stora möjligheter att utveckla de svenska digitala kontaktytorna inom ett antal områden. Det handlar bland annat om att förbättra informationen om hur medborgare ska söka vård kompletterat av information om kötider och tillgängligt utbud inför valet av vårdgivare. Även ökat tjänsteutbud och nyttjande av fler kanaler och medier kan bli bättre.

De svenska kontaktytorna visar bäst resultat inom framför allt digital marknadsföring och början till verktyg för patientinteraktion. Här ses bl.a. en bredd av tjänster som erbjuds och uppmuntran att använda frågor och svar, alltså egenservice, istället för att ringa. Men ingen av de svenska eller europeiska kontaktytorna vi undersökt har tydligt visat hur man använder kontaktytorna i en bredare kontext för att dirigera vårdflöden och möta medborgarnas ökande efterfrågan på digitala tjänster.

Karl-Johan Ståhlberg, Manager på BearingPoint och ansvarig för studien

Digital mognad (samlad bedömning)                                   2017

National Health Services (NHS) (Storbritannien)           4,5
Sundhed (Danmark)                                                            4,25
1177 Stockholm                                                                   4
Patientenfederatie (Nederländerna)                                4
Gesundheit (Österrike)                                                        4
1177 Uppsala                                                                       3,75
1177 Västra Götaland                                                        3,5
1177 Skåne                                                                           3,25
Health Service Executive (HSE) (Irland)                           3,25
Helsingfors kommun (Finland)                                           3,25
Ameli (Frankrike)                                                                   3
Åbo kommun (Finland)                                                        3
HelseNorge (Norge)                                                             2,25

Digitala ledare inom digital marknadsföring                      2017

National Health Services (NHS) (Storbritannien            6,5
Sundhed (Danmark)                                                            5,75
1177 Stockholm                                                                   5,25
1177 Västra Götaland                                                        5
Health Service Executive (HSE) (Irland)                           5
Helsingfors kommun (Finland)                                          5
1177 Uppsala                                                                       4,75
1177 Skåne                                                                           4,75
Åbo kommun (Finland)                                                       4,25
Ameli (Frankrike)                                                                  4,25
Patientenfederatie (Nederländerna)                                3,5
Gesundheit (Österrike)                                                        3,5
HelseNorge (Norge)                                                             2

Digitala ledare inom digital upplevelse och funktionalitet  2017

Gesundheit (Österrike)                                                        4,25
National Health Services (NHS) (Storbritannien)           3,5
Patientenfederatie (Nederländerna)                                3,5
Sundhed (Danmark)                                                            3,25
1177 Västra Götaland                                                        3,25
Health Service Executive (HSE) (Irland)                           3,25
Ameli (Frankrike)                                                                  3,25
1177 Stockholm                                                                   3
1177 Uppsala                                                                       3
1177 Skåne                                                                            3
Åbo kommun (Finland)                                                        2,75
Helsingfors kommun (Finland)                                           2,75
HelseNorge (Norge)                                                             1,5

Digitala ledare inom verktyg för patientinteraktion        2017

Patientenfederatie (Nederländerna)                          6,5
1177 Stockholm                                                              4,75
1177 Uppsala                                                                  4,25
National Health Services (NHS) (Storbritannien)     3,25
Helsingfors kommun (Finland)                                     3,25
1177 Västra Götaland                                                   3
Gesundheit (Österrike)                                                   3
Åbo kommun (Finland)                                                  2,75
1177 Skåne                                                                      2,5
HelseNorge (Norge)                                                       2
Sundhed (Danmark)                                                      1,75
Health Service Executive (HSE) (Irland)                     1
Ameli (Frankrike)                                                            1

Digitala ledare inom mobila kanaler                                  2017

Sundhed (Danmark)                                                         3,75
Gesundheit (Österrike)                                                     3,75
National Health Services (NHS) (Storbritannien)        2,25
Ameli (Frankrike)                                                               2,25
Patientenfederatie (Nederländerna)                             2,25
1177 Uppsala                                                                    1,75
1177 Stockholm                                                                1,75
1177 Skåne                                                                        1,75
1177 Västra Götaland                                                     1,75
Health Service Executive (HSE) (Irland)                        1,75
Åbo kommun (Finland)                                                     1,75
HelseNorge (Norge)                                                          1,5
Helsingfors kommun (Finland)                                        1,25

Digitala ledare inom sociala medier                                   2017

National Health Services (NHS) (Storbritannien)        5,25
Health Service Executive (HSE) (Irland)                        5
HelseNorge (Norge)                                                          4
Sundhed (Danmark)                                                          4
1177 Uppsala                                                                     3,25
1177 Stockholm                                                                 3,25
Gesundheit (Österrike)                                                      3
1177 Västra Götaland                                                      2,75
1177 Skåne                                                                         2,5
Ameli (Frankrike)                                                                2,5
Helsingfors kommun (Finland)                                        2
Patientenfederatie (Nederländerna)                             1,75
Åbo kommun (Finland)                                                     1

Om studien ”Sjukvårdens digitala kontaktytor”
I studien ”Sjukvårdens digitala kontaktytor” har BearingPoint undersökt 13 digitala kontaktytor mellan hälso- och sjukvården och medborgarna i tio länder i Västeuropa (varav fyra svenska landsting genom 1177). De digitala kontaktytorna valdes ut i länder som BearingPoint bedömt vara jämförbara med en svensk kontext. Bland annat med tanke på finansieringsform, språk samt hälso- och sjukvårdens helhetsansvar för medborgarnas hälsa. Studien utgår från 120 kriterier inom fem dimensioner av digital mognad: digital marknadsföring, digital upplevelse och funktionalitet, verktyg för patientinteraktion, mobila kanaler och sociala medier. De digitala kontaktytorna har analyserats utifrån en genomsnittlig medborgares perspektiv, och resultaten har ställts samman och graderats på en skala från 1 (lägst) till 7 (högst). Datainsamlingen genomfördes från mitten av december 2016 till mitten av januari 2017.

Om BearingPoint
BearingPoint är en oberoende global management och IT-konsultfirma med tre affärsenheter: Consulting, Solutions och Ventures. Consulting är den rådgivande verksamheten: Solutions tillhandahåller lösningar och verktyg för digital transformation, regulatory technology och avancerad analys; Ventures driver finansiering och utveckling av nystartade företag. BearingPoints kunder inkluderar många av världens ledande företag och organisationer. Företaget har ett globalt konsultnätverk med mer än 10 000 medarbetare som hjälper kunder i mer än 75 länder att nå mätbar och bestående framgång.

För mer information, besök gärna:

Webbsida: www.bearingpoint.se
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint
Twitter: @BearingPoint

Presskontakt
Anna Lindholtz
Senior Manager Communications
Tel. +46 (0)73 3211652
anna.lindholtz@bearingpoint.com

Per Yhde
Partner, VD, BearingPoint Sverige
Tel. +46 (0)73 3211727
per.yhde@bearingpoint.com