Den svenska sjukvården står inför flera utmaningar på sikt. Främsta orsaken är att vi blir allt äldre och att fler människor blir multisjuka. Den medicinska och tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att bota eller behandla fler sjukdomar, men leder samtidigt till ett ökat vårdbehov. Under de senaste åren har även den globala konjunkturnedgången medfört besparingar inom offentlig sektor, inte minst inom hälso- och sjuk¬vården.

I och med ökade krav på tillgänglighet och vårdkvalitet samt ökat patientinflytande har fokus inriktats på frågor som rör styrning och planering av vården och därmed också uppföljning i termer av vårdproduktion och produktivitet. Samtidigt finns många olika meningar om vad produktionsplanering innebär inom hälso- och sjukvård.

I den här artikeln beskriver vi vår syn på produktionsplanering inom hälso- och sjukvård samt ger exempel på fall som vi stött på i vårt arbete.

  • Produktionsplanering som verktyg inom hälso- och sjukvård 134.37 KB Download
We support health and social care providers in delivering better outcomes and value
Toggle master download
Toggle search
Toggle location