Jag heter Charlotte Norrby och jag jobbar som Business Consultant inom Strategy & Operations-teamet i Stockholm. Jag kommer ifrån Göteborg, men flyttade till Stockholm efter studierna, och har bott här i snart två år nu. På fritiden gillar jag att läsa, umgås med vänner och ta hand om min miniodling på balkongen. 

Beskriv din bakgrund

Jag är utbildad civilingenjör i Industriell Ekonomi, vilket jag studerade på Chalmers i Göteborg. Under studietiden hann jag med ett års utbytesstudier i Tokyo där jag utöver mina vanliga masterstudier även läste lite japanska och hann resa runt en hel del, då Covid slog till på våren och skolan förflyttades online. Jag började på BearingPoint direkt efter min examen, och jag har trivts toppen här hittills. Jag valde att börja arbeta som konsult då jag både ville testa på olika branscher och jobba med olika områden i organisationer. Under min tid på BearingPoint har jag har arbetat med strategiska projekt och organisationsanalyser inom både privat och offentlig sektor och har även haft möjlighet att arbeta inom flera olika branscher. Utöver mina projekt har jag även engagerat mig internt i vårt arbete med universitetsstudenter och vårt kvinnliga nätverk. 

Vad för slags projekt jobbar du med just nu?

Just nu så jobbar jag med att projektleda våra grymma interns som gör ett projekt med Plan International Sverige. Syftet med projektet är att undersöka hur Plan i detta allt tuffare ekonomiska klimat kan stärka sin position och hur de bäst tillgodoser givarnas behov. 

Vad ser du för trender, utmaningar och möjligheter inom ditt område?

Ett område jag tycker är lite extra spännande är hur företag jobbar för och med sina kunder för att skapa långsiktiga relationer. De senaste åren, och inte minst i samband med pandemin, har konsumenter blivit all mer vana vid en skräddarsydd och sömlös köpprocess. Detta görs möjligt bland annat genom en ökad digital interaktion mellan kunder och företag, där företagen kan samla och förvalta en mängd data som används för att skapa kunskap kring sina kunder. En kunskap som ska räcka till att kunna erbjuda rätt produkt vid rätt tid till rätt kund. I takt med att den digitala interaktionen har ökat, har dock även kraven på dataskydd ökat. Myndigheter, och inte minst kunderna själva är allt mer noggranna med hur privatpersoners data lagras och används, något som kan utgöra en utmaning för hur företag lär känna sina kunder.  

Utöver den rena personaliseringen bör företag vara skickliga på att skapa en känslomässig koppling utöver den rent transaktionella. Vissa företag för samman sina kunder i så kallade communities, både fysiskt genom mötesplatser i butiker, men även digitalt. Andra företag erbjuder nya, kreativa sätt att testa produkterna på, exempelvis genom VR/AR. I dessa exempel skapar företaget engagemang kring varumärket utöver produkterna de erbjuder. Företag som behärskar både det kundcentrerade synsättet, samt förstår sig på den känslomässiga aspekten i interaktionen kommer ha mycket lättare att skapa lojala kunder, en konkurrensfördel som är extra viktig exempelvis i nuvarande ekonomiska klimat.

Har du något bra ordspråk/motto som du gärna lever efter?

"Om man inte testar så kan man inte veta."

Bok/podd du lyssnar på eller läser just nu som du kan rekommendera till andra?

Jag har nyligen läst ”När ingen lyssnar” av Diamand Salihu som var väldigt intressant. Boken skildrar den organiserade brottsligheten i Sverige och när EncroChat knäcktes. 

Vad är det bästa med att jobba på BearingPoint?

Först och främst kollegorna och fokuset på det sociala, men även bredden av projekt man får göra.