Marcus Ehrndal leder vårt svenska kompetensteam Data & Analytics (D&A) och har varit på BearingPoint sedan 2010, först i Norge fram till 2018 och sedan i Sverige sedan dess. Han var med och byggde upp vårt D&A team i Norge som nu är ett av landets främsta och har nu påbörjat samma resa i Sverige. Marcus har lång och gedigen erfarenhet från att hjälpa kunder inom olika branscher, med t.ex datastrategi, analysprojekt, och implementering av data & analys-lösningar. I den här artikeln får vi lära känna Marcus och D&A-teamet lite bättre.

Beskriv gärna dig själv och din bakgrund

Jag är en 37 år gammal far till två barn, Leon och Sam, som är 8 respektive 6 år och man till Maria. Min akademiska bakgrund är från Chalmers där jag studerade Industriell Ekonomi med inriktning mot Data & IT. Jag har alltid varit intresserad av teknologi och ämnen som programmering, algoritmer och datastrukturer appellerade mycket till mig under studierna, vilket ledde till att jag valde att börja i D&A teamet i BearingPoint (då i Norge) när jag startade min karriär. När jag inte jobbar så umgås jag gärna med min familj eller vänner, tränar, eller spelar en runda golf.

Kan du ge en kort beskrivning vårt svenska D&A team?

D&A teamet i Sverige är ett härligt gäng konsulter som brinner för data och teknologi, men även är intresserade av det större perspektivet kring hur bolag kan jobba mer effektivt genom digitalisering. De flesta har en ingenjörsbakgrund och erfarenhet inom ämnen som programmering, maskininlärning, och statistik, men vi har även profiler som är mindre tekniska och mer fokuserade på t.ex. projektledning och arkitektur.

Vilka kompetenser och profiler söker du till ditt team?

Vi letar efter personer som trivs i den varierade miljön som en konsultroll erbjuder, som gillar att jobba med övergripande frågor som strategi och verksamhetsutveckling, men som också har en liten tekniknörd inom sig och inte är rädda för att kavla upp ärmarna och jobba med tekniska verktyg såsom plattformsutveckling och dataanalys.

Hur ser typiska Data & Analytics specifika trender och utmaningar ut för kunder vi jobbar med?

En utmaning vi ser hos många bolag nu är att man har svårt att nå värdeskapande effekter i verksamheten från sina datasatsningar, speciellt när det gäller initiativ inom Data Science och AI. För att undvika detta försöker vi alltid utforma datarelaterade projekt baserat på en tydligt definierad värdekedja: Data -> Analys -> Insikt -> Handling -> Affärsvärde. Denna approach använder vi både i strategiuppdrag och i analysprojekt.

En annan trend är decentralisering av arbetet med data inom bolag. Från att ha haft ett centralt datateam och datalager är det många som nu vill sprida arbetet med data i organisationen och integrera det mer i de olika affärsfunktionerna, något som kräver rätt stöd både i form av teknologi och styrmodeller.

Hur jobbar ni ihop som ett svenskt Data & Analytics team?

Vi sitter utspridda både i form av geografiska kontor, men också i form av att vi jobbar med olika kunder. För att hålla samman teamet har vi frekventa möten. Dels kortare möten varannan vecka för att hålla alla uppdaterade kring vad som rör sig i teamet, och dels längre möten där vi dyker djupare i olika relevanta teman. Utöver detta arrangerar vi minst ett par större träffar varje år där vi möts fysiskt och kombinerar utveckling av teamet med socialt häng.

Vad ser du som din främsta uppgift och roll som team lead?

Min främsta uppgift skulle jag säga är att se till att teammedlemmarna får rätt förutsättningar för att kunna lyckas. Detta kan tex handla om att coacha relaterat till kompetensutveckling, att försöka få in teammedlemmar på specifika typer av projekt, eller att vara lyhörd kring inspel som teamet har kring hur vi ska samarbeta och vad vi ska satsa på.

Utöver detta har jag ju också ett ansvar för de projekt jag är involverad i. Där tycker jag det är viktigt att hitta balansen mellan att supportera och guida teamet så att alla känner en trygghet i projektet och deras roll, samt att också låta alla teammedlemmar växa och utvecklas. Helt enkelt se till att alla känner att de är på ”lagom djupt vatten”.

Vad har du i lurarna nu i sommar?

I lurarna i sommar har jag ett antal olika poddar, som tex BBC Global News, Triggernometry, Intelligence Squared, Lex Fridman, Joe Rogan, Honestly. Ja listan är lång. Utöver det blir det säkerligen också någon ljudbok när semestern sätter igång – kanske någon om det försvunna planet MH370 som fascinerat mig efter att nyligen sett dokumentären på Netflix.