Toggle search
Toggle location

Firma de consultanţă de management şi tehnologie BearingPoint implementează platforma standard ABACUS/Regulator la Banca Naţionala a Romaniei (BNR) pentru colectarea datelor în vederea întocmirii rapoartelor prudenţiale

Bucureşti/Frankfurt, Februarie 19, 2015 - Banca Naţională a României a implementat soluţia standard BearingPoint de raportare, ABACUS/Regulator, pentru a se conforma noilor cerinţe ale Autorităţii Bancare Europene de colectare şi remitere a datelor. Datorită unui proces rapid de implementare, BNR a putut colecta datele de la băncile din Romania şi le-a transmis în timp util la Autoritatea Bancară Europeană (EBA).

Raportarea cerinţelor CRD IV/CRR I pentru băncile din România şi transmiterea datelor la EBA dă posibilitatea BNR de a avea un cost redus de mentenanţă în ceea ce priveşte schimbările frecvente asociate cu colectarea datelor la nivel european. Conform Băncii Naţionale a României, lansarea rapidă şi stabilă a platformei BearingPoint, de ultimă generaţie, pentru colectarea de date a ajutat banca naţională să respecte calendarul de raportare reglementată impus de către EBA. Echipa de proiect a oferit BNR expertiză tehnică, raportare XBRL (extensive business reporting language) şi expertiză COREP şi FINREP. Mai mult decât atât, proiectul a fost implementat la timp, s-a încadrat în buget şi a întrunit aşteptările BNR.

Împreună cu o echipă experimentată a Băncii Naţionale, BearingPoint a atins o etapă crucială, oferind instituţiilor de reglementare o platformă standard de colectare şi de analiză de date. Având o înțelegere holistică asupra întregului cadru de reglementare, ne angajăm să oferim plusvaloare clienților noștri din industria de servicii financiare, iar proiectul BNR este cel mai bun exemplu al acestei abordări.

Dr. Maciej Piechocki, Partener Servicii Financiare la BearingPoint şi responsabil pentru bănci centrale și autorități de supraveghere

Despre ABACUS/Regulator

ABACUS/Regulator este o platformă de ultimă generaţie de colectare de date, creată pentru bănci centrale şi autorităţi de supraveghere, astfel încât toate cerinţele de raportare cuprinse în supravegherea prudenţială să poată fi îndeplinite. Soluţia este proiectată să îndeplinească în totalitate supravegherea operatională, încluzând colectarea de date în diferite formate de fişiere, validarea de date, stocare, managementul proceselor şi vizualizarea rapoartelor. BearingPoint pune la dispoziţia instituţiilor de reglementare cele mai noi cerinţe publicate de către reglementatorii paneuropeni, ce acoperă imbunătăţiri funcţionale, cum ar fi cadre de raportare, dar şi taxonomii XBRL şi validări non-XBRL.

ABACUS/Regulator este un produs software standard dezvoltat pentru instituţiile de reglementare, care caută soluţii de raportare complete şi de ultimă generaţie. Aplicaţia presupune o fază foarte scurtă de implementare şi configurare înainte de fi lansată şi se adaptează rapid la cerinţele Europene de raportare. Astfel pot fi evitate costurile ridicate şi riscurile asociate cu proiectele interne de dezvoltare de software.

Soluţia se bazează pe platforma ABACUS a BearingPoint ce este larg utilizată de către instituțiile care oferă servicii financiare, cum ar fi băncile, instituțiile de credit, companiile de asigurări, companiile ce oferă servicii financiare şi de către instituţiile de reglementare, pentru a îndeplini cerinţele de colectare de date şi raportare reglementată.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi:
www.bessgmbh.com/en/products/abacus-regulator/

Despre Banca Naţională a României

Banca Naţională a României este banca centrală a României. Este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti. Obiectivul său fundamental îl reprezintă asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Banca Naţională a României sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental. Începând cu 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Banca Naţională a României a devenit membră a Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), iar Guvernatorul BNR, membru al Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE). Banca Naţională a României este responsabilă de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, pentru a asigura buna functionare şi stabilitatea sistemului bancar.

Despre BearingPoint

Consultanţii BearingPoint înțeleg că lumea afacerilor este în continuă schimbare, iar complexitatea rezultată de aici necesită soluții inteligente și adaptive. Clienții noștri, fie din domeniul comercial, financiar sau guvernamental, beneficiază de rezultate reale în urma colaborării cu noi. Îmbinăm abilități industriale, operaționale și tehnologice cu produse şi servicii relevante, pentru a furniza soluții personalizate pentru provocările fiecărui client în parte. Această abordare adaptivă se află la baza culturii noastre și a dus la formarea relaţiilor de lungă durată cu multe companii și organizații de top din lume. Rețeaua noastră globală de consultanță are 9700 de oameni care deservesc clienţi în peste 70 de țări și se implică alături de aceştia, pentru obținerea rezultatelor măsurabile și a succesului pe termen lung.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi www.bearingpoint.com

Press contact

Anamaria Banu-Diaconu
Marketing & Communications
Tel. +40725809817

 

 

 

  • Ana Banu-Diaconu