Ny lösning uppfyller nya krav och förenklar planering och dokumentation för Södersjukhuset

Om Södersjukhuset (SÖS)

Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm är Nordens största akutsjukhus och spelar en nyckelroll inom Södersjukhuset i Stockholm är Nordens största akutsjukhus och spelar en nyckelroll inom Stockholms läns landsting. Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner stockholmare i länet samt patienter från andra län och från utlandet. 4 600 personer har SÖS som sin arbetsplats. Till Södersjukhuset kommer ungefär 130 000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter.

Nya krav på hantering av patientdata

Södersjukhuset har tidigare använt en äldre applikation (Orbit 4) för operationsplanering. Men med ny lagstiftning som ställer högre krav på hantering av patientdata, kommer systemet inte längre kunna uppfylla kraven. SÖS behövde därför hjälp med en uppgradering till en ny applikation (Orbit 5). Systemet som är kritiskt för operationsplaneringen berör cirka 2000 användare, där en uppgradering innebar en ny klientserverkonfigurerad applikation.

Helhetsgrepp från behovsanalys till implementering

BearingPoint ansvarade för projektledning och implementering av systemet. Från process- och behovsanalys, till systemdesign och vidare till implementering för att slutligen sätta systemet i drift för 2000 användare. Vi hjälpte också SöS med integreringen tillsammans med systemleverantörerna för att se till att allt fungerade med de modernare plattformarna. Tillsammans tog BearingPoint och SöS också fram en strategi för masterdata och omfattande dataanalyser för att effektivisera dokumentation och minska arbetsbelastning.

Enklare dokumentation för kirurger

Som resultat av den framgångsrika implementeringen, kunde SöS uppfylla reglerna i de nya lagkraven. Samtidigt ersattes tidskritiska systemintegrationer och kraven på dokumentation förenklades för kirurger och operationsteam. Budgeten och tidsplanen hölls och projektet avslutades, efter knappt 11 månader.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Södersjukhuset (SÖS) eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Ny lösning uppfyller nya krav och förenklar planering och dokumentation 681.06 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

We support health and social care providers in delivering better outcomes and value
Toggle master download
Toggle search
Toggle location