Om Region Skåne

Region Skåne är en av de tre största regionerna i Sverige som ansvarar för hälso- och sjukvård. Regionen har ca 35 000 anställda, sjukhus på 10 orter samt 165 vårdcentraler.

Komplext och föråldrat IT-landskap behöver ersättas

Region Skånes nuvarande IT-landskap är komplext med många föråldrade system och flera centrala områden som saknar sammanhängande IT-stöd. Regionen hade därför behov av att införa ett enhetligt, modernt vårdinformationssystem för patientbaserad vård, men saknade djupare kunskap i vad det skulle innebära i termer av tid, kostnad och ny kompetens, utrullningsmetodik mm. och ville därför veta mer för att starta förberedelserna inför denna resa.

Nulägesanalys och simulering av införande – kostnader och effekter

BearingPoint analyserade och kartlade Region Skånes applikationslandskap utifrån vårdens behov, och jämförde detta mot funktionalitet och IT-arkitektur i moderna vårdinformationssystem för att skapa klarhet i var bristerna fanns. Simulering gjordes även av hur nuvarande system skulle kunna ersättas, samt kostnader och eventuella effekter på kritisk funktionalitetcentrala vårdprocesser. Omvärldsanalys utfördes baserat på intervjuer med utländska vårdorganisationer och experter med färsk erfarenhet av liknande införanden. Slutligen detaljerade BearingPoint möjliga införandestrategier och utbildningsmodeller.

Detaljering av roadmap och beskrivning av vinster

Region Skåne fick insikt och kunskap om vad införandet av ett modernt informationssystem skulle kunna innebära för dem som organisation, och hur ett införande skulle kunna se ut. De fick även en detaljerad roadmap för införandet som inkluderade resursbehov, IT-applikationslandskap och tidplan. Slutligen fick de också en översikt över vilka fördelar och nyttor moderna vårdinformationssystem kan medföra.

Kontakta oss

För mer information om vårt arbete med Region Skåne eller om vår kunskap och erfarenhet inom Hälso- och Sjukvård, kontakta gärna Per Yhde, Partner, per.yhde@bearingpoint.com.

  • Roadmap för införande av nytt vårdinformationssystem 806.73 KB Download

Would you like more information?

If you want to get more information about this client story please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

We support health and social care providers in delivering better outcomes and value
Toggle master download
Toggle search
Toggle location