Produktionsplanering för Södersjukhusets operation och slutenvård

Om Södersjukhuset (SÖS)

Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm är Nordens största akutsjukhus och spelar en nyckelroll inom Stockholms läns landsting. Södersjukhuset erbjuder vård till alla 2 miljoner stockholmare i länet samt patienter från andra län och från utlandet. 4 600 personer har SÖS som sin arbetsplats. Till Södersjukhuset kommer ungefär 130 000 patienter varje år för att få akut hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter.

Större patienttryck för SÖS

En stor transformation av hälso- och sjukvårdssystemet inom regionen innebar en större tillströmmning av nya patienter till Södersjukhuset. Kombinerat med intern kapacitetsutmaning, låg kunskap om produktionsplanering och lastbalansering ledde det till ett behov av att genomföra en övergripande insats. Målet var en bättre planering av vårdproduktionen och möjligheten att kunna fatta datadrivna beslut.

Väldesignat styr- och ledningssystem

BearingPoint designade och implementerade ett styr- och ledningssystem för sjukhusets vårdproduktion. Systemet baserades på organisation och ledning samt väldefinierade processer med IT-verktyg som gjorde det möjligt att fatta datadrivna beslut och monitorering. Arbetet innefattade även kvalitet och arbetsmiljö eftersom maximering av ett specifikt område ofta kan leda till en försämring av andra.

Bättre planering av vården

SÖS produktionsplaneringsarbete har lett till en enkel överblick över verksamhetsområdena. Det möjliggjordes genom standardisering och visualisering av vårdbehov och tillgänglig kapacitet. Det underlättar arbetet med och tillförlitligheten till produktionsdata. Personalen har tydliga roller och ansvarsområden samt väldefinierade beslutsprocesser med beslutsforum på tre nivåer. Ytterligare en effekt är att SÖS har lyckats med sin lastbalansering.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Södersjukhuset (SÖS) eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Produktionsplanering för operation och slutenvård 681.86 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

We support health and social care providers in delivering better outcomes and value
Toggle master download
Toggle search
Toggle location