Befolkningshälsa och framtida vårdinformationsmiljöer är några av de områden vi engagerar oss runt i Almedalen 2019

Snart är det dags för Almedalen 2019! Vi kommer att vara på plats hela veckan och engagera oss i olika forum och aktiviteter runt områden såsom befolkningshälsa och framtida vårdinformationsmiljöer och hur vi når Sveriges vision om eHälsa i världsklass år 2025.

Här informerar vi om aktiviteter och event vi anordnar och deltar i men även om ämnen som engagerar oss lite extra och våra insikter och erfarenhet inom dessa.

Vi ser fram emot att dela Almedalsveckan med er här! Hör gärna av er om ni är intresserade av att träffas och dela ideer och erfarenheter både innan och under Almedalsveckan.

Panelsamtal – Den som lever får se – kan dagens välfärd ge livskvalitet till morgondagens folk?

July 1, 2019, 08:30 – 10:15
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (konferensrum: Teatern)

Vår åldrande befolkning innebär inte bara att vi räknar med att leva längre, utan även att vi förväntar oss en god livskvalitet under längre tid. Detta ställer betydande krav på samhällets funktion, samverkan och digitalisering. Se artikel om jämlik folkhälsa. Hur resonerar viktiga företrädare kring välfärdens utveckling?

  • Förutsättningar (struktur, teknik, resurs, kompetens)
  • Effektiv samverkan mellan myndigheter, regioner och vårdgivare
  • Komplexitet och tidsaspekter 

Vi ser fram emot givande diskussioner och insikter från våra prominenta paneldeltagare:

  • Mats Ekstrand, Digitaliserings- och IT-direktör i Region Skåne
  • Jonas Ekström, Överläkare och ansvarig för vård IT-frågor i Region Västmanland
  • Bengt Germundsson, Ledamot i SKL:s styrelse och arbetsutskott
  • Annemieke Ålenius, Chef för samordningsavdelningen på eHälsomyndigheten
  • Tomas Lithner, avdelningschef Verksamhetsförvaltning på Inera

Frukost serveras från kl 08:30, och vid 09:00 så påbörjar vi panelsamtalet.

Välkommen till panelsamtal om Folkhälsa

Lunchsamtal, Lära för livet - Kunskapsstyrning i vården för effektivt resursutnyttjande

July 2, 2019, 12:00 – 13:00
BearingPoint’s Almedalshus, Bredgatan 6

Ett av sex målområden i ”God Vård” (enligt Socialstyrelsen) är effektivitet, vilket avser att tillgängliga resurser ska användas på bästa sätt för att kunna erbjuda bästa möjliga vård till hela befolkningen. Detta för att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Sammantaget finns det stora möjligheter att effektiversera produktionsstyrning om vi ökar kunskapsspridningen. I vårt lunchsamtal ser vi närmare på: Hur produktionsstyrning kan effektiviseras genom ökad kunskapsspridning? Hur skapas förutsättningar att samla in och tillämpa kunskap? Hur använder vi vårdinformationssystem för effektiv kunskapsstyrning?

Vi ser fram emot intressanta diskussioner, perspektiv och där vi tillsammans delar erfarenheter av hur vi kan ta oss an dessa utmaningar. Se artikel om kunskapsstyrning.

Välkommen till Lunchsamtal i Almedalen

 

Location

Almedalen, Gotland, Sweden
Almedalen
Almedalen Almedalen, Sweden
View on map

Would you like more information?

If you want to get more information about this event please get in touch with our experts who would be pleased to hear from you.

Toggle search
Toggle location