Om Region Skåne

Region Skåne är en av de största hälso- och sjukvårdsregionerna i Sverige. Regionen har ca 35 000 anställda, sjukhus på 10 orter samt 165 vårdcentraler.

Beslutsunderlag för investeringen

Region Skåne var halvvägs igenom processen att handla upp ett nytt vårdinformationssystem. Behovet och nyttan av ett modernt system var välkända för regionen, men man saknade ett detaljerat underlag om den ekonomiska potentialen. För att motivera den miljardinvestering som krävdes behövdes ett utförligt beslutsunderlag för ledning och Regionstyrelse.

Beräkning av positiva effekter och ekonomiska vinster

För att kartlägga och kategorisera effekterna och de ekonomiska vinsterna med ett modernt vårdinformationssystem, genomförde BearingPoint en omvärldsanalys. Den resulterade i en logisk struktur med nyttoeffekter inom olika områden (patient, organisation och medarbetare). För ett urval av dessa nyttoeffekter gjordes en konservativ kvantifiering baserad på klinisk evidens, andra organisationers erfarenheter och Region Skånes nuläge. BearingPoint samarbetade också med interna experter för att beräkna nödvändiga tekniska investeringar (medicinteknisk utrustning, integrationer, nätverk, datamigrering etc.), samt förändringar i driftskostnader för applikationer, infrastruktur och IT-arbetsplats.

En godkänd investering

Arbetet ledde till en solid och heltäckande investeringskalkyl för införandet av ett nytt vårdinformationssystem. Kalkylen visade att systemet skulle vara en lönsam och positiv investering för regionen och dess invånare. För beslutsfattarna innebar underlaget en trygghet eftersom potentialen var stor och visade på en rimlig återbetalningstid. Detta trots att beräkningarna var försiktiga och enbart grundades på några av de förväntade effekterna. Baserat på underlaget fattade Regionstyrelsen ett enhälligt beslut om att godkänna investeringen av ett nytt vårdinformationssystem.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Region Skåne eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Beslutsunderlag och investeringskalkyl för inköp av ett modernt vårdinformationssystem 826.06 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

We support health and social care providers in delivering better outcomes and value
Toggle master download
Toggle search
Toggle location