Jag heter Elin Evenvik och jobbar som Senior Consultant i Technology-teamet på vårt kontor i Sunny South (aka Malmö). Jag inledde min Bearingkarriär i Stockholm men har nu landat i min hemstad Lund, där jag bor tillsammans med min man och vår 1-åriga son. På fritiden umgås jag helst med familj och vänner, äter god mat, är i naturen eller testar nya escape rooms.

Beskriv din bakgrund

Jag pluggade Civilingenjör i Medicin och Teknik på LTH och har sedan dess haft ett stort intresse för digitalisering av hälso- och sjukvården. Inför mitt sista år på universitetet gjorde jag ett summer internship på BearingPoint och trivdes direkt väldigt bra. Ett år senare började jag som Analyst på BearingPoint och har sedan dess jobbat med framför allt projektledning och förändringsledning i flertalet transformationsprojekt inom hälso- och sjukvård. Projekten har berört allt ifrån digitala strategier, till organisationsutveckling, till upphandlingar, till stora implementationer där kunderna varit regioner, sjukhus eller privata vårdgivare.

Vad för slags projekt jobbar du med just nu?

Jag har precis påbörjat ett nytt projekt där jag har rollen som biträdande programledare för ett stort implementationsprogram inom sjukvården. Ett riktigt drömprojekt för min del! 

Vad händer inom svensk hälso- och sjukvård just nu?

Svensk hälso- och sjukvård står inför både stora utmaningar och spännande möjligheter. Vi har en åldrande befolkning, där andelen kroniskt sjuka ökar, vilken sätter stor press på vården. Samtidigt skapar ny digital teknik goda möjligheter för en effektiviserad, preventiv och mer personcentrerad vård. Exempel på detta är digitala journaler och vårdbesök, appar för sjukdomshantering samt användning av AI för te.x. bildanalys. Möjligheterna med digitala innovationer såsom AI är många, men i nuläget bromsas utvecklingen delvis av lagstiftning kring datasäkerhet samt av förlegade ersättningsmodeller.

I en majoritet av Sveriges regioner pågår just nu välbehövliga implementeringar av nya, moderna journalsystem. På sikt kommer dessa bidra till en effektiviserad och mer tillgänglig vård, med förenklad åtkomst, bättre informationsdelning mellan vårdgivare, tillgång till avancerad dataanalys och bättre beslutsstöd samt ökad patientdelaktighet. Införandet av journalsystemen är dock väldigt komplext, innebär nya arbetssätt och processer och kräver omfattande planering och resurser från en redan överbelastad vårdpersonalstyrka. För att säkerställa en smidig och effektiv övergång (samt vårdpersonalens välbefinnande) krävs ett långsiktigt förankrings- och förändringsarbete och ett brett stöd för att hantera tillfälligt ökad arbetsbelastning och stress. Att bibehålla vårdpersonalens engagemang kommer vara avgörande för hur vi ska lyckas ta vara på möjligheterna med digitala innovationer och säkerställa en hållbar och högkvalitativ vård i framtiden.

Har du något bra ordspråk/motto som du gärna lever efter?

"Lagom är lagom"

Bok/podd du lyssnar på eller läser just nu som du kan rekommendera till andra? 

Jag lyssnar ofta på podden Fråga Anders & Måns, med två av mina favoritkomiker – en bra kombo av allmänbildning och trams! Har precis också börjat läsa om boken ”How will you measure your life” som diskuterar frågan hur man lever ett tillfredsställande liv – väldigt tänkvärd. 

Vad är det bästa med att jobba på BearingPoint?

Härliga kollegor, hjälpsam och uppmuntrande kultur, väldigt goda utvecklingsmöjligheter.