Eva Idoff leder vårt svenska kompetensteam Technology och har varit på BearingPoint i Sverige sedan 2015. Hon är en oerhört uppskattad teamledare, kollega och projektledare med lång erfarenhet från att hjälpa kunder, framförallt inom hälso- och sjukvård, med projekt inom t.ex. IT Sourcing och Digital Transformation. I nedan intervju får vi lära känna henne och teamet lite bättre.

Beskriv kort din bakgrund

Jag har lång erfarenhet som konsult och från flera konsultbolag. Under mina år på BearingPoint har jag haft förmånen att få arbeta med mina kolleger i många intressanta projekt och jag har även fått möjlighet att utveckla mina ledaregenskaper. Mitt fokus ligger framförallt inom Hälso- och sjukvård vilket är en otroligt spännande bransch med många utmaningar men som också känns oerhört värdeskapande. Ett område där man känner att man kan bidra till att effektivisera arbetet och underlätta för verksamheten.
Evas profil på LinkedIn

Beskriv vårt svenska Technology team vad gäller bakgrund, erfarenhet och kompetenser? Och hur ser rekryteringsbehovet ut?

Technology teamet består av en bra mix av seniora och juniora personer. Tillsammans har vi en lång efarenhet av technology. Teamet består av ca 35 konsulter uppdelade i tre team; Tech Advisory, Digital Transformation och Finance and Risk. Vi har ca 30% kvinnliga konsulter i teamet och jobbar aktivt för att öka denna andel. Vi rekryterar många av våra konsulter från framför allt civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi i Lund, Stockholm, Linköping eller Göteborg, men vi har även konsulter med annan bakgrund.

Vi arbetar med många olika områden; IT- och digitaliseringsstrategier, IT-Sourcing, IT Service Management, Digital Transformation men även inom områden som Robotics och AI. Våra kunder återfinns inom både privat och offentlig sektor.

Vi letar aktivt efter nya kolleger och har alltid plats för kompetenta och nyfikna personer som tycker att det är kul att vara konsult och har ett teknikintresse.

Hur jobbar ni ihop som ett svenskt team med tanke på att ni är spridda över tre kontor (Stockholm, Malmö och Göteborg)?

Vi utnyttjar de digitala möjligheter som finns och har mycket möten över Teams. Men det är viktigt att ses fysiskt, så ett par gånger om året har vi events där hela teamet ses och där fokus är att träffas och ha kul! Teamet är också uppdelat i mindre kompetens-team där fokus är kompetensöverföring och att träffas i en mindre grupp,

Vad ser du som din främsta uppgift och roll som team leader? Vad tycker du är viktiga egenskaper som ledare?

Min främsta uppgift är att se till att konsulterna mår bra och att de utvecklar sin kompetens. Just nu har vi som mål att alla konsulter på BearingPoint ska ha kunskap om, och förstå, alla de tjänster och erbjudanden som vi arbetar med. Ett annat viktigt område är rekrytering där vi letar efter både juniora och seniora kollegor till vårt team. För mig som ledare är det viktigt att vara närvarande, att lyssna och att coacha mitt team och mina medarbetare så att vi når de mål vi har inom Technology och att de når sina individuella mål.

Hur ser typiska utmaningar ut för de kunder vi jobbar med?

Beroende på bransch så ser utmaningarna ut på olika sätt. Inom vissa delar av offentlig sektor t.ex så är digitalisering av verksamheten fortfarade en utmaning. Inom många områden ser vi också att hållbarhetsfrågor ligger högt på agendan, men även att informationssäkerhet och AI blir allt viktigare och ställer krav på kunskap hos våra konsulter.

Hur samarbetar vi med våra globala/europeiska Technology kollegor?

Inom Technology teamet finns flera communities som är gemensamma för våra nordiska och europeiska kolleger och har olika syfte. Det kan handla om att ta fram gemensamma stategier och erbjudanden men också att dela kunskap om genomföra kundprojekt eller att utnyttja den mångfacetterade expertkunskap som finns inom BearingPoint.

Hur arbetar vi med mångfald och jämlikhet i svenska verksamheten generellt och i ditt team specifikt?

Vi arbetar aktivt för mångfald och jämlikhet. Några exempel är att vi inom rekrytering arbetar för att få in en större mångfald och framför allt fler kvinnliga sökande. Vi ser även över interna forum löpande för att öka mångfalden och säkerställa att vi har ett diversifierat utbud av interna aktiviteter.