Om Region Skåne

Region Skåne är en av de tre största regionerna i Sverige som ansvarar för hälso- och sjukvård. Regionen har ca 35 000 anställda, sjukhus på 10 orter samt 165 vårdcentraler.

Beslut om upphandling

Region Skånes nuvarande IT-landskap är komplext med många föråldrade system. Bristerna i systemen och regionens mål att vara ledande inom eHälsa, gjorde att man i oktober 2016 beslutade om upphandling av ett enhetligt, modernt vårdinformationssystem. Samtidigt planerades det i Norden ett stort antal liknande upphandlingar vilket ställde krav på en attraktiv process för att säkerställa gott deltagande från de ledande leverantörerna på marknaden, då det är oerhört resursdrivande att delta.

En noggrann och omfattande upphandlingsprocess

BearingPoint hjälpte Region Skåne att genomföra upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem genom formen Konkurrenspräglad Dialog. Arbetet med upphandlingen delades in i ett antal faser: Annonsering, Selektering av anbudsgivare, Dialogfas, Slutdialog, Referensbesök, samt Användarfall. För att nå målet om en för leverantörer attraktiv process komprimerades möten med leverantörer ner till ca 4 månader, med en hög grad av parallellitet, samt en begränsning av antalet deltagare till tre leverantörer. Under "Dialog" fasen förde BearingPoint diskussioner med tre olika leverantörer i över 300 möten där leverantörernas lösningar arbetades fram tillsammans med Region Skåne och BearingPoint. BearingPoint stod för planering och projektledningen av upphandlingen vilket involverade mer än 300 medarbetare och över 300 möten med leverantörer, samt bidrog med upphandlings- och förhandlingsexpertis. Under överprövningen stöttade BearingPoint Region Skåne med den skriftliga dialogen med förvaltningsrätten, som slutade med att överprövningen drogs tillbaka.

Ett väl underbyggt val av leverantör

Baserad på den noggrant genomförda upphandlingen kunde Region Skåne teckna ett väl genomarbetat kontraktmed en världsledande leverantör av vårdinformationssystem med stöd för bland annat befolkningshälsa, patientportal, beslutsstöd och telemedicin.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Region Skåne eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Offentlig upphandling av vårdinformationssystem 825.99 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

Toggle master download
Toggle search
Toggle location