Jag heter Sara Haag och jobbar som Senior Manager inom Strategy & Operations-teamet i Stockholm. Jag är uppvuxen i Göteborg från början och bor nu på Lidingö med min man och våra två döttrar. På fritiden umgås jag helst med familj och vänner och har ett stort musikintresse. 

Jag är ekonom i grunden och har jobbat som konsult i 15 år på olika bolag. Jag började på ett bolag som fokuserade mycket ekonomistyrning inom offentlig/kommunal verksamhet genom att ta fram styrande nyckeltal utifrån ABC-kalkyler för socialtjänst, och inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Efter det gick jag in i ett annat bolag med fokus på verksamhets- och organisationsutveckling inom kommunal verksamhet och myndigheter men också inom privat sektor. Senast kommer jag ifrån ett bolag där jag hade en delad roll som både konsult och konsultchef för ett team i Stockholm, även där med fokus inom verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet runtom i Sverige.

Vad för slags projekt jobbar du med just nu?

Jag jobbar primärt med styrning och ledningsfrågor, organisationsutveckling och processutveckling inom myndigheter och kommuner. Det projekt jag jobbar med just nu handlar i stort om att utveckla processer mellan fack och arbetsgivare inom statliga myndigheter för en organisation som jobbar på uppdrag av samtliga statliga myndigheter i Sverige.

Hur ser du på offentlig sektor framöver? 

Offentlig sektor står inför stora och utmaningar och spännande möjligheter framöver. Man behöver t.ex hantera det faktum att vi är fler medborgare som blir äldre, och färre yngre, och hela den ekonomiska utmaningen som det medför. Det kommer ställa oerhört höga krav framöver om att jobba mer effektivt och att säkerställa en hög kvalitet i de tjänster som erbjuds, och här kommer förstås digitalisering och förenklade arbetssätt in. Men också frågor om styrning, ledning och organisering för att ge stöd till verksamhetens förändrade förutsättningar. Att hantera förändring och förändringsledning i denna omställning kommer också vara viktiga komponenter för att lyckas. Det är också viktigt att kunna möta medborgarnas krav och förväntningar om att service ska kunna ske på smidiga sätt och att skapa bra och effektiva processer och arbetssätt med medborgaren i fokus. Hållbarhetsfrågan är självklart också väldigt viktig.

En lärdom av pandemin och de stora utmaningar samhället nu står inför är att väldigt komplexa samhällsutmaningar kräver att man samarbetar och samverkar på ett bättre sätt mellan kommuner, myndigheter, regioner och även med privata aktörer. Det görs redan idag inom vissa områden men bör utvecklas ännu mer, och det är inte helt lätt då de alla har olika uppdrag. Man behöver jobba mot samma mål. Krishantering vilket behövts nu under pandemin är också något som kräver mycket samarbete och samverkan och där vi har mycket att se tillbaka på och dra lärdom av.

Har du något bra ordspråk/motto som du gärna lever efter?

"Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig"

Bok/podd du lyssnar på eller läser just nu som du kan rekommendera till andra?

Jag lyssnar gärna till ”Röda vita rosen” med Jenny Strömstedt och Viktoria Skoglund, men även olika historiepoddar och ”Rapporterat” som drivs av Totalförsvarets forskningsinstitut som jag tycker är intressant.

Vad är det bästa med att jobba på BearingPoint?

Det är en ynnest att samarbeta med så många skarpa kollegor i ett bolag med så mycket kunskap nationellt och internationellt.